Monthly Archives: augustus 2020

Executele. Loon van de executeur. Onkostenvergoeding voor de executeur. Dagvaarding van een executeur die zijn taken heeft neergelegd.

De Rechtbank Rotterdam heeft op 5 augustus 2020 uitspraak gedaan over de vraag of de gemaakte onkosten door de executeur tijdens de executele vergoed diende te worden of dat deze bedragen diende te worden teruggebracht in de nalatenschap. Erflater heeft bij testament van zijn zussen ieder voor 1/3e deel, alsmede de kinderen van zijn broer [...]

Door | 24 augustus 2020

Legitieme. Berekening van de legitimaire massa. Informatierecht. Schenking.

De Rechtbank Midden-Nederland heeft op 24 juni 2020 uitspraak gedaan over de berekening van de legitimaire massa in verband met gedane giften. In deze procedure vorderen vader en de zussen (de erfgenamen) de vaststelling van de omvang van de legitimaire massa. De omvang van het geschil in deze procedure wordt bepaald door de vorderingen. De [...]

Door | 20 augustus 2020

Legitieme. Tijdig beroep gedaan op legitieme portie? Termijn. Redelijkheid en billijkheid.

Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft op 23 juni 2020 uitspraak gedaan over de vraag of tijdig beroep was gedaan op de legitieme portie. In het eindvonnis van 22 augustus 2018 heeft de rechtbank in de hoofdzaak onder meer het volgende overwogen. Op grond van artikel 4:85 BW heeft eiseres de mogelijkheid om binnen vijf jaren na [...]

Door | 10 augustus 2020