Erfrecht. Legaat. Is de rechtsvordering tot uitkering van het legaat verjaard? Redelijkheid en billijkheid.

17 mei 2021|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Legaat. Is de rechtsvordering tot uitkering van het legaat verjaard? Redelijkheid en billijkheid.

De Hoge Raad heeft op 23 april 2021 uitspraak gedaan over de vraag of een rechtsvordering tot uitkering van een legaat verjaard was. In een geschil over de afwikkeling van een nalatenschap is in cassatie aan de orde of het beroep op de verjaring van een vordering tot uitkering van een legaat naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is. Erfrecht. Legaat. Is de rechtsvordering tot uitkering van het legaat verjaard? Redelijkheid en billijkheid. De Hoge Raad oordeelt als volgt. Het middel klaagt dat [...]

Erfrecht. Beneficiaire aanvaarding nalatenschap. Verzoek tot benoeming van een vereffenaar. Wantrouwen. Tegenstrijdig belang. Beheer. Deskundigheid. Legitieme.

10 mei 2021|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Beneficiaire aanvaarding nalatenschap. Verzoek tot benoeming van een vereffenaar. Wantrouwen. Tegenstrijdig belang. Beheer. Deskundigheid. Legitieme.

De Rechtbank Oost-Brabant heeft op 9 april 2021 uitspraak gedaan over een verzoek tot benoeming van een vereffenaar. Het verzoek strekt tot het benoemen van een vereffenaar. Verzoekers voeren aan dat de verhoudingen tussen de erfgenamen onderling en tussen de erfgenamen en de kinderen die zijn uitgesloten als erfgenaam zijn verstoord. Er is geen onderling contact en geen vertrouwen als gevolg van ernstige gebeurtenissen uit hun jeugd. Ook is er sprake van een tegenstrijdig belang tussen de erfgenamen en de schuldeisers, in de vorm [...]

Huurrecht. Verlaging huur vanwege corona-crisis. Verdeling financieel nadeel. Omzetverlies. TVL-subsidie. Berekening van de huurprijsverlaging.

24 april 2021|Reacties uitgeschakeld voor Huurrecht. Verlaging huur vanwege corona-crisis. Verdeling financieel nadeel. Omzetverlies. TVL-subsidie. Berekening van de huurprijsverlaging.

De Rechtbank Overijssel heeft op 8 april 2021 uitspraak gedaan over de berekening van de huurverlaging wegens omzetverlies ten gevolge van de corona-crisis. In de kern gaat deze procedure om de vraag of P in het licht van de coronacrisis en de gevolgen daarvan gehouden is haar huurbetalingsverplichting volledig na te komen. Van belang hiervoor is of de coronacrisis hier als ‘onvoorziene omstandigheden’ kan worden aangemerkt. Huurrecht. Verlaging huur vanwege corona-crisis. Verdeling financieel nadeel. Omzetverlies. TVL-subsidie. Berekening van de huurprijsverlaging. De rechter oordeelt als volgt. In de jurisprudentie is de coronacrisis en [...]

Erfrecht. Verdeling van een nalatenschap. Is er tussen de erfgenamen overeenstemming bereikt over de wijze van de verdeling van de nalatenschap?

14 april 2021|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Verdeling van een nalatenschap. Is er tussen de erfgenamen overeenstemming bereikt over de wijze van de verdeling van de nalatenschap?

De Rechtbank Rotterdam heeft op 17 maart 2021 uitspraak gedaan over de vraag of er overeenstemming was bereikt tussen de erfgenamen over de verdeling van een nalatenschap. Op 22 oktober [...]

Huurrecht. Onvoorziene omstandigheden. Huurverlaging wegens omzetverlies ten gevolge van de corona-crisis. Berekening van de huurprijsverlaging. Ingangsdatum. Lockdown. Omzetverlies. OLV.

