Erfrecht. Legitieme. Giften. Inbreng. Inkorting gift. Kan sprake zijn van een gift bij transacties tussen vennootschappen waarin partijen een belang hebben? Vermindering van vermogen door gift.

22 mei 2023|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Legitieme. Giften. Inbreng. Inkorting gift. Kan sprake zijn van een gift bij transacties tussen vennootschappen waarin partijen een belang hebben? Vermindering van vermogen door gift.

De Rechtbank Midden-Nederland heeft op 24 augustus 2022 uitspraak gedaan over de vraag of bij de bepaling van de legitieme een gift besloten kon liggen in transacties tussen vennootschappen waarin partijen een belang hadden. Eisers stellen - samengevat - zich op het standpunt dat de onderneming in 1991 tegen een veel te lage waarde is overgedragen. De overdracht door erflater van zijn aandelen in de onderneming aan de beheersmaatschappij van gedaagde in samenhang met de overdracht van de vergunning dient daarom gekwalificeerd te worden [...]

Erfrecht. Procesrecht. Overlijden van eiser tijdens procedure. Hervatting. Voortzetting geding op eigen naam? Hoedanigheid van erfgenaam en vereffenaar.

16 mei 2023|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Procesrecht. Overlijden van eiser tijdens procedure. Hervatting. Voortzetting geding op eigen naam? Hoedanigheid van erfgenaam en vereffenaar.

De Rechtbank Overijssel heeft op 19 april 2023 uitspraak gedaan over de voortzetting van een geding op eigen naam na het overlijden van de oorspronkelijke eiser gedurende een rechterlijke procedure. Tussenbeslissing na overlijden van de eiser tijdens twee lopende procedures. De procedures zijn na overlijden geschorst op grond van artikel 225 Rv. De erfgenaam van de eiser heeft na schorsing een akte tot hervatting genomen, ex artikel 227 Rv, waarin hij verklaart de procedures te willen voortzetten op zijn eigen naam. De gedaagden maken [...]

Erfrecht. Nietig testament? Ontbreken van wil bij erflater? Vernietigbaar testament? Diagnose dementie. Wilsonbekwaamheid. Legaat. Stappenplan. Toetsing.

10 mei 2023|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Nietig testament? Ontbreken van wil bij erflater? Vernietigbaar testament? Diagnose dementie. Wilsonbekwaamheid. Legaat. Stappenplan. Toetsing.

De Rechtbank Den Haag heeft op 27 juni 2022 uitspraak gedaan over de vraag of een testament nietig of vernietigbaar was vanwege de gestelde wilsonbekwaamheid bij de erflater op grond van een diagnose van Alzheimer (dementie). De kernvraag die de rechtbank moet beantwoorden is of moeder de consequenties van de keuzes in haar testament heeft kunnen overzien en of zij daarin een zorgvuldige afweging heeft kunnen maken. Als komt vast te staan dat dat niet het geval was, dan leidt dat tot nietigheid van [...]

Erfrecht. Aansprakelijkheid van de executeur. Vordering tot schadevergoeding van gezamenlijke erfgenamen op de executeur vanwege verwijtbaat tekortschieten in zijn taken.

3 mei 2023|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Aansprakelijkheid van de executeur. Vordering tot schadevergoeding van gezamenlijke erfgenamen op de executeur vanwege verwijtbaat tekortschieten in zijn taken.

Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft op 12 juli 2022 uitspraak gedaan over de verdeling van een nalatenschap en een vordering tot schadevergoeding van de gezamenlijke erfgenamen op de executeur vanwege het [...]

Erfrecht. Ouderlijke boedelverdeling. Rente over de geldvordering van kinderen. Overgangsrecht. Wettelijke rente. Rentepercentage. Redelijkheid en billijkheid. Matiging?

17 april 2023|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Ouderlijke boedelverdeling. Rente over de geldvordering van kinderen. Overgangsrecht. Wettelijke rente. Rentepercentage. Redelijkheid en billijkheid. Matiging?

De Rechtbank Gelderland heeft op 6 juli 2022 uitspraak gedaan over de rentevergoeding over de geldvordering van de kinderen bij een ouderlijke boedelverdeling. Gedaagden hebben betwist dat de geldvorderingen van [...]

Erfrecht. IPR. Erfrechtverordening. Rechtsmacht. Bevoegdheid ten aanzien van afwikkeling van nalatenschap. Onroerend goed. Eenvoudige gemeenschap. Erfrechtelijk geschil?

