Monthly Archives: december 2019

Legitieme. Giften en de berekening van de legitieme portie.

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de vaststelling en de berekening van de legitieme in verband met een gift. In hoger beroep is de omvang van de legitieme portie van geïntimeerde in het geding Artikel 7:175 lid 1 BW bepaalt dat schenking een overeenkomst om niet is, die ertoe strekt dat [...]

Door | 18 december 2019

Executele. Tekortschieten executeur? Onrechtmatige daad? Wat is er gebeurd met het kluisgeld? Bewijs.

Het Gerechtshof Den Haag heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de vraag of de executeur onrechtmatig had gehandeld tijdens zijn beheer van gelden in een kluis. Executele. Tekortschieten executeur? Onrechtmatige daad? Wat is er gebeurd met het kluisgeld? Bewijs. De rechter in hoger beroep overweegt als volgt. De executeur die tekort schiet in de [...]

Door | 11 december 2019

Ontslag executeur wegens gegronde reden tot wantrouwen door onvoldoende naleving informatieplicht jegens erfgenamen?

De Rechtbank Noord-Holland heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de vraag of een verzoek tot het ontslag van de executeur wegens reden tot wantrouwen door onvoldoende naleving informatieplicht tegenover de erfgenamen een gegronde reden was voor het verzochte ontslag De rechter stelt voorop dat de taak van een executeur van rechtswege eindigt wanneer deze [...]

Door | 3 december 2019