7 april 2021|Reacties uitgeschakeld voor Huurrecht. Onvoorziene omstandigheden. Huurverlaging wegens omzetverlies ten gevolge van de corona-crisis. Berekening van de huurprijsverlaging. Ingangsdatum. Lockdown. Omzetverlies. OLV.

De Rechtbank Amsterdam heeft op 23 maart 2021 uitspraak gedaan over een verzoek tot huurprijsverlaging wegens omzetverlies ten gevolge van de corona-crisis.   Bij tussenvonnis van 15 december 2020 heeft [...]

Erfrecht. Verhoging van de vordering uit de wettelijke verdeling en van de vordering op grond van de legitieme. Rente.

25 maart 2021|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Verhoging van de vordering uit de wettelijke verdeling en van de vordering op grond van de legitieme. Rente.

Het Gerechtshof Den Haag heeft op 12 januari 2021 uitspraak gedaan over de verhoging van de vordering uit de wettelijke verdeling en de verhoging van de vordering op grond van [...]

Huurrecht. Huurprijsverlaging wegens omzetverlies ten gevolge van de corona-crisis. TVL. NOW. Berekening van de huurverlaging.

15 maart 2021|Reacties uitgeschakeld voor Huurrecht. Huurprijsverlaging wegens omzetverlies ten gevolge van de corona-crisis. TVL. NOW. Berekening van de huurverlaging.

De Rechtbank Amsterdam heeft op 9 maart 2021 uitspraak gedaan over een verzoek tot huurprijsverlaging wegens omzetverlies ten gevolge van de corona-crisis.   H huurt van IJ bedrijfsruimte in Amsterdam. [...]

Erfrecht. Verdeling van nalatenschap. Veroordeling tot medewerking aan levering van een woning. Vonnis treedt in de plaats van de akte tot levering van onroerend goed.

8 maart 2021|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Verdeling van nalatenschap. Veroordeling tot medewerking aan levering van een woning. Vonnis treedt in de plaats van de akte tot levering van onroerend goed.

De Advocaat-Generaal bij het Parket bij de Hoge Raad heeft op 20 november 2020 de vordering tot medewerking aan levering van een woning uit een nalatenschap besproken. De erfrechtzaak betreft [...]

Huurrecht. Huurprijsvermindering van bedrijfsruimte op grond van onvoorziene omstandigheden. Corona-crisis.

1 maart 2021|Reacties uitgeschakeld voor Huurrecht. Huurprijsvermindering van bedrijfsruimte op grond van onvoorziene omstandigheden. Corona-crisis.

De Rechtbank Overijssel heeft op 19 februari 2021 uitspraak gedaan over een verzoek tot huurverlaging wegens geleden omzetverlies veroorzaakt door de corona-crisis. Tussen partijen staat vast dat eiser een winkelpand [...]

Oudere blog items

Huurrecht. Coronacrisis. Omzetverlies. Financiële onderbouwing. Opschorting. Huurverlaging. TVL-regeling.

25 februari 2021|Reacties uitgeschakeld voor Huurrecht. Coronacrisis. Omzetverlies. Financiële onderbouwing. Opschorting. Huurverlaging. TVL-regeling.

Huurrecht. Onvoorziene omstandigheden. Corona. Omzetverlies. Huurverlaging vanwege de corona-crisis. Huurkorting 50% over de periode van verplichte sluiting.

17 februari 2021|Reacties uitgeschakeld voor Huurrecht. Onvoorziene omstandigheden. Corona. Omzetverlies. Huurverlaging vanwege de corona-crisis. Huurkorting 50% over de periode van verplichte sluiting.

Erfrecht. Wilsbekwaamheid erflater bij opmaken testament. Testament nietig omdat het onder invloed geestelijke stoornis is opgemaakt? Medisch bewijs. Maatstaf. Toetsing.

12 februari 2021|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Wilsbekwaamheid erflater bij opmaken testament. Testament nietig omdat het onder invloed geestelijke stoornis is opgemaakt? Medisch bewijs. Maatstaf. Toetsing.

