Monthly Archives: januari 2020

Legitieme portie. In aanmerking te nemen giften. Bedrijfsoverdracht.

De Rechtbank Noord-Nederland heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de berekening van de legitieme en de in aanmerking te nemen giften. Legitieme portie. In aanmerking te nemen giften. Bedrijfsoverdracht. De rechter oordeelt als volgt. De rechter stelt het volgende voorop. De legitieme portie wordt berekend over de waarde van de goederen van de nalatenschap, [...]

Door | 27 januari 2020

Kort geding. Schorsing van de executeur? Spoedeisend belang?

De Rechtbank Gelderland heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over een verzoek in kort geding tot schorsing van de executeur. De gezamenlijke eiseressen vorderen van gezamenlijke gedaagden in hun hoedanigheid van executeur te schorsen. Zij leggen aan deze vordering in de kern genomen ten grondslag dat de gezamenlijke executeurs tekort schieten in de uitvoering van [...]

Door | 18 januari 2020

Vordering tot ontruiming woning van overleden vader. Moet onterfde zoon het ouderlijk huis verlaten?

De Rechtbank Oost-Brabant heeft op 21 november 2019 in kort geding uitspraak gedaan over de vraag of de onterfde dochter het ouderlijk huis moest verlaten. Eiseres heeft voldoende spoedeisend belang bij een vordering tot ontruiming van de woning door gedaagde. Zij stelt dat gedaagde inbreuk maakt op haar eigendomsrecht door in de woning te verblijven. [...]

Door | 12 januari 2020