About Brenner advocaten

Toon Kool is meer dan 25 jaar advocaat en voert een brede rechtspraktijk gericht op bedrijven en particulieren. Hij is één van de weinige advocaten, die gespecialiseerd is in het erfrecht. Op het terrein van ondernemingsrecht werkt hij al jarenlang voor verschillende bedrijven op het gebied van het contractenrecht, in het bijzonder bedrijfsovernames. Daarnaast voert hij al meer dan 25 jaar een praktijk gericht op het onroerend goed, waaronder appartementsrecht. De praktijk van Toon Kool kenmerkt zich door een pragmatische en oplossingsgerichte benadering. Het verkrijgen van een snelle en solide oplossing in een geschil heeft de voorkeur boven lange en kostbare procedures. Toon Kool studeerde rechten aan de Universiteit van Amsterdam. Na zijn studie werkte Toon bij Strengers Advocaten in Utrecht en vervolgens bij Froon Helmonds advocaten en KBG advocaten in Amsterdam.

Erfrecht. Gebruikrecht van deelgenoten. Gebruiksgenot. Vergoeding voor het gebruik van een woning. Is een gebruiksvergoeding verschuldigd? Berekening van de gebruiksvergoeding.

De Rechtbank Amsterdam heeft onlangs uitspraak gedaan over de vraag of een gebruiksvergoeding verschuldigd was als vergoeding voor het gebruik van een woning. De eisers vorderen dat gedaagde een vergoeding betaalt voor het gebruik van de woning als schadeloosstelling voor gederfd gebruiksgenot. Het recht op deze gebruiksvergoeding vloeit volgens eisers voort uit artikel 3:169 BW [...]

By |2023-09-25T08:33:30+01:0025 september 2023|

Erfrecht. Beneficiaire aanvaarding nalatenschap. Wettelijke vereffening. Einde taak executeur. Dagvaarden van de executeur in hoedanigheid. Dagvaarding ontvankelijk?

De Rechtbank Gelderland heeft onlangs uitspraak gedaan over de vraag of een voormalig executeur op de juiste wijze was gedagvaard. Verweerder heeft de nalatenschap van moeder beneficiair aanvaard. In beginsel eindigt daarmee de taak van de executeur en moet de nalatenschap volgens de regels van afdeling 4.6.3. BW worden vereffend. Niet in geschil is echter [...]

By |2023-09-18T08:14:19+01:0018 september 2023|

Erfrecht. Executele. Legitieme. Informatieplicht van executeur. Verstrekken van gegevens. Omvang en waarde van nalatenschap. Reikwijdte. Termijn aanlevering stukken. Dwangsom.

De Rechtbank Noord-Holland heeft onlangs uitspraak gedaan over de plicht van de executeur tot het verstrekken van gegevens om de omvang en waarde van nalatenschap te bepalen met betrekking tot het vaststellen van de hoogte van de legitieme vordering. Eiseres vordert dat gedaagde als executeur wordt veroordeeld om inlichtingen en bescheiden te verstrekken en stelt [...]

By |2023-09-11T11:06:18+01:0011 september 2023|

Erfrecht. Koop van onroerend goed. Misbruik van omstandigheden? Vernietiging van koopovereenkomst en leveringsakte? Verwarring door medicijngebruik? Stelplicht en bewijslast.

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft onlangs uitspraak gedaan over de vraag of een koopovereenkomst tussen erflaatster en erfgenaam van een stuk grond door misbruik van omstandigheden tot stand was gekomen. In de kern gaat deze zaak over de vraag welk stuk grond erflaatster, bij leven aan geïntimeerden heeft verkocht. Appellanten  doen een beroep op vernietiging van [...]

By |2023-09-03T10:04:56+01:003 september 2023|

Erfrecht. Aanslag erfbelasting. Waarde van de nalatenschap. Waarde van vordering van erfgenaam. Verrekening met een verjaarde vordering. Natuurlijke verbintenis.

De Rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft op 9 januari 2023 uitspraak gedaan over de vraag welke waarde moest worden toegekend aan een verjaarde vordering van een erfgenaam. Tussen partijen is in geschil of de inspecteur de waarde van de belaste verkrijging op het juiste bedrag heeft vastgesteld. Meer specifiek is in geschil (de waarde van) de vordering [...]

By |2023-08-27T06:48:06+01:0027 augustus 2023|

Erfrecht. Vereffening. Kosten van vereffening. Schulden van de nalatenschap. Notariskosten. Toetsing. Belang van de boedel. Specificatie van de factuur. Bemiddeling. Opdracht.

De Rechtbank Overijssel heeft op 12 oktober 2022 uitspraak gedaan over de vraag of bepaalde notariskosten als kosten van vereffening diende te worden beschouwd en daarmee schulden waren van de nalatenschap. Op grond van artikel 4:7 lid 1 sub c behoren ook de kosten van vereffening van de nalatenschap tot de schulden van de nalatenschap. [...]

By |2023-08-20T09:08:58+01:0020 augustus 2023|

Erfrecht. Zuivere aanvaarding. Onbekende schuld van nalatenschap. Is alsnog beneficiaire aanvaarding mogelijk? Termijn. Schuld aan een onderneming. Administratie van de erflater.

De Rechtbank Midden-Nederland heeft op 18 oktober 2022 uitspraak gedaan over de vraag of alsnog beneficiaire aanvaarding mogelijk was wegens een onbekende schuld van de nalatenschap. In 2021 is de heer A overleden. Erflater heeft bij testament, verleden op 11oktober 2018, over zijn nalatenschap beschikt. Erflater is in zijn testament niet afgeweken van het wettelijk [...]

By |2023-08-13T10:32:40+01:0013 augustus 2023|

Erfrecht. Procesrecht. Bevoegdheidsincident. Wettelijke verdeling. Vastelling omvang geldvorderingen. Verzoekschriftprocedure. Informatie. Inzage. Exhibitieplicht.

De Rechtbank Noord-Holland heeft op 22 maart 2023 uitspraak gedaan in een bevoegdheidsincident met betrekking tot het vaststellen van de geldvorderingen bij een wettelijke verdeling en het recht op inzage van stukken ex art. 843a Rv. Bij testament heeft erflater gedaagde en zijn beide dochters voor gelijke delen tot erfgenamen van zijn nalatenschap benoemd en [...]

By |2023-08-06T07:45:51+01:006 augustus 2023|

Erfrecht. Recht van gebruik en bewoning. Vruchtgebruik. Onderhoudsplicht. Wat houdt de verplichting tot onderhoud van de woning in? Gewone lasten? Zekerheidsstelling. Legaat.

De Rechtbank Limburg heeft op 5 april 2023 uitspraak gedaan in kort geding over de vraag wat de op gedaagde rustende verplichting tot onderhoud van de woning precies inhield bij een hem verleend recht van gebruik en bewoning In geschil is wat de op gedaagde rustende verplichting tot onderhoud van de woning inhoudt bij het [...]

By |2023-07-30T12:13:00+01:0030 juli 2023|

Erfrecht. Onwaardigheid om te erven. Verduistering van een uiterste wil? Rechtsgeldigheid van een kopie van een codicil? Stelplicht en bewijs. Verstoorde familieverhoudingen.

De Rechtbank Rotterdam heeft op 3 augustus 2022 uitspraak gedaan over de vraag of sprake was van een onwaardigheid om te erven van wege een gestelde verduistering of vernietiging van een codicil. Eiser en gedaagde zijn broer en zus en de kinderen van wijlen erflaatster. Eiser vordert de verdeling, althans de wijze van verdeling, van [...]

By |2023-07-20T06:37:59+01:0020 juli 2023|
Go to Top