Monthly Archives: mei 2020

Executeur. Ontslag executeur tevens afwikkelingsbewindvoerder. Gewichtige redenen. Verstoorde verhouding met erfgenamen reden voor ontslag executeur-bewindvoerder?

Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft op 16 april 2020 uitspraak gedaan over de ernstige verstoring van de verhouding tussen de executeur en een tweetal erfgenamen en het ontslag van de executeur op grond van gewichtige redenen. Nadat tussen diverse erfgenamen onderling wrevel was ontstaan, heeft geïntimeerde (onder meer) verzocht om appellant ex artikel 4:149 lid 1 [...]

Door | 25 mei 2020

Is de executeur ernstig tekort geschoten in de uitoefening van zijn werkzaamheden? Onrechtmatige daad van de executeur?

Het Gerechtshof Den Haag heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de vraag of de executeur ernstig tekort geschoten was in de uitoefening van zijn taak. In geschil is het ontslag van appellant in zijn hoedanigheid van executeur van de nalatenschap. Appellant voert aan dat de rechtbank hem ten onrechte ontslag heeft verleend als executeur [...]

Door | 11 mei 2020

Legitieme. Schenking. Berekening van de legitieme. Gebruikelijke giften? Morele verplichting? Levensonderhoud.

De Rechtbank Midden-Nederland heeft op 8 april 2020 uitspraak gedaan over de berekening van de legitieme in verband met gedane giften. Eisers hebben aanspraak gemaakt op hun legitieme portie. Op hun verzoek is beslag gelegd op het huis. Eisers vorderen nu verschillende beslissingen over de berekening van hun legitieme portie, en verder uitbetaling daarvan. Als [...]

Door | 4 mei 2020