9 april 2023|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. IPR. Erfrechtverordening. Rechtsmacht. Bevoegdheid ten aanzien van afwikkeling van nalatenschap. Onroerend goed. Eenvoudige gemeenschap. Erfrechtelijk geschil?

De Rechtbank Den Haag heeft op 29 maart 2023 uitspraak gedaan over de bevoegdheid van de rechter over de verdere afwikkeling van de nalatenschap met betrekking tot onroerend goed gelegen [...]

Erfrecht. Verdeling van een nalatenschap. Toedeling van sieraden. Overbedeling. Bewijs van afgifte van sieraden. Bewijslastverdeling. Bewijslast bij bevrijdend verweer.

4 april 2023|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Verdeling van een nalatenschap. Toedeling van sieraden. Overbedeling. Bewijs van afgifte van sieraden. Bewijslastverdeling. Bewijslast bij bevrijdend verweer.

Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft op 26 juli 2022 uitspraak gedaan over de bewijslast bij een bevrijdend verweer over afgifte van sieraden uit een nalatenschap. Appellante is de dochter van A [...]

Erfrecht. Koopovereenkomst vernietigbaar wegens een wilsgebrek? Woning voor een te lage prijs verkocht? Misbruik van omstandigheden? Geestelijke stoornis? Bewijslast.

28 maart 2023|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Koopovereenkomst vernietigbaar wegens een wilsgebrek? Woning voor een te lage prijs verkocht? Misbruik van omstandigheden? Geestelijke stoornis? Bewijslast.

De Rechtbank Den Haag heeft op 20 juli 2022 uitspraak gedaan over de vraag of een koopovereenkomst vernietigbaar was wegens misbruik van omstandigheden, een wilsgebrek. Gedaagden stellen dat A niet [...]

IPR. Procesrecht. Rechtsmacht en toepasselijk recht. Verdeling. Huwelijksvermogensrecht. Toepassing van Engels recht op de verdeling van de huwelijksgoederengemeenschap?

21 maart 2023|Reacties uitgeschakeld voor IPR. Procesrecht. Rechtsmacht en toepasselijk recht. Verdeling. Huwelijksvermogensrecht. Toepassing van Engels recht op de verdeling van de huwelijksgoederengemeenschap?

De Rechtbank Noord-Holland heeft op 24 augustus 2022 uitspraak gedaan over de vraag of Engels recht van toepassing was op een verdeling van een huwelijksgoederengemeenschap. Gelet op de Oekraïense en [...]

Oudere blog items

Erfrecht. Overeenkomstenrecht. Wilsgebrek. Vernietiging van een koopovereenkomst op grond van dwaling, bedrog of misbruik van omstandigheden? Maatstaf. Toetsingsnorm.

13 maart 2023|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Overeenkomstenrecht. Wilsgebrek. Vernietiging van een koopovereenkomst op grond van dwaling, bedrog of misbruik van omstandigheden? Maatstaf. Toetsingsnorm.

Erfrecht. Testamentair bewind naast beschermingsbewind. Beschermingsbewindvoerder verzoekt om schenking te mogen doen uit vermogen dat onder testamentair bewind valt.

6 maart 2023|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Testamentair bewind naast beschermingsbewind. Beschermingsbewindvoerder verzoekt om schenking te mogen doen uit vermogen dat onder testamentair bewind valt.

Erfrecht. Verdeling nalatenschap. Is de gevorderde gebruiksvergoeding voor een lang onverdeeld gebleven onroerend goed in strijd met de redelijkheid en billijkheid?

27 februari 2023|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Verdeling nalatenschap. Is de gevorderde gebruiksvergoeding voor een lang onverdeeld gebleven onroerend goed in strijd met de redelijkheid en billijkheid?

Erfrecht. Bewijsrecht. Schuldbekentenis. Bewijskracht van akte. Overeenkomst van opdracht. Erfgenamen. Akte van verdeling. Volledig handgeschreven akte? Vermelden geldsom in letters.

20 februari 2023|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Bewijsrecht. Schuldbekentenis. Bewijskracht van akte. Overeenkomst van opdracht. Erfgenamen. Akte van verdeling. Volledig handgeschreven akte? Vermelden geldsom in letters.

Erfrecht. Testament. Kan iemand die thuiszorg verleend rechten ontlenen aan het testament van degene die zij beroepsmatig verzorgd? Wet BIG. Beroepsbeoefenaren individuele gezondheidszorg.

