Monthly Archives: februari 2018

Machtiging verkoop gemeenchappelijke woning

Onze advocaten erfrecht worden vaak gevraagd om of het mogelijk is om een gemeenschappelijke woning te verkopen terwijl de mede-eigenaren van die woning de verkoop niet willen. Of onder andere voorwaarden. Voor de verkoop van een gemeenschappelijk goed kan toestemming worden gevraagd aan de rechter, maar dan wel op grond van het juiste wetsartikel, in [...]

Door | 28 februari 2018

Contractenrecht. Verjaring, stuiting van de verjaring en de ontvangsttheorie

Van onze advocaat contractenrecht. Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft op 31 oktober 2017 uitspraak gedaan over de verjaring, de stuiting van de verjaring en over de ontvangsttheorie in het contractenrecht. Verjaring Ingevolge artikel 3:307 lid 1 BW verjaart een rechtsvordering tot nakoming van een verbintenis uit overeenkomst tot een geven of een doen (zoals de onderhavige [...]

Door | 25 februari 2018

Bestuurdersaansprakelijkheidszaak. Schending publicatie- en boekhoudplicht. Geen onbelangrijk verzuim. Bestuurder aansprakelijk voor het boedeltekort. Geen matiging.

Van onze advocaat bestuurdersaansprakelijkheid. Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 24 oktober 2017 uitspraak gedaan over bestuurdersaansprakelijkheidszaak op grond van schending van de publicatie- en administratieplicht. Geen onbelangrijk verzuim. Bestuurder is aansprakelijk voor het boedeltekort. Geen matiging. De grieven richten zich in essentie tegen het oordeel van de rechtbank dat niet is komen vast te staan [...]

Door | 22 februari 2018

Kort geding. Machtiging te gelden maken woning?

Van onze advocaat contractenrecht. De Rechtbank Limburg heeft op 2 november 2017 uitspraak gedaan over de machtiging tot het te gelden maken van een woning. Machtiging om een gemeenschappelijk goed, in dit geval de woning, te gelde te maken kan aan een deelgenoot worden verleend ten behoeve van de voldoening van een voor rekening van [...]

Door | 21 februari 2018

Zuivere versus beneficiaire aanvaarding. Daad van beschikking? Beneficiair erfgenaam als vereffenaar. Lening of schenking? Aansprakelijkheid vereffenaar? Te hanteren criterium.

Van onze advocaat erfrecht. Het Gerechtshof Den Haag heeft op 29 augustus 2017 uitspraak gedaan over zuivere versus beneficiaire aanvaarding, de beneficiair erfgenaam als vereffenaar en de aansprakelijkheid van de vereffenaar. Te hanteren criterium. Beneficiaire versus zuivere aanvaarding De stiefdochter heeft de nalatenschap van haar moeder, zijnde de tweede echtgenote van de vader van de [...]

Door | 18 februari 2018

Non-conformiteit bij de koop van een appartement. Schending geldende voorschriften van Bouwbesluit en NEN-normen.

Van onze advocaat contractenrecht. De Rechtbank Amsterdam heeft op 6 oktober 2017 uitspraak gedaan over de non-conformiteit bij de koop van een appartement. Schending Bouwbesluit en NEN-normen? De levering van het appartement heeft op 26 oktober 2015 plaatsgevonden. Korte tijd na de levering is de aannemer van eiser begonnen het appartement te verbouwen. Hierbij zijn [...]

Door | 16 februari 2018

Uitroken minderheidsaandeelhouder? Misbruik meerderheidspositie? Verstrekken van informatie. Ernstig verstoorde relatie? Impasse? Wanbeleid?

Van onze advocaat aandeelhouder. Het Gerechtshof Amsterdam heeft op 1 november 2017 uitspraak gedaan over de vraag of er gegronde redenen waren voor twijfel aan het beleid van een onderneming. Was sprake van het uitroken van een minderheidsaandeelhouder, misbruik van een meerderheidspositie, een ernstig verstoorde relatie, impasse en van wanbeleid? H Holding heeft aan haar [...]

Door | 15 februari 2018

Afgifte van medisch dossier? Voldoende zwaarwegend belang aan de zijde van eiser om beroepsgeheim van arts te doorbreken? Kan eiser op een andere wijze aan de benodigde informatie komen dat erflater wilsonbekwaam was bij opmaken testament?

Van onze advocaat erfrecht. De Rechtbank Gelderland heeft op 21 november 2017 uitspraak gedaan over de vordering tot afgifte van een medisch dossier. Was er voldoende zwaarwegend belang aan de zijde van eiser om beroepsgeheim van arts te doorbreken? Was het aannemelijk dat eiser niet een andere wijze aan de benodigde informatie kan komen? De [...]

Door | 11 februari 2018

Vordering tot vernietiging van de koopovereenkomst wegens bedrog, dwaling dan wel misbruik van omstandigheden betreffende de woning van een hoogbejaarde man

Van onze advocaat contractenrecht. Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 17 oktober 2017 uitspraak gedaan over een vordering tot vernietiging van de koopovereenkomst wegens bedrog, dwaling dan wel misbruik van omstandigheden betreffende de woning van appellant, een hoogbejaarde man zonder directe familieleden, aan geïntimeerden. Het hof wijst de vordering, anders dan de rechtbank, met toepassing van [...]

Door | 10 februari 2018

Converteren aandelen aan toonder in aandelen op naam. Positie houder dividendbewijzen

Van onze advocaat aandeelhouder. Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 10 oktober 2017 uitspraak gedaan over het converteren van aandelen aan toonder in aandelen op naam en over de positie van de houder van dividendbewijzen. De advocaat van appellant heeft in eerste aanleg kort samengevat gevorderd veroordeling van B om rekening en verantwoording af te leggen [...]

Door | 9 februari 2018