Paul Veerman (1962) studeerde rechten aan de Universiteit van Amsterdam. Doordat hij sinds 1990 als advocaat bij verschillende kantoren werkte en daar een grote verscheidenheid aan zaken behandelde, heeft hij zich kunnen ontwikkelen tot een veelzijdig advocaat. Paul behartigt uw belangen op het gebied van handel, onroerend goed en ondernemingsrecht en doet dat met verve.

In Rotterdam concentreerde Paul zich bij het toenmalige kantoor Van Wijmen & Koedam (dat later is opgegaan in AKD) op de handels- en vervoersrechtpraktijk. De handelsrechtpraktijk heeft hij nadien in internationaal verband voortgezet.

In de loop der jaren behandelde hij gaandeweg steeds meer faillissementen en surséances van betaling. Deze insolventierechtpraktijk bleef hij na zijn overstap naar het Amsterdamse kantoor Schoute & Dik Advocaten voeren. In 2000 rondde hij met succes de Grotius/Insolad specialisatie-opleiding insolventierecht af. Tot 2008 trad hij geregeld op als curator. Tot op de dag van vandaag staat hij bedrijven en bestuurders bij in zaken met betrekking tot bestuurdersaansprakelijkheid, faillissementsrecht en zekerheden.

Sinds 2000 behandelt Paul geregeld zaken op het gebied van het vennootschapsrecht. In zijn praktijk adviseert hij al jarenlang nationaal en internationaal opererende ondernemingen over verschillende soorten commerciële contracten op het gebied van franchise, distributie en financiële dienstverlening.

Vanaf 1991 treedt Paul geregeld op voor verhuurders van onder meer woon- en bedrijfsruimte. Sinds 2007 doceert hij jaarlijks een aantal malen huurrecht bij het centrum voor postacademisch onderwijs aan de Universiteit Leiden. Zo lang zijn praktijk en overige werkzaamheden dat toestonden, was hij redacteur van het tijdschrift Huurrecht in Praktijk, waarin hij ook een aantal artikelen publiceerde.

Van 2004 tot en met 2011 gaf Paul samen met André Brantjes leiding aan het kantoor BrantjesVeerman. In mei 2012 heeft hij zich aangesloten bij het kantoor van zijn school- en studievriend Toon Kool.

Paul is een procesadvocaat pur sang met veel strategisch inzicht, die niet gauw opgeeft als hij eenmaal overtuigd is van de haalbaarheid van een bepaalde zaak en de juistheid van de uitgestippelde koers. Hij houdt daarbij wel steeds de verhouding tussen de kosten en het te verwachten resultaat scherp in de gaten.

E-mail: veerman@brenneradvocaten.nl