Weens Koopverdrag : de leveringsverplichting en de ontbinding van de internationale koopovereenkomst

20 november 2017|Reacties uitgeschakeld voor Weens Koopverdrag : de leveringsverplichting en de ontbinding van de internationale koopovereenkomst

Van onze advocaat contractenrecht. De Rechtbank Limburg heeft op 26 juli 2017 uitspraak gedaan over een internationale koop en levering van roerende goederen onder het Weens Koopverdrag. De verkoper had niet geheel voldaan aan de leveringsverplichting. Mocht de koper de koopovereenkomst ontbinden? De bevoegdheid van de rechter en het toe te passen recht De rechtbank acht zich bevoegd om van het geschil kennis te nemen. C is gevestigd in het arrondissement van de rechtbank Limburg, het geschil ziet op een koopovereenkomst tussen bedrijven, en [...]

De onmiddellijke voorziening bij de ondernemingskamer

18 november 2017|Reacties uitgeschakeld voor De onmiddellijke voorziening bij de ondernemingskamer

Van onze advocaat aandeelhouder. De advocaat-generaal bij de Hoge Raad heeft onlangs een kort overzicht gegeven over de bevoegdheden van de ondernemingskamer tot het treffen van een onmiddellijke voorziening in het ondernemingsrecht. De onmiddellijke voorziening bij de ondernemingskamer Artikel 2:349a lid 2 BW bepaalt dat de ondernemingskamer in elke stand van het geding op verzoek van de indieners van het verzoek, zoals aandeelhouders in een onderneming, een voorziening kan treffen voor ten hoogste de duur van het geding. De bevoegdheid tot het treffen van [...]

Non-conformiteit bij de koop van een perceel grond door bodemverontreiniging? Dwaling?

17 november 2017|Reacties uitgeschakeld voor Non-conformiteit bij de koop van een perceel grond door bodemverontreiniging? Dwaling?

Van onze advocaat contractenrecht. De Rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft op 1 maart 2017 uitspraak gedaan over de non-conformiteit bij de koop van een perceel grond door bodemverontreiniging. Eiser heeft een koopovereenkomst gesloten met de gemeente H ter zake de aankoop van een perceel grond voor het bouwen van een woonhuis. Non-conformiteit bij koop van onroerend goed Er is sprake van non-conformiteit, indien een zaak, mede gelet op de aard van de zaak en de mededelingen die de verkoper over de zaak heeft gedaan, niet de [...]

Non-conformiteit bij de koop van een appartement : maakt gebrek in de riolering een normaal gebruik van het appartement onmogelijk?

10 november 2017|Reacties uitgeschakeld voor Non-conformiteit bij de koop van een appartement : maakt gebrek in de riolering een normaal gebruik van het appartement onmogelijk?

Van onze advocaat contractenrecht. De Rechtbank Limburg heeft op 6 september 2017 uitspraak gedaan over de non-conformiteit bij de koop van een appartement. Maakte het gebrek in de riolering een [...]

Wanbeleid door scheve rekening-courantverhouding in onderneming? Zorgplicht en openheid van zaken ten aanzien van aandeelhouders. Tegenstrijdig belang?

8 november 2017|Reacties uitgeschakeld voor Wanbeleid door scheve rekening-courantverhouding in onderneming? Zorgplicht en openheid van zaken ten aanzien van aandeelhouders. Tegenstrijdig belang?

Van onze advocaat aandeelhouder. Het Gerechtshof Amsterdam heeft op 12 juli 2017 uitspraak gedaan over de zorgplicht en openheid van zaken van een onderneming ten aanzien van de aandeelhouders. Was [...]

Internationaal recht, onbehoorlijk bestuur en de afgeleide schade van een aandeelhouder

3 november 2017|Reacties uitgeschakeld voor Internationaal recht, onbehoorlijk bestuur en de afgeleide schade van een aandeelhouder

Van onze advocaat aandeelhouder. De Rechtbank Rotterdam heeft op14 juli 2017 uitspraak gedaan over de afgeleide schade van een aandeelhouder in een internationale context. Gedaagde is woonachtig in Rusland. Rusland [...]

Overname onderneming na due diligence onderzoek : mededelingsplicht geschonden?

2 november 2017|Reacties uitgeschakeld voor Overname onderneming na due diligence onderzoek : mededelingsplicht geschonden?

Van onze advocaat bedrijfsovername. Het Gerechtshof Amsterdam heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de overname van een besloten vennootschap na een due dilligence onderzoek. De vraag was of de [...]

De rol van de makelaar bij een vastgoedtransactie

30 oktober 2017|Reacties uitgeschakeld voor De rol van de makelaar bij een vastgoedtransactie

Van onze advocaat contractenrecht. De Rechtbank Rotterdam heeft op 14 juli 2017 uitspraak gedaan over een vastgoedtransactie tussen professionele partijen, ieder bijgestaan door een makelaar. Is er een overeenkomst tot [...]

Wanbeleid van de onderneming en patstelling in het bestuur?

26 oktober 2017|Reacties uitgeschakeld voor Wanbeleid van de onderneming en patstelling in het bestuur?

Van onze advocaat aandeelhouder. Het Gerechtshof Amsterdam heeft op 18 juli 2017 uitspraak gedaan over het wanbeleid van een onderneming en de patstelling in het bestuur. Twijfel aan een juist [...]

