Monthly Archives: september 2018

Mogelijkheid voor deelgenoot (erfgenaam) om ten behoeve van de gemeenschap (een nalatenschap) een vordering of verzoekschrift in te dienen jegens een andere deelgenoot (erfgenaam) dan wel jegens derden.

Van onze advocaat kindsdeel. De Hoge Raad heeft op 6 april 2018 uitspraak gedaan over de mogelijkheid voor een deelgenoot om ten behoeve van de nalatenschap een vordering of verzoekschrift in te dienen jegens een andere deelgenoot, dan wel jegens derden (art. 3:170 lid 2 en art. 3:171 BW). Het hof heeft eiseres niet-ontvankelijk verklaard [...]

Door | 29 september 2018

Het risico van verzwijgen: “wie zwijgt, raakt kwijt”

Hoewel het in deze zaak gaat om verdeling van goederen bij een echtscheiding, is de situatie in geval van een nalatenschap precies het zelfde: "wie zwijgt, raakt kwijt". Partijen zijn gehuwd in gemeenschap van goederen. Zij zijn een echtscheidingsconvenant overeen gekomen waarin onder andere staat dat er nog € 27.000,- op de bankrekening 1  staat. [...]

Door | 28 september 2018

Vordering tot verdeling van nalatenschap waarvan executele nog niet is voltooid. Executeur kan aan overdracht beheer nalatenschap niet de voorwaarde verbinden dat hem décharge voor gevoerde beheer wordt verleend.

Van onze advocaat executeur. De Rechtbank Rotterdam heeft op 11 april 2018 uitspraak gedaan over een vordering tot verdeling van nalatenschap waarvan executele nog niet is voltooid (in lijn met Hoge Raad 19 mei 2017, HR:2017:939). Executeur kan aan overdracht beheer nalatenschap niet de voorwaarde verbinden dat hem décharge voor gevoerde beheer wordt verleend. Wijze van [...]

Door | 22 september 2018

Verzoek tot het stellen van een termijn aan een erfgenaam voor het maken van een keuze tussen zuiver aanvaarden, beneficiair aanvaarden of het verwerpen van een nalatenschap.

Van onze advocaat erfrecht. De Rechtbank Midden-Nederland heeft op 19 juli 2018 uitspraak gedaan over een verzoek tot het stellen van een termijn aan een erfgenaam voor het maken van een keuze tussen zuiver aanvaarden, beneficiair aanvaarden of het verwerpen van een nalatenschap. Het verzoek tot het stellen van een termijn op grond van artikel [...]

Door | 15 september 2018

Legitimaris niet-erfgenaam heeft recht op inzage én afschriften van bankafschriften, schenkingen, giften vanaf vijf jaar voor de overlijdensdatum van de erflater om de omvang van de legitieme portie te kunnen bepalen. Dwangsom. Boedelbeschrijving.

Van onze advocaat legitieme. De Rechtbank Limburg heeft op 25 januari 2018 uitspraak gedaan over de informatieplicht voor het vaststellen van de legitieme portie. De legitimaris, niet-erfgenaam heeft recht op inzage én afschriften van bankafschriften, schenkingen, giften etc. vanaf vijf jaar voor de overlijdensdatum van de erflater om de omvang van de legitieme portie te [...]

Door | 9 september 2018

Kantonrechter ontheft erfgenamen, die zuiver hebben aanvaard, van de verplichting om een schuld van erflater uit hun eigen vermogen te voldoen.

Van onze advocaat verdeling erfenis. De Rechtbank Midden-Nederland heeft op 5 juli 2018 uitspraak gedaan over artikel 4:194a lid 2 BW. De kantonrechter ontheft vier erfgenamen, die zuiver hebben aanvaard, van de verplichting om een schuld van erflater uit hun eigen vermogen te voldoen. Erflater en erflaatster waren gehuwd in voor beiden eerste en enige [...]

Door | 2 september 2018