Monthly Archives: augustus 2017

Non-conformiteit en dwaling bij de koop van onroerend goed

Van onze advocaat contractenrecht. De Rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft op 1 maart 2017 uitspraak over de non-conformiteit en dwaling bij de koop van een perceel grond. Non-conformiteit Er is sprake van non-conformiteit, indien een zaak, mede gelet op de aard van de zaak en de mededelingen die de verkoper over de zaak heeft gedaan, niet de [...]

Door | 30 augustus 2017

Bestuurdersaansprakelijkheid, vereffening van de onderneming en selectieve betaling

Van onze advocaat bestuurdersaansprakelijkheid. De Rechtbank Rotterdam heeft op 18 mei 2017 uitspraak gedaan over een gestelde bestuurdersaansprakelijkheid op grond van selectieve betaling van schuldeisers bij vereffening van de vennootschap. Bestuurdersaansprakelijkheid : persoonlijk ernstig verwijt en selectieve betaling In het algemeen mag alleen dan worden aangenomen dat de bestuurder (E.J.S.) jegens de schuldeiser van de [...]

Door | 29 augustus 2017

Vrije advocaatkeuze en rechtsbijstandverzekering

Van onze advocaat contractenrecht. Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op16 mei 2017 uitspraak gedaan over de vrije advocaatkeuze in een rechtsbijstandverzekering In deze zaak gaat het, kort samengevat, om het volgende. De advocaat van geïntimeerde stelt dat geïntimeerde recht heeft op vergoeding van de gemaakte advocaatkosten. De advocaat van geïntimeerde baseert zich daarbij op de rechtsbijstandverzekering [...]

Door | 24 augustus 2017

Uitleg overeenkomst tot overname van aandelen ten aanzien van een earn-out regeling

Van onze advocaat bedrijfsovername. Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 30 mei 2017 uitspraak gedaan over de uitleg van een earn-out regeling dat in een contract tot overname van aandelen stond opgenomen. In essentie gaat het onderliggende geschil om de vraag wat partijen zijn overeengekomen ten aanzien van de betaling door geïntimeerde inzake het door haar [...]

Door | 23 augustus 2017

Dwaling of bedrog bij overname van een praktijk?

Van onze advocaat bedrijfsovername. De Rechtbank Rotterdam heeft op 26 april 2017 uitspraak gedaan over de vraag of sprake was van dwaling dan wel bedrog bij een overname van een praktijk. Het meest verstrekkende verweer van de advocaat van gedaagde en tevens de grondslag van de vordering is dat de overeenkomst is vernietigd dan wel [...]

Door | 17 augustus 2017

Het Weens Koopverdrag en het toe te passen recht bij een internationale handelskoop

Van onze advocaat contractenrecht. De Rechtbank Rotterdam heeft op 19 mei 2017 uitspraak gedaan de het toe te passen recht bij een internationale handelskoop. Deze zaak betreft een internationaal geval, aangezien P in Noorwegen is gevestigd, H in Nederland woont en C in Nederland is gevestigd. Daarom dient de rechtbank eerst haar bevoegdheid (rechtsmacht) en [...]

Door | 16 augustus 2017

Bestuurdersaansprakelijkheid en liquiditeitskrapte van de onderneming

Van onze advocaat bestuurdersaansprakelijkheid. Op 26 april 2017 heeft de Rechtbank Overijssel uitspraak gedaan over bestuurdersaansprakelijkheid en liquiditeitskrapte van de onderneming bij het sluiten van de overeenkomst. De rechtbank constateert dat de vordering van de advocaat van Z op twee pijlers berust. De eerste is dat gedaagde, als middellijk bestuurder van E, heeft getracht Z [...]

Door | 15 augustus 2017

Inkoop van eigen aandelen nietig?

Van onze advocaat aandeelhouder. De Rechtbank Den Haag heeft op 10 mei 2017 uitspraak gedaan over de vraag of de inkoop van eigen aandelen nietig was op grond van artikel 2:207a BW. L vordert nakoming van de verbintenis met T uit de vaststellingsovereenkomst tot betaling van de koopprijs voor de aandelen. T voert als verweer [...]

Door | 14 augustus 2017

De onvindbare deelgenoot

Onze advocaat erfrecht wordt met enige regelmaat geconfronteerd met zaken waarin een erfgenaam onvindbaar is. Soms ook bestaat er wel een vermoeden van waar de erfgenaam (ook wel deelgenoot)  zich bevindt maar wordt er simpelweg nergens op gereageerd. Niet iedere erfgenaam is bereid zijn aandeel in ontvangst te nemen. Dat wordt nog ingewikkelder als iemand [...]

Door | 11 augustus 2017

Onrechtmatige daad door profiteren van wanprestatie?

Van onze advocaat contractenrecht. De Rechtbank Amsterdam heeft op 8 februari 2017 uitspraak gedaan over het profiteren van andermans wanprestatie. Is op ongeoorloofde wijze gebruik gemaakt van geheime bedrijfsinformatie van een voormalige contractspartij? Is er geprofiteerd van het toerekenbaar tekortschieten van de derde tegenover diezelfde contractspartij? S heeft in 2010 de vervaardiging van de buitenkeukens vanuit [...]

Door | 8 augustus 2017