Monthly Archives: juli 2017

De lichte vereffeningsprocedure

Van onze advocaat verdeling erfenis. De advocaat-generaal bij de Hoge Raad heeft op 3 maart 2017 een samenvatting en uitleg gegeven over de zogenaamde lichte vereffening van een erfenis. De wet kent drie gradaties van vereffening van een erfenis: de gewone vereffening, de lichte vereffening en de zware vereffening. De lichte vereffeningsprocedure Wanneer de erfgenamen [...]

Door | 3 juli 2017

Boete in strijd met het splitsingsreglement nietig?

Van onze advocaat VvE. Op 22 maart 2017 heeft de Rechtbank Gelderland uitspraak gedaan over een opgelegde boete die in strijd zou zijn met de splitsingsakte. Ingevolge artikel 27 lid 1 van het splitsingsreglement kan de administrateur van de VvE bij overtreding van één van de bepalingen van de wet, het splitsingsreglement of het huishoudelijk [...]

Door | 3 juli 2017