Oudere blog items

De termijn voor het instellen van hoger beroep

23 oktober 2017|Reacties uitgeschakeld voor De termijn voor het instellen van hoger beroep

Uitkoop van aandeelhouders, prijsbepaling van aandelen en het 90% criterium bij openbaar bod

18 oktober 2017|Reacties uitgeschakeld voor Uitkoop van aandeelhouders, prijsbepaling van aandelen en het 90% criterium bij openbaar bod

Non-conformiteit bij koop woning : levert geluidsoverlast een gebrek op?

16 oktober 2017|Reacties uitgeschakeld voor Non-conformiteit bij koop woning : levert geluidsoverlast een gebrek op?

Overdracht van aandelen : uitleg earn-out regeling : wanprestatie wegens tegenvallende resultaten ten opzichte van prognoses?

13 oktober 2017|Reacties uitgeschakeld voor Overdracht van aandelen : uitleg earn-out regeling : wanprestatie wegens tegenvallende resultaten ten opzichte van prognoses?

Koopovereenkomst van een woning nietig vanwege de dementie van de verkoper?

12 oktober 2017|Reacties uitgeschakeld voor Koopovereenkomst van een woning nietig vanwege de dementie van de verkoper?

Bestuurdersaansprakelijkheid bij de vereffening van een besloten vennootschap?

11 oktober 2017|Reacties uitgeschakeld voor Bestuurdersaansprakelijkheid bij de vereffening van een besloten vennootschap?

Toetsing van beleid bij de overname van een onderneming door middel van een activatransactie

6 oktober 2017|Reacties uitgeschakeld voor Toetsing van beleid bij de overname van een onderneming door middel van een activatransactie

Wanbeleid in onderneming door patstelling van bestuurders?

4 oktober 2017|Reacties uitgeschakeld voor Wanbeleid in onderneming door patstelling van bestuurders?

Internationale koop : is het Weens Koopverdrag toepasselijk?

3 oktober 2017|Reacties uitgeschakeld voor Internationale koop : is het Weens Koopverdrag toepasselijk?

Nederlands rechter bevoegd op grond van de EEX Vo II?

25 september 2017|Reacties uitgeschakeld voor Nederlands rechter bevoegd op grond van de EEX Vo II?

Vernietiging van een earn-out beding in een overeenkomst tot overdracht van aandelen?

22 september 2017|Reacties uitgeschakeld voor Vernietiging van een earn-out beding in een overeenkomst tot overdracht van aandelen?

Non-conformiteit bij koop woning? Normaal gebruik mogelijk?

18 september 2017|Reacties uitgeschakeld voor Non-conformiteit bij koop woning? Normaal gebruik mogelijk?

Beoordelingskader van bestuurdersaansprakelijkheid

13 september 2017|Reacties uitgeschakeld voor Beoordelingskader van bestuurdersaansprakelijkheid

Wel of geen daden van zuivere aanvaarding?

12 september 2017|Reacties uitgeschakeld voor Wel of geen daden van zuivere aanvaarding?

De uitkoop van een aandeelhouder en de prijsbepaling van de aandelen

12 september 2017|Reacties uitgeschakeld voor De uitkoop van een aandeelhouder en de prijsbepaling van de aandelen

Bestuurdersaansprakelijkheid uit onrechtmatige daad en het toepasselijke recht (IPR)

5 september 2017|Reacties uitgeschakeld voor Bestuurdersaansprakelijkheid uit onrechtmatige daad en het toepasselijke recht (IPR)

Het bekend worden met een schuld van de nalatenschap en de mogelijkheid alsnog beneficiair te kunnen aanvaarden

4 september 2017|Reacties uitgeschakeld voor Het bekend worden met een schuld van de nalatenschap en de mogelijkheid alsnog beneficiair te kunnen aanvaarden

Vordering tot uitschrijven van een bijzondere aandeelhoudersvergadering

1 september 2017|Reacties uitgeschakeld voor Vordering tot uitschrijven van een bijzondere aandeelhoudersvergadering

Non-conformiteit en dwaling bij de koop van onroerend goed

30 augustus 2017|Reacties uitgeschakeld voor Non-conformiteit en dwaling bij de koop van onroerend goed

Bestuurdersaansprakelijkheid, vereffening van de onderneming en selectieve betaling

29 augustus 2017|Reacties uitgeschakeld voor Bestuurdersaansprakelijkheid, vereffening van de onderneming en selectieve betaling

Vrije advocaatkeuze en rechtsbijstandverzekering

24 augustus 2017|Reacties uitgeschakeld voor Vrije advocaatkeuze en rechtsbijstandverzekering

Uitleg overeenkomst tot overname van aandelen ten aanzien van een earn-out regeling

23 augustus 2017|Reacties uitgeschakeld voor Uitleg overeenkomst tot overname van aandelen ten aanzien van een earn-out regeling

Dwaling of bedrog bij overname van een praktijk?

17 augustus 2017|Reacties uitgeschakeld voor Dwaling of bedrog bij overname van een praktijk?

Het Weens Koopverdrag en het toe te passen recht bij een internationale handelskoop

16 augustus 2017|Reacties uitgeschakeld voor Het Weens Koopverdrag en het toe te passen recht bij een internationale handelskoop

Bestuurdersaansprakelijkheid en liquiditeitskrapte van de onderneming

15 augustus 2017|Reacties uitgeschakeld voor Bestuurdersaansprakelijkheid en liquiditeitskrapte van de onderneming

Wilt u meer weten over een bepaald onderwerp dan kunt u gerust vrijblijvend contact op via het telefoonnummer 020 3980 150 of stuur een e-mail naar secretariaat@brenneradvocaten.nl.

Bel 0203980150 of klik hier voor meer informatie