Brenner advocaten

About Brenner advocaten

Toon Kool is meer dan 25 jaar advocaat en voert een brede rechtspraktijk gericht op bedrijven en particulieren. Hij is één van de weinige advocaten, die gespecialiseerd is in het erfrecht. Op het terrein van ondernemingsrecht werkt hij al jarenlang voor verschillende bedrijven op het gebied van het contractenrecht, in het bijzonder bedrijfsovernames. Daarnaast voert hij al meer dan 25 jaar een praktijk gericht op het onroerend goed, waaronder appartementsrecht. De praktijk van Toon Kool kenmerkt zich door een pragmatische en oplossingsgerichte benadering. Het verkrijgen van een snelle en solide oplossing in een geschil heeft de voorkeur boven lange en kostbare procedures. Toon Kool studeerde rechten aan de Universiteit van Amsterdam. Na zijn studie werkte Toon bij Strengers Advocaten in Utrecht en vervolgens bij Froon Helmonds advocaten en KBG advocaten in Amsterdam.

Erfrecht. Legitieme. Giften. Inbreng. Inkorting gift. Kan sprake zijn van een gift bij transacties tussen vennootschappen waarin partijen een belang hebben? Vermindering van vermogen door gift.

De Rechtbank Midden-Nederland heeft op 24 augustus 2022 uitspraak gedaan over de vraag of bij de bepaling van de legitieme een gift besloten kon liggen in transacties tussen vennootschappen waarin partijen een belang hadden. Eisers stellen - samengevat - zich op het standpunt dat de onderneming in 1991 tegen een veel te lage waarde is [...]

Door | 22 mei 2023

Erfrecht. Procesrecht. Overlijden van eiser tijdens procedure. Hervatting. Voortzetting geding op eigen naam? Hoedanigheid van erfgenaam en vereffenaar.

De Rechtbank Overijssel heeft op 19 april 2023 uitspraak gedaan over de voortzetting van een geding op eigen naam na het overlijden van de oorspronkelijke eiser gedurende een rechterlijke procedure. Tussenbeslissing na overlijden van de eiser tijdens twee lopende procedures. De procedures zijn na overlijden geschorst op grond van artikel 225 Rv. De erfgenaam van [...]

Door | 16 mei 2023

Erfrecht. Nietig testament? Ontbreken van wil bij erflater? Vernietigbaar testament? Diagnose dementie. Wilsonbekwaamheid. Legaat. Stappenplan. Toetsing.

De Rechtbank Den Haag heeft op 27 juni 2022 uitspraak gedaan over de vraag of een testament nietig of vernietigbaar was vanwege de gestelde wilsonbekwaamheid bij de erflater op grond van een diagnose van Alzheimer (dementie). De kernvraag die de rechtbank moet beantwoorden is of moeder de consequenties van de keuzes in haar testament heeft [...]

Door | 10 mei 2023

Erfrecht. Aansprakelijkheid van de executeur. Vordering tot schadevergoeding van gezamenlijke erfgenamen op de executeur vanwege verwijtbaat tekortschieten in zijn taken.

Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft op 12 juli 2022 uitspraak gedaan over de verdeling van een nalatenschap en een vordering tot schadevergoeding van de gezamenlijke erfgenamen op de executeur vanwege het verwijtbaat tekortschieten in diens taken. Partijen zijn neven en nichten van elkaar. Zij zijn allen erfgenaam van hun oom, de erflater. Appellanten komen in hoger [...]

Door | 3 mei 2023

Erfrecht. Ouderlijke boedelverdeling. Rente over de geldvordering van kinderen. Overgangsrecht. Wettelijke rente. Rentepercentage. Redelijkheid en billijkheid. Matiging?

De Rechtbank Gelderland heeft op 6 juli 2022 uitspraak gedaan over de rentevergoeding over de geldvordering van de kinderen bij een ouderlijke boedelverdeling. Gedaagden hebben betwist dat de geldvorderingen van eisers op de nalatenschap van moeder uit de ouderlijke boedelverdeling verhoogd moeten worden met de wettelijke rente, zoals erflater heeft beschikt. Zij baseren deze betwisting [...]

Door | 17 april 2023

Erfrecht. IPR. Erfrechtverordening. Rechtsmacht. Bevoegdheid ten aanzien van afwikkeling van nalatenschap. Onroerend goed. Eenvoudige gemeenschap. Erfrechtelijk geschil?

De Rechtbank Den Haag heeft op 29 maart 2023 uitspraak gedaan over de bevoegdheid van de rechter over de verdere afwikkeling van de nalatenschap met betrekking tot onroerend goed gelegen in Frankrijk. Erflater heeft bij testament van 4 augustus 2016 over zijn nalatenschap beschikt. Erflater heeft zijn twee kinderen tot zijn enige erfgenamen benoemd, ieder voor de [...]

Door | 9 april 2023

Erfrecht. Verdeling van een nalatenschap. Toedeling van sieraden. Overbedeling. Bewijs van afgifte van sieraden. Bewijslastverdeling. Bewijslast bij bevrijdend verweer.

Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft op 26 juli 2022 uitspraak gedaan over de bewijslast bij een bevrijdend verweer over afgifte van sieraden uit een nalatenschap. Appellante is de dochter van A (hierna: vader) en B (hierna: moeder). Vader is overleden op 2 mei 2011. Moeder is overleden op 4 maart 2018. Appellante en haar zus waren [...]

Door | 4 april 2023

Erfrecht. Koopovereenkomst vernietigbaar wegens een wilsgebrek? Woning voor een te lage prijs verkocht? Misbruik van omstandigheden? Geestelijke stoornis? Bewijslast.

De Rechtbank Den Haag heeft op 20 juli 2022 uitspraak gedaan over de vraag of een koopovereenkomst vernietigbaar was wegens misbruik van omstandigheden, een wilsgebrek. Gedaagden stellen dat A niet goed wist wat hij deed en dat dat blijkt uit het overgelegde medische dossier, waarin staat dat hij al jarenlang alcoholverslaafd was en hierdoor allerlei [...]

Door | 28 maart 2023

IPR. Procesrecht. Rechtsmacht en toepasselijk recht. Verdeling. Huwelijksvermogensrecht. Toepassing van Engels recht op de verdeling van de huwelijksgoederengemeenschap?

De Rechtbank Noord-Holland heeft op 24 augustus 2022 uitspraak gedaan over de vraag of Engels recht van toepassing was op een verdeling van een huwelijksgoederengemeenschap. Gelet op de Oekraïense en Britse nationaliteit van de vrouw en de in Engeland gesloten huwelijkse voorwaarden heeft deze zaak een internationaal karakter. De rechtbank dient eerst ambtshalve te beoordelen [...]

Door | 21 maart 2023

Erfrecht. Overeenkomstenrecht. Wilsgebrek. Vernietiging van een koopovereenkomst op grond van dwaling, bedrog of misbruik van omstandigheden? Maatstaf. Toetsingsnorm.

De Rechtbank Amsterdam heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over een vordering tot vernietiging van een koopovereenkomst op grond van dwaling, bedrog of misbruik van omstandigheden. Erflaatster is in 2021 overleden. Erflaatster is eigenaresse geweest van het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de woning. Erflaatster heeft in haar testament eiseres benoemd tot executeur. [...]

Door | 13 maart 2023