13 februari 2023|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Testament. Kan iemand die thuiszorg verleend rechten ontlenen aan het testament van degene die zij beroepsmatig verzorgd? Wet BIG. Beroepsbeoefenaren individuele gezondheidszorg.

Erfrecht. Legaat van voorkeursrecht van koop van aandelen. Vormvereisten. Tijdsbepaling. Vervaltermijn. Is op juiste wijze aanspraak gemaakt op het legaat?

6 februari 2023|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Legaat van voorkeursrecht van koop van aandelen. Vormvereisten. Tijdsbepaling. Vervaltermijn. Is op juiste wijze aanspraak gemaakt op het legaat?

Erfrecht. Legitieme. Giften. Inkorting. Dient de executeur of de legitimaris een vordering tot inkorting in te stellen jegens de begiftigde? Hoedanigheid van een procespartij.

30 januari 2023|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Legitieme. Giften. Inkorting. Dient de executeur of de legitimaris een vordering tot inkorting in te stellen jegens de begiftigde? Hoedanigheid van een procespartij.

Erfrecht. Verdeling van een nalatenschap. Vorderingen van nalatenschap op deelgenoten. Verjaring van rechtsvordering tot nakoming? Klachtplicht. Rechtsverwerking?

23 januari 2023|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Verdeling van een nalatenschap. Vorderingen van nalatenschap op deelgenoten. Verjaring van rechtsvordering tot nakoming? Klachtplicht. Rechtsverwerking?

Erfrecht. Vereffening. Is de vereffenaar tekort geschoten in zijn taak? Informatieverstrekking door vereffenaar over de legitieme. Giften. Benoeming van een opvolgend vereffenaar.

16 januari 2023|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Vereffening. Is de vereffenaar tekort geschoten in zijn taak? Informatieverstrekking door vereffenaar over de legitieme. Giften. Benoeming van een opvolgend vereffenaar.

Erfrecht. Procesrecht. Procederen tegen een mede-erfgenaam. Onrechtmatige daad. Gemeenschap. Deelgenoten. Belang. Ontvankelijkheid wegens proceseconomische redenen?

9 januari 2023|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Procesrecht. Procederen tegen een mede-erfgenaam. Onrechtmatige daad. Gemeenschap. Deelgenoten. Belang. Ontvankelijkheid wegens proceseconomische redenen?

Erfrecht. Legitieme. Vaststelling van legitimaire massa. Berekening en opeisbaarheid van de legitieme vordering. Recht van legitimaris op informatie. Deugdelijke boedelbeschrijving.

19 december 2022|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Legitieme. Vaststelling van legitimaire massa. Berekening en opeisbaarheid van de legitieme vordering. Recht van legitimaris op informatie. Deugdelijke boedelbeschrijving.

Erfrecht. Informatieplicht van erfgenamen. Inzage en afgifte van stukken. Bankafschriften. Administratie. En-of rekening. Rechtmatig belang. Vordering voldoende bepaald? Executeur.

11 december 2022|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Informatieplicht van erfgenamen. Inzage en afgifte van stukken. Bankafschriften. Administratie. En-of rekening. Rechtmatig belang. Vordering voldoende bepaald? Executeur.

Erfrecht. Legitieme. Inroepen van de legitieme. Vormvereiste voor verklaring? Verval. Termijn voor het afleggen van een verklaring. Bewijslast. Bewijslevering door legitimaris.

5 december 2022|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Legitieme. Inroepen van de legitieme. Vormvereiste voor verklaring? Verval. Termijn voor het afleggen van een verklaring. Bewijslast. Bewijslevering door legitimaris.

Erfrecht. IPR. Valt een krachtens buitenlands erfrecht zonder uitsluitingsclausule verkregen erfrechtelijke verkrijging in de Nederlandse huwelijksgoederengemeenschap?

27 november 2022|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. IPR. Valt een krachtens buitenlands erfrecht zonder uitsluitingsclausule verkregen erfrechtelijke verkrijging in de Nederlandse huwelijksgoederengemeenschap?

Erfrecht. Afwikkeling van een nalatenschap. Kosten van vereffening. Kosten van executele. Schulden van de nalatenschap. Kosten van een notaris. Bemiddeling. Uitvaartkosten.

20 november 2022|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Afwikkeling van een nalatenschap. Kosten van vereffening. Kosten van executele. Schulden van de nalatenschap. Kosten van een notaris. Bemiddeling. Uitvaartkosten.

