Monthly Archives: december 2017

Wanbeleid onderneming? Verstoorde relatie : impasse? Informatieverstrekking van aandeelhouders. Onmiddellijke voorzieningen

Van onze advocaat aandeelhouder. Het Gerechtshof Amsterdam heeft op 1 september 2017 uitspraak gedaan over gegronde redenen voor twijfel aan het juiste beleid van een onderneming. De rechter treft onmiddellijke voorzieningen gezien de ernstig verstoorde relatie binnen de onderneming. De advocaat van A heeft aan haar verzoek ten grondslag gelegd dat er gegronde redenen zijn [...]

Door | 30 december 2017

Forumkeuzebeding in algemene voorwaarden : Nederlandse rechter bevoegd?

Van onze advocaat contractenrecht. De Rechtbank Amsterdam heeft op 19 juli 2017 uitspraak gedaan over de uitleg van een forumkeuzebeding. Het forumkeuzebeding in deze zaak ziet op de individuele koopovereenkomsten en bestrijkt niet een geschil over het einde van de handelsrelatie of een distributieovereenkomst tussen partijen. De Nederlandse rechter is daarom onbevoegd. N is een [...]

Door | 27 december 2017

Gegronde twijfel aan beleid van onderneming? Vertrouwensbreuk tussen bestuur en aandeelhouders? Patstelling? Tegenstrijdig belang?

Van onze advocaat aandeelhouder. Het Gerechtshof Amsterdam heeft op 11 september 2017 uitspraak gedaan over de vraag of er gegronde twijfel bestond over het beleid van een onderneming. Was sprake van wanbeleid en een patstelling tussen het bestuur en de aandeelhouders van de onderneming? De advocaat van A heeft aan de stelling dat er gegronde [...]

Door | 21 december 2017

Lening of schenking tussen familieleden? Bewijs. Verjaring?

Van onze advocaat contractenrecht. Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft op 11 juli 2017 uitspraak gedaan over de vraag of tussen familieleden sprake was van een lening of van een schenking. De advocaat van appellante heeft de vordering van geïntimeerden bestreden. De vordering van geïntimeerden is volgens haar verjaard en betrof het voorts geen lening. Tevens is [...]

Door | 18 december 2017

Gegronde reden voor twijfel aan juist beleid of juiste gang van zaken in de onderneming? Onrechtmatige overboekingen en transacties? Inzage in de administratie van de onderneming.

Van onze advocaat aandeelhouder. Het Gerechtshof Amsterdam heeft op 5 september 2017 uitspraak gedaan over redenen voor twijfel aan het juiste beleid of de juiste gang van zaken in een onderneming. De onderneming B is in 1977 opgericht. De onderneming richtte zich op de import en verkoop van citrusfruit. In 1998 zijn de desbetreffende activiteiten [...]

Door | 14 december 2017

IPR. Internationale bevoegdheid : incidentele vorderingen tot schorsing van de tenuitvoerlegging van een vonnis en tot zekerheidsstelling

Van onze advocaat contractenrecht. Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft 13 juni 2017 uitspraak gedaan over de internationale bevoegdheid en over een incidentele vorderingen tot schorsing van de tenuitvoerlegging van een vonnis en een vordering tot zekerheidsstelling. De internationale bevoegdheid van de Nederlandse rechter Het geschil tussen partijen heeft een internationaal karakter, gelet alleen al op de [...]

Door | 11 december 2017

De prijsbepaling van aandelen door een deskundige bij de uitkoop van aandeelhouders

Van onze advocaat aandeelhouder. Het Gerechtshof Amsterdam heeft op 11 juli 2017 uitspraak gedaan over de prijsbepaling van aandelen bij een uitkoopprocedure van aandeelhouders. De beoordeling van de vaststelling van de door AMS te betalen prijs voor de over te dragen aandelen in het geplaatste kapitaal van Teleplan. De samenvatting zoals opgenomen in het deskundigenbericht [...]

Door | 6 december 2017

Verkoop van woning. Non-conformiteit. Exoneratieclausule met betrekking tot gebreken

Van onze advocaat contractenrecht. Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft op 11 juli 2017 uitspraak gedaan over een exoneratieclausule met betrekking tot gebreken bij de verkoop van een woning. De rechtbank heeft in rechtsoverweging van het vonnis de vorderingen van appellanten kort weergegeven en daarop laten volgen: “Volgens appellanten voldoet de woning niet aan de koopovereenkomst (non-conformiteit) [...]

Door | 4 december 2017

Begroting winstderving bij mislukte bedrijfsovername. Door deskundigen toegepaste methodiek van schadeberekening. Economische waardering. Adjusted Present Value methode, een variant op de Discounted Cash Flow methode.

Van onze advocaat bedrijfsovername. Het Gerechtshof Den Haag heeft op 8 augustus 2017 uitspraak gedaan de begroting van schade en winstderving na een mislukte bedrijfsovername. Beoordeling van de door deskundigen toegepaste methodiek van economische waardering : Adjusted Present Value methode, een variant op de Discounted Cash Flow methode. Bij tussenarrest heeft het hof een comparitie [...]

Door | 1 december 2017