Erfrecht. Schenking. Misbruik van omstandigheden. Erflaatster wilsonbekwaam?

29 juni 2020|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Schenking. Misbruik van omstandigheden. Erflaatster wilsonbekwaam?

De Rechtbank Rotterdam heeft op 17 juni 2020 uitspraak gedaan over de vraag of sprake was bij een schenking van misbruik van omstandigheden vanwege gestelde wilsonbekwaamheid van de erflaatster. Eiser heeft gesteld dat hij vermoedt dat gedaagde zich zaken uit de nalatenschap heeft toegeëigend, door misbruik te maken van de afhankelijkheidspositie en de geestelijke gesteldheid van de moeder. Daarbij beroept hij zich op artikel 7:176 BW. Gedaagde heeft daartegen aangevoerd dat de zaken haar, dan wel haar kinderen of kleinkinderen, geschonken zijn. Erfrecht. Schenking. [...]

Afgifte van een legaat tegen inbreng. Aan inbrengplicht niet voldaan. Ongedaanmaking mogelijk? Schulden van de nalatenschap. Hoofdelijke aansprakelijkheid.

22 juni 2020|Reacties uitgeschakeld voor Afgifte van een legaat tegen inbreng. Aan inbrengplicht niet voldaan. Ongedaanmaking mogelijk? Schulden van de nalatenschap. Hoofdelijke aansprakelijkheid.

De Rechtbank Oost-Brabant heeft op 13 mei 2020 uitspraak gedaan over de vraag of de afgifte van een legaat tegen inbreng ongedaan gemaakt kon worden. Gedaagde heeft in haar hoedanigheid van executeur het aan haar toegekende legaat afgegeven op 8 juni 2017, zonder dat tegelijkertijd harerzijds de daartegenover staande inbrengplicht is voldaan. Afgifte van een legaat tegen inbreng. Aan inbrengplicht niet voldaan. Ongedaanmaking mogelijk? Schulden van de nalatenschap. Hoofdelijke aansprakelijkheid. De rechter oordeelt als volgt. Gedaagde heeft als executeur het aan haar toegekende legaat [...]

Erfrecht. Incidentele vordering tot het afleggen van rekening en verantwoording. Vordering toegewezen. Geen gesloten stelsel van incidentele vorderingen.

15 juni 2020|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Incidentele vordering tot het afleggen van rekening en verantwoording. Vordering toegewezen. Geen gesloten stelsel van incidentele vorderingen.

De Rechtbank Noord-Holland heeft op 20 mei 2020 uitspraak gedaan over een incidentele vordering tot het afleggen van rekening en verantwoording. Eiser en gedaagde zijn broer en zus. Op 11 februari 2018 is hun moeder, erflaatster, overleden. Eiser en gedaagde zijn moeders erfgenamen. Eiser legt aan zijn vordering ten grondslag dat gedaagde na het overlijden van moeder de boedel heeft beheerd en afgewikkeld. Artikel 3:173 van het Burgerlijk Wetboek (BW) bepaalt dat een deelgenoot rekening en verantwoording kan vorderen van degene die het beheer [...]

Erfrecht. Verplichting tot het afleggen van rekening en verantwoording voor het als gevolmachtigde gevoerde beheer van de bankrekening van erflaatster tijdens haar leven?

8 juni 2020|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Verplichting tot het afleggen van rekening en verantwoording voor het als gevolmachtigde gevoerde beheer van de bankrekening van erflaatster tijdens haar leven?

Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft op 26 mei 2020 uitspraak gedaan over de plicht tot het afleggen van rekening en verantwoording voor het als gevolmachtigde gevoerde beheer van de bankrekening van [...]

Testamentair vruchtgebruik van de echtelijke woning. Verzorgbehoefte? Toetsing.

1 juni 2020|Reacties uitgeschakeld voor Testamentair vruchtgebruik van de echtelijke woning. Verzorgbehoefte? Toetsing.

De Rechtbank Den Haag heeft op 7 februari 2020 uitspraak gedaan over een testamentair vruchtgebruik van de echtelijke woning. Eiseres verzoekt verweerder te veroordelen mee te werken aan de vestiging [...]

Executeur. Ontslag executeur tevens afwikkelingsbewindvoerder. Gewichtige redenen. Verstoorde verhouding met erfgenamen reden voor ontslag executeur-bewindvoerder?

25 mei 2020|Reacties uitgeschakeld voor Executeur. Ontslag executeur tevens afwikkelingsbewindvoerder. Gewichtige redenen. Verstoorde verhouding met erfgenamen reden voor ontslag executeur-bewindvoerder?

Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft op 16 april 2020 uitspraak gedaan over de ernstige verstoring van de verhouding tussen de executeur en een tweetal erfgenamen en het ontslag van de executeur [...]

Legitieme. Gift. Inbrengplicht? Informatieplicht over de legitieme.

18 mei 2020|Reacties uitgeschakeld voor Legitieme. Gift. Inbrengplicht? Informatieplicht over de legitieme.

De Rechtbank Noord-Holland heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de inbrengplicht van giften bij de vaststelling en berekening van de legitieme. In deze procedure moet, nu van het tegendeel [...]

Is de executeur ernstig tekort geschoten in de uitoefening van zijn werkzaamheden? Onrechtmatige daad van de executeur?

11 mei 2020|Reacties uitgeschakeld voor Is de executeur ernstig tekort geschoten in de uitoefening van zijn werkzaamheden? Onrechtmatige daad van de executeur?

Het Gerechtshof Den Haag heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de vraag of de executeur ernstig tekort geschoten was in de uitoefening van zijn taak. In geschil is het [...]

Legitieme. Schenking. Berekening van de legitieme. Gebruikelijke giften? Morele verplichting? Levensonderhoud.

4 mei 2020|Reacties uitgeschakeld voor Legitieme. Schenking. Berekening van de legitieme. Gebruikelijke giften? Morele verplichting? Levensonderhoud.

De Rechtbank Midden-Nederland heeft op 8 april 2020 uitspraak gedaan over de berekening van de legitieme in verband met gedane giften. Eisers hebben aanspraak gemaakt op hun legitieme portie. Op [...]

Oudere blog items

Erfrecht. Verjaring? Onverdeeldheid. Vordering tot verdeling. Gedwongen schuldverrekening.

30 april 2020|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Verjaring? Onverdeeldheid. Vordering tot verdeling. Gedwongen schuldverrekening.

Corona-crisis. Faillissement. Faillietverklaring. Procesrecht. Telefonisch horen en voeren van verweer. Tijdelijk regeling Insolventiezaken vanwege de Corona-crisis.

20 april 2020|Reacties uitgeschakeld voor Corona-crisis. Faillissement. Faillietverklaring. Procesrecht. Telefonisch horen en voeren van verweer. Tijdelijk regeling Insolventiezaken vanwege de Corona-crisis.

Coronacrisis. Procesrecht. Dagvaarding. Betekening van een exploot. Belemmering. Nietigheid? Herstelexploot.

14 april 2020|Reacties uitgeschakeld voor Coronacrisis. Procesrecht. Dagvaarding. Betekening van een exploot. Belemmering. Nietigheid? Herstelexploot.

Kort geding over corona-maatregelen. Eisers willen een volledige lockdown. Handelt de Staat onrechtmatig met het gekozen beleid?

6 april 2020|Reacties uitgeschakeld voor Kort geding over corona-maatregelen. Eisers willen een volledige lockdown. Handelt de Staat onrechtmatig met het gekozen beleid?

Procesrecht. Kort geding. Coronavirus. Mogelijkheid tot het voeren van schriftelijk verweer.

30 maart 2020|Reacties uitgeschakeld voor Procesrecht. Kort geding. Coronavirus. Mogelijkheid tot het voeren van schriftelijk verweer.

Wilsgebrek. Misbruik van omstandigheden bij schenking. Bewijslast.

22 maart 2020|Reacties uitgeschakeld voor Wilsgebrek. Misbruik van omstandigheden bij schenking. Bewijslast.

Overmacht als bedoeld in artikel 6:75 BW. Levert het Corona-virus overmacht op? Juridisch kader. Maatstaf. Relatieve onmogelijkheid.

16 maart 2020|Reacties uitgeschakeld voor Overmacht als bedoeld in artikel 6:75 BW. Levert het Corona-virus overmacht op? Juridisch kader. Maatstaf. Relatieve onmogelijkheid.

Erfrecht. Wie was rechthebbende op het saldo op een buitenlandse bankrekening? Door wie was de bankrekening gevoed?

8 maart 2020|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Wie was rechthebbende op het saldo op een buitenlandse bankrekening? Door wie was de bankrekening gevoed?

Verdeling van een nalatenschap. Procesrecht. Tussenkomst. Is tussenkomst mogelijk in het geding?

2 maart 2020|Reacties uitgeschakeld voor Verdeling van een nalatenschap. Procesrecht. Tussenkomst. Is tussenkomst mogelijk in het geding?

Contractenrecht. Wilsgebreken. Vernietiging van een overeenkomst wegens dwaling of bedrog. Juridisch kader. Maatstaf.