Erfrecht. Zuivere aanvaarding. Verzoek machtiging om een nalatenschap alsnog beneficiair te mogen aanvaarden. Onbekende schuld van de nalatenschap? Termijn voor indienen verzoek.

13 november 2022|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Zuivere aanvaarding. Verzoek machtiging om een nalatenschap alsnog beneficiair te mogen aanvaarden. Onbekende schuld van de nalatenschap? Termijn voor indienen verzoek.

Erfrecht. Legitieme. Vereffening. Uitdelingslijst. Waardebepaling. Peildatum. Afwijking van het uitgangspunt van waardering op tijdstip van overlijden erflater. Redelijkheid en billijkheid.

6 november 2022|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Legitieme. Vereffening. Uitdelingslijst. Waardebepaling. Peildatum. Afwijking van het uitgangspunt van waardering op tijdstip van overlijden erflater. Redelijkheid en billijkheid.

Erfrecht. Verdeling van woning tussen partner van erflater en erfgenamen. Peildatum waardering woning. Rechter stelt verdeling vast. Toedeling of verkoop van de woning?

30 oktober 2022|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Verdeling van woning tussen partner van erflater en erfgenamen. Peildatum waardering woning. Rechter stelt verdeling vast. Toedeling of verkoop van de woning?

Erfrecht. Ouderlijke boedelverdeling. Kindsdeel. Opeisbaarheid kindsdeel bij verpleging of onderbewindstelling van langstlevende. Vervroegd uitkeren van niet-opeisbare erfdelen?

24 oktober 2022|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Ouderlijke boedelverdeling. Kindsdeel. Opeisbaarheid kindsdeel bij verpleging of onderbewindstelling van langstlevende. Vervroegd uitkeren van niet-opeisbare erfdelen?

Erfrecht. Kosten van executele. Schulden van de nalatenschap. Berekening van de legitieme. Advocaatkosten. Informele vereffeningskosten. Kosten van rechtsbijstand.

16 oktober 2022|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Kosten van executele. Schulden van de nalatenschap. Berekening van de legitieme. Advocaatkosten. Informele vereffeningskosten. Kosten van rechtsbijstand.

Erfrecht. Legaat. Afgifte van een legaat betreffende een woning. Termijn voor afgifte. Executele. Hoofdelijke aansprakelijkheid. Verdeling nalatenschap. Verkoop woning?

11 oktober 2022|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Legaat. Afgifte van een legaat betreffende een woning. Termijn voor afgifte. Executele. Hoofdelijke aansprakelijkheid. Verdeling nalatenschap. Verkoop woning?

Erfrecht. Waardebepaling woning ter vaststelling van erfdeel en van de legitieme. Boedelbeschrijving. Taxatie. Marktwaarde. WOZ-waarde. Nieuwe taxatie noodzakelijk?

4 oktober 2022|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Waardebepaling woning ter vaststelling van erfdeel en van de legitieme. Boedelbeschrijving. Taxatie. Marktwaarde. WOZ-waarde. Nieuwe taxatie noodzakelijk?

Erfrecht. Verdeling nalatenschap. Notariële verdelingsovereenkomst. Vernietiging verdeling op grond van dwaling mogelijk? Uitsluiting dwalingsregeling in testament.

26 september 2022|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Verdeling nalatenschap. Notariële verdelingsovereenkomst. Vernietiging verdeling op grond van dwaling mogelijk? Uitsluiting dwalingsregeling in testament.

Erfrecht. Procesrecht. Legitieme. Berekening van de legitimaire massa. Legitimarissen. Incident exceptio plurium litis consortium. Oproeping van de overige legitimarissen.

19 september 2022|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Procesrecht. Legitieme. Berekening van de legitimaire massa. Legitimarissen. Incident exceptio plurium litis consortium. Oproeping van de overige legitimarissen.

Erfrecht. Vereffening. Executele. Kan de nalatenschap al verdeeld worden? Is de nalatenschap ruimschoots toereikend om de schulden te voldoen? Benadeling schuldeisers?

12 september 2022|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Vereffening. Executele. Kan de nalatenschap al verdeeld worden? Is de nalatenschap ruimschoots toereikend om de schulden te voldoen? Benadeling schuldeisers?

Wilt u meer weten over een bepaald onderwerp dan kunt u gerust vrijblijvend contact op via het telefoonnummer 020 3980 150 of stuur een e-mail naar secretariaat@brenneradvocaten.nl.

Bel 0203980150 of klik hier voor meer informatie