Brenner advocaten

About Brenner advocaten

Toon Kool is meer dan 25 jaar advocaat en voert een brede rechtspraktijk gericht op bedrijven en particulieren. Hij is één van de weinige advocaten, die gespecialiseerd is in het erfrecht. Op het terrein van ondernemingsrecht werkt hij al jarenlang voor verschillende bedrijven op het gebied van het contractenrecht, in het bijzonder bedrijfsovernames. Daarnaast voert hij al meer dan 25 jaar een praktijk gericht op het onroerend goed, waaronder appartementsrecht. De praktijk van Toon Kool kenmerkt zich door een pragmatische en oplossingsgerichte benadering. Het verkrijgen van een snelle en solide oplossing in een geschil heeft de voorkeur boven lange en kostbare procedures. Toon Kool studeerde rechten aan de Universiteit van Amsterdam. Na zijn studie werkte Toon bij Strengers Advocaten in Utrecht en vervolgens bij Froon Helmonds advocaten en KBG advocaten in Amsterdam.

Is de executeur ernstig tekort geschoten in de uitoefening van zijn werkzaamheden? Onrechtmatige daad van de executeur?

Het Gerechtshof Den Haag heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de vraag of de executeur ernstig tekort geschoten was in de uitoefening van zijn taak. In geschil is het ontslag van appellant in zijn hoedanigheid van executeur van de nalatenschap. Appellant voert aan dat de rechtbank hem ten onrechte ontslag heeft verleend als executeur [...]

Door | 11 mei 2020

Legitieme. Schenking. Berekening van de legitieme. Gebruikelijke giften? Morele verplichting? Levensonderhoud.

De Rechtbank Midden-Nederland heeft op 8 april 2020 uitspraak gedaan over de berekening van de legitieme in verband met gedane giften. Eisers hebben aanspraak gemaakt op hun legitieme portie. Op hun verzoek is beslag gelegd op het huis. Eisers vorderen nu verschillende beslissingen over de berekening van hun legitieme portie, en verder uitbetaling daarvan. Als [...]

Door | 4 mei 2020

Erfrecht. Verjaring? Onverdeeldheid. Vordering tot verdeling. Gedwongen schuldverrekening.

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de vraag of een vordering was verjaard. Ten aanzien van de vorderinghebben geïntimeerden zich beroepen op verjaring. Het hof zal dit verweer, als het meest verstrekkend, als eerste behandelen. De stelling van geïntimeerden is dat de vordering van appellant - als die al bestaat/bestond - [...]

Door | 30 april 2020

Corona-crisis. Faillissement. Faillietverklaring. Procesrecht. Telefonisch horen en voeren van verweer. Tijdelijk regeling Insolventiezaken vanwege de Corona-crisis.

De Rechtbank Rotterdam heeft op 14 april 2020 uitspraak gedaan over een faillissementsaanvraag en daarbij toepassing gegeven aan de Tijdelijk afwijkende regeling Insolventiezaken rechtbanken vanwege de bijzondere omstandigheden door de Corona-crisis. De rechtbank heeft met toepassing van de Tijdelijk afwijkende regeling Insolventiezaken rechtbanken vanwege de bijzondere omstandigheden door de Coronacrisis (hierna: TARIC). De rechtbank heeft [...]

Door | 20 april 2020

Coronacrisis. Procesrecht. Dagvaarding. Betekening van een exploot. Belemmering. Nietigheid? Herstelexploot.

De Rechtbank Amsterdam heeft op 8 april 2020 uitspraak gedaan de betekening van een exploot in een brievenbus van een gedaagde vanwege de maatregelen betreffende het coronavirus. Eisende partij heeft een vordering ingesteld tegen gedaagde partij overeenkomstig de door haar overgelegde dagvaarding. Gedaagde partij is niet in de procedure verschenen. Coronacrisis. Procesrecht. Dagvaarding. Betekening van [...]

Door | 14 april 2020

Kort geding over corona-maatregelen. Eisers willen een volledige lockdown. Handelt de Staat onrechtmatig met het gekozen beleid?

De Rechtbank Den Haag heeft op 3 april 2020 uitspraak gedaan in kort geding over corona-maatregelen. Eisers willen een volledige lockdown. Handelt de Staat onrechtmatig met het gekozen beleid? De voorzieningenrechter merkt allereerst op dat vraagtekens geplaatst kunnen worden bij de ontvankelijkheid van de afzonderlijke eisers. Zo rijst de vraag of de statutaire doelomschrijving van [...]

Door | 6 april 2020

Procesrecht. Kort geding. Coronavirus. Mogelijkheid tot het voeren van schriftelijk verweer.

De Rechtbank Oost-Brabant heeft op 23 maart 2020 uitspraak gedaan over de mogelijkheid tot schriftelijk verweer gezien de uitbraak van het Coronavirus. Gezien de bijzondere omstandigheden in verband met de corona uitbraak, heeft de voorzieningenrechter, omdat gedaagde heeft verklaard dat hij ziekteverschijnselen vertoont, gedaagde in de gelegenheid gesteld schriftelijk zijn bezwaar naar voren te brengen. [...]

Door | 30 maart 2020

Overmacht als bedoeld in artikel 6:75 BW. Levert het Corona-virus overmacht op? Juridisch kader. Maatstaf. Relatieve onmogelijkheid.

Van onze advocaat contractenrecht. Levert het Corona-virus juridische overmacht op? Overmacht als bedoeld in art. 6:75 BW. Juridisch kader. Maatstaf. Relatieve onmogelijkheid. Van overmacht is sprake wanneer “een tekortkoming in de nakoming niet aan de schuldenaar kan worden toegerekend”. Dit is volgens artikel 6:75 BW het geval “indien zij niet te wijten is aan zijn [...]

Door | 16 maart 2020