Huur van bedrijfsruimte. Horeca. Vermindering van de huurprijs vanwege de coronacrisis. Onvoorziene omstandigheden. Omzetverlies. Huurprijsverlaging van 50 %.

2 februari 2021|Reacties uitgeschakeld voor Huur van bedrijfsruimte. Horeca. Vermindering van de huurprijs vanwege de coronacrisis. Onvoorziene omstandigheden. Omzetverlies. Huurprijsverlaging van 50 %.

Legitieme. Informatieplicht ter berekening van legitieme behelst geen verplichting tot het afleggen van rekening en verantwoording aan onterfde legitimaris.

27 januari 2021|Reacties uitgeschakeld voor Legitieme. Informatieplicht ter berekening van legitieme behelst geen verplichting tot het afleggen van rekening en verantwoording aan onterfde legitimaris.

Erfrecht. Vereffening. Toepasselijkheid van de Faillissementswet op de vereffening van een nalatenschap. Rente. Rentevergoeding gedurende de vereffening? Fixatiebeginsel.

18 januari 2021|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Vereffening. Toepasselijkheid van de Faillissementswet op de vereffening van een nalatenschap. Rente. Rentevergoeding gedurende de vereffening? Fixatiebeginsel.

Erfrecht. Bewind. Komen de door bewindvoerder in het kader van de afwikkeling van een erfenis verrichte werkzaamheden in aanmerking voor een extra beloning?

11 januari 2021|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Bewind. Komen de door bewindvoerder in het kader van de afwikkeling van een erfenis verrichte werkzaamheden in aanmerking voor een extra beloning?

Erfrecht. Verzoek tot ontslag van een testamentair bewindvoerder wegens gewichtige redenen. Testamentair bewindvoerder vraagt tevens zelf ontslag aan. Toetsing.

4 januari 2021|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Verzoek tot ontslag van een testamentair bewindvoerder wegens gewichtige redenen. Testamentair bewindvoerder vraagt tevens zelf ontslag aan. Toetsing.

Erfrecht. Procesrecht. Bevoegdheid van de rechter. Vordering tot vernietiging van een testament en van een volmacht. Vordering van onbepaalde waarde. Verwijzing.

14 december 2020|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Procesrecht. Bevoegdheid van de rechter. Vordering tot vernietiging van een testament en van een volmacht. Vordering van onbepaalde waarde. Verwijzing.

Erfrecht. Klacht tegen een notaris. De notaris weigert om erfgenamen inzage te geven in een taxatierapport. Informatieplicht van de executeur.

7 december 2020|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Klacht tegen een notaris. De notaris weigert om erfgenamen inzage te geven in een taxatierapport. Informatieplicht van de executeur.

Erfrecht. Procesrecht. Hoger beroep. Vordering tot tussenkomst. Voldoende belang? Voeging. Goede procesorde.

30 november 2020|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Procesrecht. Hoger beroep. Vordering tot tussenkomst. Voldoende belang? Voeging. Goede procesorde.

Erfrecht. Legitieme. Waardering onroerende zaken voor legitimarissen en voor erfgenamen. Peildatum. Taxatie. Waardestijging van onroerend goed.

23 november 2020|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Legitieme. Waardering onroerende zaken voor legitimarissen en voor erfgenamen. Peildatum. Taxatie. Waardestijging van onroerend goed.

Erfrecht. Fideicommis de residuo. Bezwaarde erfgenaam doet herroepelijke schenking ter zake des doods. Uitleg van het testament.

16 november 2020|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Fideicommis de residuo. Bezwaarde erfgenaam doet herroepelijke schenking ter zake des doods. Uitleg van het testament.

Erfrecht. Procesrecht. Schorsing. Overleden procespartij. Tardieve aanvulling van een niet rechtsgeldige schorsingsakte?

9 november 2020|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Procesrecht. Schorsing. Overleden procespartij. Tardieve aanvulling van een niet rechtsgeldige schorsingsakte?

