Nederlands rechter bevoegd op grond van de EEX Vo II?

25 september 2017|Reacties uitgeschakeld voor Nederlands rechter bevoegd op grond van de EEX Vo II?

Van onze advocaat contractenrecht. Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 23 mei 2017 uitspraak gedaan over de bevoegdheid van de Nederlandse rechter op grond van de EEX Vo II. De advocaat van appellant heeft in eerste aanleg kort samengevat gevorderd dat W bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, wordt veroordeeld tot betaling aan appellant van € 29.423,36 vermeerderd met handelsrente, buitengerechtelijke incassokosten en proceskosten. De advocaat van appellant stelt daartoe dat met W afspraken zijn gemaakt over de overdracht van twee grote Duitse klanten van een [...]

Vernietiging van een earn-out beding in een overeenkomst tot overdracht van aandelen?

22 september 2017|Reacties uitgeschakeld voor Vernietiging van een earn-out beding in een overeenkomst tot overdracht van aandelen?

Van onze advocaat bedrijfsovername. De Rechtbank Amsterdam heeft op 10 mei 2017 uitspraak gedaan over de vernietiging van een earn-out beding in een overeenkomst tot overdracht van aandelen? Bij de beoordeling van de rechtsgeldigheid van de in reconventie gevorderde gedeeltelijke vernietiging van de koopovereenkomst, aldus dat de earn out-regeling vervalt, wordt vooropgesteld dat deze vordering, in verband met de door de advocaat van X buiten rechte uitgebrachte schriftelijke vernietigingsverklaring, wordt verstaan als een vordering tot verklaring voor recht dat deze vernietiging in de gegeven [...]

Non-conformiteit bij koop woning? Normaal gebruik mogelijk?

18 september 2017|Reacties uitgeschakeld voor Non-conformiteit bij koop woning? Normaal gebruik mogelijk?

Van onze advocaat contractenrecht. Op 4 juli 2017 heeft het Gerechtshof Amsterdam uitspraak over de non-conformiteit bij de koop van een woning (appartementsrecht) en de vraag of een normaal gebruik van het appartement door de gestelde non-conformiteit nog wel mogelijk was. De serre van het appartement bleek verzakt te zijn. Het gaat in deze zaak samengevat om het volgende. Appellant heeft op 30 januari 2004 een woning (appartementsrecht) gekocht van geïntimeerde. Op 29 april 2014 werd na een lekkage in de woning, en na [...]

Beoordelingskader van bestuurdersaansprakelijkheid

13 september 2017|Reacties uitgeschakeld voor Beoordelingskader van bestuurdersaansprakelijkheid

Van onze advocaat bestuurdersaansprakelijkheid. Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 30 mei 2017 in de uitspraak het beoordelingskader van bestuurdersaansprakelijkheid nader toegelicht. Bestuurdersaansprakelijkheid. Beoordelingskader. Indien een vennootschap tekortschiet in de nakoming [...]

Wel of geen daden van zuivere aanvaarding?

12 september 2017|Reacties uitgeschakeld voor Wel of geen daden van zuivere aanvaarding?

Het Hof Den Haag heeft op 29 augustus 2017 nog eens besproken wat wel en niet daden van zuivere aanvaarding zijn. Marie heeft de nalatenschap van haar moeder, zijnde de [...]

De uitkoop van een aandeelhouder en de prijsbepaling van de aandelen

12 september 2017|Reacties uitgeschakeld voor De uitkoop van een aandeelhouder en de prijsbepaling van de aandelen

Van onze advocaat aandeelhouder. Het Gerechtshof Amsterdam heeft op 16 mei 2017 uitspraak gedaan over de uitkoop van een aandeelhouder en de waardebepaling van de aandelen. Vereisten bij de uitkoop [...]

Bestuurdersaansprakelijkheid uit onrechtmatige daad en het toepasselijke recht (IPR)

5 september 2017|Reacties uitgeschakeld voor Bestuurdersaansprakelijkheid uit onrechtmatige daad en het toepasselijke recht (IPR)

Van onze advocaat bestuurdersaansprakelijkheid. De Rechtbank Midden-Nederland heeft op 31 mei 2017 uitspraak gedaan over het toepasselijke recht bij grensoverschrijdende bestuurdersaansprakelijkheid. De vordering tot schadevergoeding wordt beoordeeld naar Nederlands recht [...]

Het bekend worden met een schuld van de nalatenschap en de mogelijkheid alsnog beneficiair te kunnen aanvaarden

4 september 2017|Reacties uitgeschakeld voor Het bekend worden met een schuld van de nalatenschap en de mogelijkheid alsnog beneficiair te kunnen aanvaarden

Van onze advocaat verdeling erfenis. De Rechtbank Midden-Nederland heeft op 15 juni 2017 uitspraak gedaan over de mogelijkheid, om na zuivere aanvaarding van een erfenis, alsnog beneficiair te kunnen aanvaarden [...]

Vordering tot uitschrijven van een bijzondere aandeelhoudersvergadering

1 september 2017|Reacties uitgeschakeld voor Vordering tot uitschrijven van een bijzondere aandeelhoudersvergadering

Van onze advocaat aandeelhouder. De Rechtbank Amsterdam heeft op 10 augustus 2017 uitspraak gedaan over een vordering tot het uitschrijven van een bijzondere aandeelhoudersvergadering (bava) waarin kan wordt gestemd over [...]

