toon

About Toon Kool

Toon Kool is meer dan 25 jaar advocaat en voert een brede rechtspraktijk gericht op bedrijven en particulieren. Hij is één van de weinige advocaten, die gespecialiseerd is in het erfrecht. Op het terrein van ondernemingsrecht werkt hij al jarenlang voor verschillende bedrijven op het gebied van het contractenrecht, in het bijzonder bedrijfsovernames. Daarnaast voert hij al meer dan 25 jaar een praktijk gericht op het onroerend goed, waaronder appartementsrecht. De praktijk van Toon Kool kenmerkt zich door een pragmatische en oplossingsgerichte benadering. Het verkrijgen van een snelle en solide oplossing in een geschil heeft de voorkeur boven lange en kostbare procedures. Toon Kool studeerde rechten aan de Universiteit van Amsterdam. Na zijn studie werkte Toon bij Strengers Advocaten in Utrecht en vervolgens bij Froon Helmonds advocaten en KBG advocaten in Amsterdam.

Procesrecht. Kort geding. Coronavirus. Mogelijkheid tot het voeren van schriftelijk verweer.

De Rechtbank Oost-Brabant heeft op 23 maart 2020 uitspraak gedaan over de mogelijkheid tot schriftelijk verweer gezien de uitbraak van het Coronavirus. Gezien de bijzondere omstandigheden in verband met de corona uitbraak, heeft de voorzieningenrechter, omdat gedaagde heeft verklaard dat hij ziekteverschijnselen vertoont, gedaagde in de gelegenheid gesteld schriftelijk zijn bezwaar naar voren te brengen. [...]

Door | 30 maart 2020

Wilsgebrek. Misbruik van omstandigheden bij schenking. Bewijslast.

De Advocaat-Generaal bij het Parket bij de Hoge Raad heeft op 14 februari 2020 in zijn conclusie misbruik van omstandigheden bij schenking besproken. Eerst maak ik (de A-G) met het oog op de onderhavige zaak enkele opmerkingen in algemene zin over misbruik van omstandigheden en over de bijzondere regel van bewijslastverdeling van art. 7:176 BW. [...]

Door | 22 maart 2020

Overmacht als bedoeld in artikel 6:75 BW. Levert het Corona-virus overmacht op? Juridisch kader. Maatstaf. Relatieve onmogelijkheid.

Van onze advocaat contractenrecht. Levert het Corona-virus juridische overmacht op? Overmacht als bedoeld in art. 6:75 BW. Juridisch kader. Maatstaf. Relatieve onmogelijkheid. Van overmacht is sprake wanneer “een tekortkoming in de nakoming niet aan de schuldenaar kan worden toegerekend”. Dit is volgens artikel 6:75 BW het geval “indien zij niet te wijten is aan zijn [...]

Door | 16 maart 2020

Wie was rechthebbende op het saldo op een buitenlandse bankrekening? Door wie is de bankrekening gevoed? Onrechtmatig gebruik van gelden uit een nalatenschap. Aanvangstijdstip waarop wettelijke rente is gaan lopen bij onrechtmatige daad.

Het Gerechtshof Den Haag heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de vraag wie rechthebbende op het saldo op een buitenlandse bankrekening was en over het aanvangstijdstip waarop de wettelijke rente is gaan lopen bij een onrechtmatige daad. Het hof stelt het volgende voorop. Als uitgangspunt heeft te gelden dat de tenaamstelling van een bankrekening [...]

Door | 8 maart 2020

Verdeling van een nalatenschap. Procesrecht. Tussenkomst. Is tussenkomst mogelijk in het geding?

De Rechtbank Den Haag heeft op 25 september 2019 uitspraak gedaan over de vraag of een tussenkomst mogelijk was in een geding over de verdeling van een nalatenschap. Gedaagde vordert in reconventie samengevat eiseres te veroordelen tot het overgaan van verdeling van de nalatenschap met het verzoek aan de rechtbank om de verdeling aldus vast [...]

Door | 2 maart 2020

Contractenrecht. Wilsgebreken. Vernietiging van een overeenkomst wegens dwaling of bedrog. Juridisch kader. Maatstaf.

De advocaat-Generaal bij het Parket bij de Hoge Raad heeft op 13 december 2019 het juridisch kader besproken van de wilsgebreken dwaling en bedrog in het overeenkomstenrecht. Contractenrecht. Wilsgebreken. Vernietiging van een overeenkomst wegens dwaling of bedrog. Juridisch kader. Maatstaf. Juridisch kader Dwaling en bedrog zijn wilsgebreken die de rechtshandeling vernietigbaar maken wegens wilsvorming onder [...]

Door | 24 februari 2020

Executele. Zijn de werkzaamheden van de executeur beëindigd? Taak executeur is beperkt tot het voldoen van schulden en omvat niet tevens het incasseren van een vordering.

Het Gerechtshof Den Haag heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de vraag of de taken en werkzaamheden van de executeur beëindigd waren. In geschil is de vraag of de taak van verweerder als executeur is beëindigd. Executele. Zijn de werkzaamheden van de executeur beëindigd? Taak executeur is beperkt tot het voldoen van schulden en [...]

Door | 23 februari 2020

Legitieme. Gift. Bevoordelingsbedoeling. Juridisch kader. Maatstaf.

De advocaat-Generaal bij het Parket bij de Hoge Raad heeft op 25 oktober 2019 in een conclusie bij een arrest van de Hoge Raad het juridisch kader besproken van de gift in de zin van art. 4:70 BW bij de vaststelling van de legitieme. Legitieme. Gift. Bevoordelingsbedoeling. Juridisch kader. Maatstaf. Juridisch kader In deze zaak [...]

Door | 22 februari 2020

Verjaring van een vordering tot vernietiging van een testament wegens vormfouten.

De Rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft op 23 oktober 2019 uitspraak gedaan over de verjaring van de vordering tot vernietiging van een testament. De advocaat van gedaagde brengt het volgende naar voren ten aanzien van de vorderingen. De advocaat van gedaagde doet voorts een beroep op verjaring. Een rechtsvordering tot vernietiging van een uiterste wilsbeschikking immers verjaart [...]

Door | 17 februari 2020

Vereffening. Zijn de door de niet-erfgenaam gemaakte kosten van lijkbezorging schulden van de nalatenschap?

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 5 november 2019 uitspraak gedaan over de vraag of de kosten van lijkbezorging schulden waren van de nalatenschap. De grief houdt in dat de rechtbank appellant ten onrechte heeft veroordeeld tot betaling aan geïntimeerde van een bedrag van € 6.349,69 in verband met de kosten van lijkbezorging van erflaatster, die [...]

Door | 9 februari 2020