Internationale koop : is het Weens Koopverdrag toepasselijk?

Van onze advocaat contractenrecht. Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 29 augustus 2017 uitspraak gedaan over de toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag bij de internationale koop van goederen. De bevoegdheid van de Nederlandse rechter E is gevestigd in Duitsland. Het geschil heeft derhalve internationale aspecten, zodat allereerst moet worden onderzocht of de Nederlandse rechter bevoegd is [...]