24 februari 2020|Reacties uitgeschakeld voor Contractenrecht. Wilsgebreken. Vernietiging van een overeenkomst wegens dwaling of bedrog. Juridisch kader. Maatstaf.

Executele. Zijn de werkzaamheden van de executeur beëindigd? Taak executeur is beperkt tot het voldoen van schulden en omvat niet tevens het incasseren van een vordering.

23 februari 2020|Reacties uitgeschakeld voor Executele. Zijn de werkzaamheden van de executeur beëindigd? Taak executeur is beperkt tot het voldoen van schulden en omvat niet tevens het incasseren van een vordering.

Legitieme. Gift. Bevoordelingsbedoeling. Juridisch kader. Maatstaf.

22 februari 2020|Reacties uitgeschakeld voor Legitieme. Gift. Bevoordelingsbedoeling. Juridisch kader. Maatstaf.

Verjaring van een vordering tot vernietiging van een testament wegens vormfouten.

17 februari 2020|Reacties uitgeschakeld voor Verjaring van een vordering tot vernietiging van een testament wegens vormfouten.

Vereffening. Zijn de door de niet-erfgenaam gemaakte kosten van lijkbezorging schulden van de nalatenschap?

9 februari 2020|Reacties uitgeschakeld voor Vereffening. Zijn de door de niet-erfgenaam gemaakte kosten van lijkbezorging schulden van de nalatenschap?

Ouderlijke boedelverdeling. Is de vordering uit de ouderlijke boedelverdeling verjaard?

3 februari 2020|Reacties uitgeschakeld voor Ouderlijke boedelverdeling. Is de vordering uit de ouderlijke boedelverdeling verjaard?

Legitieme portie. In aanmerking te nemen giften. Bedrijfsoverdracht.

27 januari 2020|Reacties uitgeschakeld voor Legitieme portie. In aanmerking te nemen giften. Bedrijfsoverdracht.

Kort geding. Schorsing van de executeur? Spoedeisend belang?

18 januari 2020|Reacties uitgeschakeld voor Kort geding. Schorsing van de executeur? Spoedeisend belang?

Vordering tot ontruiming woning van overleden vader. Moet onterfde zoon het ouderlijk huis verlaten?

12 januari 2020|Reacties uitgeschakeld voor Vordering tot ontruiming woning van overleden vader. Moet onterfde zoon het ouderlijk huis verlaten?

Legitieme. Giften en de berekening van de legitieme portie.

18 december 2019|Reacties uitgeschakeld voor Legitieme. Giften en de berekening van de legitieme portie.

Executele. Tekortschieten executeur? Onrechtmatige daad? Wat is er gebeurd met het kluisgeld? Bewijs.

11 december 2019|Reacties uitgeschakeld voor Executele. Tekortschieten executeur? Onrechtmatige daad? Wat is er gebeurd met het kluisgeld? Bewijs.

Ontslag executeur wegens gegronde reden tot wantrouwen door onvoldoende naleving informatieplicht jegens erfgenamen?

3 december 2019|Reacties uitgeschakeld voor Ontslag executeur wegens gegronde reden tot wantrouwen door onvoldoende naleving informatieplicht jegens erfgenamen?

Dient een erfgenaam, die tijdens het leven van erflater financieel beheer heeft gevoerd, rekening en verantwoording af te leggen aan de overige erfgenamen?

25 november 2019|Reacties uitgeschakeld voor Dient een erfgenaam, die tijdens het leven van erflater financieel beheer heeft gevoerd, rekening en verantwoording af te leggen aan de overige erfgenamen?

Legitieme. Is op voorhand bewezen dat er sprake was van een gift?

20 november 2019|Reacties uitgeschakeld voor Legitieme. Is op voorhand bewezen dat er sprake was van een gift?

Lening als voorschot op de erfenis. Is de terugbetaling pas mogelijk na het overlijden van de langstlevende?

12 november 2019|Reacties uitgeschakeld voor Lening als voorschot op de erfenis. Is de terugbetaling pas mogelijk na het overlijden van de langstlevende?

De taken en bevoegdheden van de vereffenaar. Te gelde maken van onroerend goed.

5 november 2019|Reacties uitgeschakeld voor De taken en bevoegdheden van de vereffenaar. Te gelde maken van onroerend goed.

Wilt u meer weten over een bepaald onderwerp dan kunt u gerust vrijblijvend contact op via het telefoonnummer 020 3980 150 of stuur een e-mail naar secretariaat@brenneradvocaten.nl.

Bel 0203980150 of klik hier voor meer informatie