Oudere blog items

Non-conformiteit en dwaling bij de koop van onroerend goed

30 augustus 2017|Reacties uitgeschakeld voor Non-conformiteit en dwaling bij de koop van onroerend goed

Bestuurdersaansprakelijkheid, vereffening van de onderneming en selectieve betaling

29 augustus 2017|Reacties uitgeschakeld voor Bestuurdersaansprakelijkheid, vereffening van de onderneming en selectieve betaling

Vrije advocaatkeuze en rechtsbijstandverzekering

24 augustus 2017|Reacties uitgeschakeld voor Vrije advocaatkeuze en rechtsbijstandverzekering

Uitleg overeenkomst tot overname van aandelen ten aanzien van een earn-out regeling

23 augustus 2017|Reacties uitgeschakeld voor Uitleg overeenkomst tot overname van aandelen ten aanzien van een earn-out regeling

Dwaling of bedrog bij overname van een praktijk?

17 augustus 2017|Reacties uitgeschakeld voor Dwaling of bedrog bij overname van een praktijk?

Het Weens Koopverdrag en het toe te passen recht bij een internationale handelskoop

16 augustus 2017|Reacties uitgeschakeld voor Het Weens Koopverdrag en het toe te passen recht bij een internationale handelskoop

Bestuurdersaansprakelijkheid en liquiditeitskrapte van de onderneming

15 augustus 2017|Reacties uitgeschakeld voor Bestuurdersaansprakelijkheid en liquiditeitskrapte van de onderneming

Inkoop van eigen aandelen nietig?

14 augustus 2017|Reacties uitgeschakeld voor Inkoop van eigen aandelen nietig?

De onvindbare deelgenoot

11 augustus 2017|Reacties uitgeschakeld voor De onvindbare deelgenoot

Onrechtmatige daad door profiteren van wanprestatie?

8 augustus 2017|Reacties uitgeschakeld voor Onrechtmatige daad door profiteren van wanprestatie?

Aansprakelijkheid van de bestuurder voor de volstortingsverplichting

8 augustus 2017|Reacties uitgeschakeld voor Aansprakelijkheid van de bestuurder voor de volstortingsverplichting

Waardering van aandelen bij uitkoop van aandeelhouders

7 augustus 2017|Reacties uitgeschakeld voor Waardering van aandelen bij uitkoop van aandeelhouders

De vernietiging van een overeenkomst tot overdracht van aandelen

3 augustus 2017|Reacties uitgeschakeld voor De vernietiging van een overeenkomst tot overdracht van aandelen

Vormt de economische crisis een onvoorziene omstandigheid?

3 augustus 2017|Reacties uitgeschakeld voor Vormt de economische crisis een onvoorziene omstandigheid?

Het inzagerecht van aandeelhouders in de stukken van de onderneming

2 augustus 2017|Reacties uitgeschakeld voor Het inzagerecht van aandeelhouders in de stukken van de onderneming

De vergoeding van schade bij proportionele aansprakelijkheid

1 augustus 2017|Reacties uitgeschakeld voor De vergoeding van schade bij proportionele aansprakelijkheid

Bestuurdersaansprakelijkheid vanwege selectieve betaling?

31 juli 2017|Reacties uitgeschakeld voor Bestuurdersaansprakelijkheid vanwege selectieve betaling?

Schending van een Non Disclosure Agreement?

28 juli 2017|Reacties uitgeschakeld voor Schending van een Non Disclosure Agreement?

De vernietiging van een schenking

25 juli 2017|Reacties uitgeschakeld voor De vernietiging van een schenking

Eens gekozen blijft gekozen: verwerping van de nalatenschap

24 juli 2017|Reacties uitgeschakeld voor Eens gekozen blijft gekozen: verwerping van de nalatenschap

Hoofdelijke aansprakelijkheid van bestuurders

24 juli 2017|Reacties uitgeschakeld voor Hoofdelijke aansprakelijkheid van bestuurders

Deskundigenbericht over de waarde van de aandelen bij gedwongen overdracht

24 juli 2017|Reacties uitgeschakeld voor Deskundigenbericht over de waarde van de aandelen bij gedwongen overdracht

Non-conformiteit bij koop van een woning

19 juli 2017|Reacties uitgeschakeld voor Non-conformiteit bij koop van een woning

Bestuurdersaansprakelijkheid voor het onbetaald blijven van een schuldeiser

18 juli 2017|Reacties uitgeschakeld voor Bestuurdersaansprakelijkheid voor het onbetaald blijven van een schuldeiser

Zorgplicht tot informeren van minderheidsaandeelhouders

18 juli 2017|Reacties uitgeschakeld voor Zorgplicht tot informeren van minderheidsaandeelhouders

Wilt u meer weten over een bepaald onderwerp dan kunt u gerust vrijblijvend contact op via het telefoonnummer 020 3980 150 of stuur een e-mail naar secretariaat@brenneradvocaten.nl.

Bel 0203980150 of klik hier voor meer informatie