Erfrecht. Verzoek om een zuivere aanvaarding van de nalatenschap alsnog om te zetten in een beneficiaire aanvaarding. Lening. Onverschuldigde betaling. Onverplicht?

2 november 2020|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Verzoek om een zuivere aanvaarding van de nalatenschap alsnog om te zetten in een beneficiaire aanvaarding. Lening. Onverschuldigde betaling. Onverplicht?

Samenwoning zonder huwelijk, geregistreerd partnerschap of samenlevingscontract. Vergoedingsrechten? Analoge toepassing van het huwelijksvermogensrecht?

26 oktober 2020|Reacties uitgeschakeld voor Samenwoning zonder huwelijk, geregistreerd partnerschap of samenlevingscontract. Vergoedingsrechten? Analoge toepassing van het huwelijksvermogensrecht?

Erfrecht. Executiegeschil. Uitkering van een legaat. Opheffing beslag? Tenuitvoerlegging. Toetsing. Maatstaf.

18 oktober 2020|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Executiegeschil. Uitkering van een legaat. Opheffing beslag? Tenuitvoerlegging. Toetsing. Maatstaf.

Erfrecht. Huur. Is de zoon na overlijden moeder huurder van de woning geworden? Voortzetting huur op eigen naam. Duurzame gemeenschappelijke huishouding?

12 oktober 2020|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Huur. Is de zoon na overlijden moeder huurder van de woning geworden? Voortzetting huur op eigen naam. Duurzame gemeenschappelijke huishouding?

Verdeling van een nalatenschap. Uitbetaling van een legaat. Verjaring? Rechtsverwerking?

4 oktober 2020|Reacties uitgeschakeld voor Verdeling van een nalatenschap. Uitbetaling van een legaat. Verjaring? Rechtsverwerking?

Afleggen van rekening en verantwoording door de executeur. Onduidelijkheden in de afgelegde rekening en verantwoording? Dagvaarden van een gewezen executeur.

28 september 2020|Reacties uitgeschakeld voor Afleggen van rekening en verantwoording door de executeur. Onduidelijkheden in de afgelegde rekening en verantwoording? Dagvaarden van een gewezen executeur.

Heeft de erfgenaam de nalatenschap zuiver aanvaard? Beschikkingshandeling. Gift. Betaling van een schuld.

21 september 2020|Reacties uitgeschakeld voor Heeft de erfgenaam de nalatenschap zuiver aanvaard? Beschikkingshandeling. Gift. Betaling van een schuld.

Erfrecht. Gedaagde is vereffenaar en erfgenaam. Is gedaagde in haar juiste hoedanigheid gedagvaard? Uitleg van een dagvaarding.

15 september 2020|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Gedaagde is vereffenaar en erfgenaam. Is gedaagde in haar juiste hoedanigheid gedagvaard? Uitleg van een dagvaarding.

Erfrecht. Vordering in incident tot het verstrekken van informatie over de nalatenschap. Voorlopige voorziening?

7 september 2020|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Vordering in incident tot het verstrekken van informatie over de nalatenschap. Voorlopige voorziening?

Verzoek tot het opheffen van een testamentair bewind. Overgangsrecht.

1 september 2020|Reacties uitgeschakeld voor Verzoek tot het opheffen van een testamentair bewind. Overgangsrecht.

Executele. Loon van de executeur. Onkostenvergoeding voor de executeur. Dagvaarding van een executeur die zijn taken heeft neergelegd.

24 augustus 2020|Reacties uitgeschakeld voor Executele. Loon van de executeur. Onkostenvergoeding voor de executeur. Dagvaarding van een executeur die zijn taken heeft neergelegd.

Wilt u meer weten over een bepaald onderwerp dan kunt u gerust vrijblijvend contact op via het telefoonnummer 020 3980 150 of stuur een e-mail naar secretariaat@brenneradvocaten.nl.

Bel 0203980150 of klik hier voor meer informatie