Monthly Archives: juni 2022

Appartementsrecht. VVE. Uitleg van de splitsingsakte. Juridisch kader. Gebruik. Bestemming. Toetsingsmaatstaf.

De Advocaat-Generaal bij het Parket bij de Hoge Raad heeft op 18 maart 2022 het juridisch kader aangegeven bij de uitleg van de splitsingsakte.   Deze zaak betreft de vordering van een VvE tot een verklaring voor recht dat de splitsingsakte een horecaverbod inhoudt voor de privégedeelten op de begane grond en tot het (doen) [...]

Door | 29 juni 2022

Erfrecht. Uitleg van een testament. Is het de bedoeling van erflater geweest de langstlevende tot erfgenaam te benoemen? Vergissing? Verschrijving? Toetsing.

De Rechtbank Gelderland heeft op 30 juni 2021 uitspraak gedaan over de vraag het de bedoeling van erflater is geweest om de langstlevende tot erfgenaam te benoemen. Eiseres vordert bij vonnis te verklaren voor recht dat het testament van erflater van 2015 zo moet worden uitgelegd dat daarin onder hoofdstuk 3 onder A zowel de [...]

Door | 21 juni 2022

Erfrecht. Testament. Notaris. Vasststellen van de wilsbekwaamheid van de erflater door notaris. Had de notaris redenen om te twijfelen aan de wilsbekwaamheid van erflater?

Het Gerechtshof Amsterdam heeft op 30 november 2021 uitspraak gedaan over de vraag of een notaris redenen had om te twijfelen aan de wilsbekwaamheid van de erflater. Op 22 oktober 2018 is overleden X (hierna: de erflater). Erflater woonde – in een hem in eigendom toebehorende woning – samen met Z (hierna: de partner) en [...]

Door | 15 juni 2022

Erfrecht. Beding in huwelijkse voorwaarden. Uitkering aan echtgenote uit hoofde van een natuurlijke verbintenis. Is sprake van een quasi-legaat?

De Advocaat-Generaal bij het Parket bij de Hoge Raad heeft op 11 maart 2022 de vraag besproken of een uitkering aan een echtgenote uit hoofde van een natuurlijke verbintenis als een quasi-legaat beschouwd diende te worden. Het gaat in deze zaak over de vraag of een vordering op de nalatenschap uit hoofde van art. 6 [...]

Door | 9 juni 2022