mr. Paul Veerman

Specialisatie: ondernemingsrecht, insolventierecht en huurrecht

mr. Toon Kool

Specialisatie: erfrecht, ondernemingsrecht, appartementsrecht

Melisse Mers

Specialisatie: erfrecht en contractenrecht

mr. Lex Loerakker

Specialisatie: erfrecht en contractenrecht

mr. Dave E. Liqui Lung

Specialisatie: ondernemingsrecht en contractenrecht

Recente blog artikelen

Erfrecht. Lening. Verjaring van vordering uit hoofde van lening tussen erfgenamen. Beperkende werking van redelijkheid en billijkheid? Objectieve verjaringstermijn.

23 mei 2022|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Lening. Verjaring van vordering uit hoofde van lening tussen erfgenamen. Beperkende werking van redelijkheid en billijkheid? Objectieve verjaringstermijn.

De Advocaat-Generaal bij het Parket bij de Hoge Raad heeft op 1 april 2022 de vraag besproken of een [...]

Erfrecht. Geschil over afgifte van een legaat. Echtelijke woning. Executele. Vrijwaring. Hoofdelijke aansprakelijkheid. Hypotheekschuld. Wettelijk vruchtgebruik. Vervaltermijn.

18 mei 2022|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Geschil over afgifte van een legaat. Echtelijke woning. Executele. Vrijwaring. Hoofdelijke aansprakelijkheid. Hypotheekschuld. Wettelijk vruchtgebruik. Vervaltermijn.

De Rechtbank Midden-Nederland heeft op 23 maart 2022 uitspraak gedaan over een geschil over de afgifte van een legaat. [...]

Erfrecht. Verdeling nalatenschap. Legitieme. Giften. Toestemmingsvereiste van echtgenoot voor doen van giften. Vernietiging van de schenkingen? Ongebruikelijke en bovenmatige giften. 

9 mei 2022|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Verdeling nalatenschap. Legitieme. Giften. Toestemmingsvereiste van echtgenoot voor doen van giften. Vernietiging van de schenkingen? Ongebruikelijke en bovenmatige giften. 

Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft op 8 februari 2022 uitspraak gedaan over het toestemmingsvereiste van de echtgenoot voor het doen [...]

Erfrecht. Internationaal erfrecht. IPR. Erfrechtverordening. Toepasselijk recht. Laatste gewone verblijfplaats van erflater. Nauwe en duurzame band. Toetsing.

2 mei 2022|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Internationaal erfrecht. IPR. Erfrechtverordening. Toepasselijk recht. Laatste gewone verblijfplaats van erflater. Nauwe en duurzame band. Toetsing.

Het Gerechtshof Amsterdam heeft op 22 maart 2022 uitspraak gedaan over de vraag welk laatste gewone verblijfplaats van erflater [...]