Maddie behoort tot een kleine groep van advocaten die zich in het erfrecht heeft gespecialiseerd vanaf het moment dat zij advocaat werd. Daarnaast heeft Maddie ruime ervaring als advocaat familierecht in brede zin. Dat laatste komt ook het erfrecht goed van pas: veel zaken beginnen met vragen over het huwelijksvermogensrecht.

Bij de aanvang van een zaak zal Maddie altijd eerst samen met haar cliënt bespreken of een oplossing in overleg met de wederpartij tot de mogelijkheden behoort. Dat is de snelste en goedkoopste manier om een juridisch conflict te beëindigen. Wanneer partijen niet tot overeenstemming kunnen komen wordt er door Maddie energiek en efficiënt geprocedeerd.

De cliënten van Maddie zijn altijd particulieren die geconfronteerd worden met een juridisch conflict in de privésfeer. Vaak kost het hen moeite om emotie en juridische realiteit van elkaar te onderscheiden. Onderlinge relaties staan op scherp, of dat nu is met een vader, moeder, broer, zus, partner, echtgenoot of kinderen. Als gespecialiseerd familie- en erfrechtadvocaat kan Maddie een belangrijke bijdrage leveren aan een zo optimaal mogelijk -juridisch- resultaat. De persoonlijke omstandigheden spelen daarbij altijd een rol.

Familierecht en erfrecht hebben een belangrijke vermogensrechtelijke component. Maddie heeft op dat terrein aanvullende opleidingen gedaan zoals de specialisatieopleiding Estate Planning aan de Grotius Academie. Maddie werkt nauw samen met accountants, fiscalisten en mediators. Zij kan de afwikkeling van zowel een nalatenschap als een echtscheiding in een breed vermogensrechtelijk perspectief plaatsen.

Naast de hiervoor genoemde specialisaties beschikt Maddie over deskundigheid die nodig is voor procedures over bewind, mentorschap en curatele.

Maddie heeft de Leergang Erfrecht voor de advocatuur van de Academie voor de Rechtspraktijk (AvdR) gevolgd en de Leergang Executele en Vereffening van de Nederlandse Organisatie voor Executeurs (NOVEX). Maddie is lid van de Vereniging Erfrecht Advocaten Nederland (VEAN).

Voor een recent artikel van Maddie over hoe de Hoge Raad het mogelijk heeft gemaakt om op grond van redelijkheid en billijkheid de eenzijdige begunstiging aan te tasten klikt u hier.

Belt u Maddie Wisman voor het maken van een afspraak op 020-3980150 of stuur een email naar wisman@brenneradvocaten.nl