Monthly Archives: juni 2021

Erfrecht. Uitleg van een testament. Wettelijk erfdeel. Is de hoogte van het wettelijk erfdeel volgens erfrecht bij versterf of legitieme?

De Rechtbank Amsterdam heeft op 21 april 2021 uitspraak gedaan over de vraag of onder het begrip ‘wettelijk erfdeel’ in het testament het erfdeel bij versterf of de legitieme moest worden begrepen. Deze zaak gaat over de vraag of erflaatster met de zinsnede in haar testament ‘behoudens het wettelijk erfdeel mijn wettige afstammelingen toekomende’ heeft [...]

Door | 28 juni 2021

Erfrecht. Patstelling afwikkeling nalatenschap. Eerst vereffenen, dan verdelen. Verdeling onder voorwaarden. De rechter gelast verdeling van nalatenschap onder voorwaarde dat de erfbelasting wordt voldaan en tot vereffening wordt overgegaan.

De Rechtbank Overijssel heeft op 2 juni 2021uitspraak gedaan over een vordering tot verdeling van een nalatenschap. De rechter gelast tot verdeling van de nalatenschap onder de voorwaarde dat de erfbelasting wordt voldaan en dat tot vereffening van de nalatenschap wordt overgegaan. Kortgezegd gaat het om het volgende. In 2018 is erflater overleden, zonder testament. [...]

Door | 21 juni 2021

Erfrecht. Legitieme. Schenking. Giften aan afstammelingen. Giften aan kleinkinderen. Hoedanigheid van Legitimaris. Berekening van de omvang van de legitieme portie.

Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de vraag of giften aan kleinkinderen in aanmerking diende te worden genomen bij de berekening van de legitieme. Erflaatster heeft zes kleinkinderen. Op 1 maart 2013 heeft erflaatster aan haar zes kleinkinderen ieder € 2.000,00 geschonken door middel van een overboeking van dat bedrag op [...]

Door | 14 juni 2021

Erfrecht. Vordering tot verdeling nalatenschap ontvankelijk? Vereffening. Eerst vereffenen, dan verdelen. Schuldeisers. Kan de nalatenschap al verdeeld worden?

De Rechtbank Noord-Holland heeft op 6 januari 2021 uitspraak gedaan over de vraag of een nalatenschap al verdeeld kon worden. Partijen zijn broers. Hun vader (hierna: erflater) is op vierentachtigjarige leeftijd overleden. Partijen zijn de enige erfgenamen van erflater, ieder voor ¼ deel. Het meest verstrekkende verweer van gedaagde is dat eiser in zijn vorderingen [...]

Door | 7 juni 2021