Advocaat nalatenschap

Wanneer een naaste komt te overlijden, gaat dat meestal gepaard met heftige emoties. Toch is het ook een tijd waarin veel praktische zaken moeten worden geregeld. Niet omdat u daar als betrokkene op dat moment op zit te wachten, maar omdat de wet dat nu eenmaal voorschrijft. De verdeling van die erfenis – de nalatenschap – kan voor problemen zorgen.

De advocaat nalatenschap kan u bijstaan wanneer de verdeling van de erfenis niet gestroomlijnd verloopt. Zo kan het zijn dat erfgenamen het onderling oneens zijn, bijvoorbeeld wanneer er sprake lijkt van overbedeling. Maar ook kan er twijfel zijn over de executeur testamentaire, die juist is aangesteld om alles in goede banen te leiden.

Advocaat gespecialiseerd in erfrecht

De verdeling van de erfenis of de nalatenschap valt binnen de rechtspraak onder het erfrecht. Dat is een uitgebreide discipline, waar de focus ligt op de juridische gang van zaken omtrent de verdeling van erfenissen. De advocaat nalatenschap wordt in de meeste gevallen ingeschakeld als er sprake is van onenigheid tussen de erfgenamen.

De advocaat zorgt er dan voor dat de erfenis alsnog zo snel en zo goed mogelijk wordt verdeeld. In sommige gevallen doen erfgenamen er jaren over om tot een verdeling te komen. Onze specialist heeft uiteraard begrip voor emoties en persoonlijke omstandigheden, maar zet er wel vaart achter. In de meeste gevallen zijn verdelingsprocedures geen langdurige procedures en onze advocaat kan voor u het maximale eisen.

Een erfenis weigeren of verwerpen

In sommige gevallen kan het zo zijn dat u helemaal niet wilt beginnen aan de verdelingsprocedure van de nalatenschap. In dat geval kunt u ervoor kiezen om afstand te doen van de erfenis. U hoeft dan niet op te draaien voor eventuele schulden van de overledenen, maar kunt ook niet meer meedelen wanneer blijkt dat een groot vermogen wordt nagelaten. Een weigering is achteraf niet meer terug te draaien.

Indien u de erfenis wilt verwerpen, dient u een verklaring af te leggen bij de rechtbank. Het is wel belangrijk om te weten dat uw kinderen in dat geval in uw plaats komen als erfgenamen. Wilt u dat niet, dan zal ook voor de kinderen een verwerping moeten worden geregeld. Onze advocaat nalatenschap kan u hierbij helpen, zodat u zeker weet dat de verwerping goed geregeld is.

Advocaat nalatenschap bij ernstige conflicten

Onenigheid komt in de beste families voor. Zeker wanneer een dierbare is overleden en naasten niet helemaal lekker in hun vel zitten, is dat geen uitzondering. De verdeling van de nalatenschap kan daardoor lastiger zijn dan verwacht. Dat is echter nog iets anders dan een ernstig conflict. In sommige gevallen leidt de verdeling van de erfenis tot een onoplosbare ruzie tussen de erfgenamen.

Dan is een gang naar de rechter meestal de enige overgebleven optie. Om dat te doen, moet u echter zeker weten dat u de zaken op orde heeft. De advocaat nalatenschap staat u bij om de gang naar de rechter voor te bereiden. Een gedegen voorbereiding is in dezen cruciaal. Zo komt u optimaal beslagen ten ijs en heeft u de grootste kans dat uw claim door de rechtbank wordt gehonoreerd.

Advocaat nalatenschap in Amsterdam

Onze advocaten staan u graag bij met juridische hulp bij de afwikkeling en verdeling van de nalatenschap. Dat loopt uiteen van vragen over de executeur, tot het kindsdeel of de legitieme portie. Wilt u daar meer over weten? Neem dan contact met ons op door te bellen met ons kantoor in Amsterdam: 020-39810150. Indien u dat fijner vindt, kunt u eventueel ook een vraag stellen via het formulier op onze website.