Erfrecht. Nietig testament? Erflater wilsonbekwaam? Vaststelling wilsonbekwaamheid door notaris. Stappenplan. Geestelijke stoornis? Stelplicht. Bewijslast. Maatstaf. Toetsing.

26 juli 2021|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Nietig testament? Erflater wilsonbekwaam? Vaststelling wilsonbekwaamheid door notaris. Stappenplan. Geestelijke stoornis? Stelplicht. Bewijslast. Maatstaf. Toetsing.

De Advocaat-Generaal bij het Parket bij de Hoge Raad heeft op 5 maart 2021 de maatstaven, toetsingsnormen en bewijswaardering besproken bij de rechterlijke vaststelling van de wilsonbekwaamheid van een erflater. Deze zaak gaat over de vraag of het op 1 augustus 2011 verleden testament van erflaatster, waarin twee van de drie nog in leven zijnde kinderen van erflaatster zijn onterfd, nietig is omdat erflaatster vanwege vasculaire dementie, althans haar afgenomen geestelijke vermogen, niet in staat zou zijn geweest om haar wil te bepalen (art. [...]

Erfrecht. Executeur. Taken en bevoegdheden. Privatieve bevoegdheid. Behoort het instellen van een vordering uit onrechtmatige daad tot de taak van de executeur? Verjaring?

19 juli 2021|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Executeur. Taken en bevoegdheden. Privatieve bevoegdheid. Behoort het instellen van een vordering uit onrechtmatige daad tot de taak van de executeur? Verjaring?

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 22 juni 2021 uitspraak gedaan over de vraag of het instellen van een vordering uit onrechtmatige daad tot de taak van de executeur behoorde. Appellanten hebben in eerste aanleg gevorderd voor recht te verklaren dat geïntimeerde als notaris aansprakelijk is voor de schade die ieder van hen heeft geleden als gevolg van de handelwijze/nalatigheid van de notaris en veroordeling van geïntimeerde tot vergoeding van die schade, op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet. Appellanten hebben [...]

Erfrecht. Stilzwijgende zuivere aanvaarding. Daden en gedragingen van zuivere aanvaarding. Voorbeelden. Toetsing. Maatstaf. Rechtspraak. Parlementaire geschiedenis.

12 juli 2021|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Stilzwijgende zuivere aanvaarding. Daden en gedragingen van zuivere aanvaarding. Voorbeelden. Toetsing. Maatstaf. Rechtspraak. Parlementaire geschiedenis.

De Advocaat-Generaal bij het Parket bij de Hoge Raad heeft op 12 maart 2021 de criteria voor het aannemen van stilzwijgende zuivere aanvaarding van een nalatenschap besproken. Met betrekking tot de toetsing in cassatie geldt dat de vraag of een bepaalde gedraging zuivere aanvaarding kán opleveren, een rechtsvraag is en dus door de Hoge Raad kan worden beantwoord. Of de gedraging in het concrete geval ook daadwerkelijk zuivere aanvaarding oplevert, is afhankelijk van een waardering van de omstandigheden van het geval. Een oordeel hierover [...]

Erfrecht. Ouderlijke boedelverdeling. Schulden van nalatenschap. Hoofdelijke veroordeling van de erfgenamen? Ondeelbare prestatie? Hoofdelijkheid, draagplicht en regres.

5 juli 2021|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Ouderlijke boedelverdeling. Schulden van nalatenschap. Hoofdelijke veroordeling van de erfgenamen? Ondeelbare prestatie? Hoofdelijkheid, draagplicht en regres.

De Rechtbank Overijssel heeft op 28 april 2021 uitspraak gedaan over de vraag of de erfgenamen hoofdelijk veroordeeld diende te worden voor een schuld van de nalatenschap. In deze zaak [...]

Erfrecht. Uitleg van een testament. Wettelijk erfdeel. Is de hoogte van het wettelijk erfdeel volgens erfrecht bij versterf of legitieme?

28 juni 2021|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Uitleg van een testament. Wettelijk erfdeel. Is de hoogte van het wettelijk erfdeel volgens erfrecht bij versterf of legitieme?

De Rechtbank Amsterdam heeft op 21 april 2021 uitspraak gedaan over de vraag of onder het begrip ‘wettelijk erfdeel’ in het testament het erfdeel bij versterf of de legitieme moest [...]

Erfrecht. Patstelling afwikkeling nalatenschap. Eerst vereffenen, dan verdelen. Verdeling onder voorwaarden. De rechter gelast verdeling van nalatenschap onder voorwaarde dat de erfbelasting wordt voldaan en tot vereffening wordt overgegaan.

21 juni 2021|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Patstelling afwikkeling nalatenschap. Eerst vereffenen, dan verdelen. Verdeling onder voorwaarden. De rechter gelast verdeling van nalatenschap onder voorwaarde dat de erfbelasting wordt voldaan en tot vereffening wordt overgegaan.

De Rechtbank Overijssel heeft op 2 juni 2021uitspraak gedaan over een vordering tot verdeling van een nalatenschap. De rechter gelast tot verdeling van de nalatenschap onder de voorwaarde dat de [...]

Erfrecht. Legitieme. Schenking. Giften aan afstammelingen. Giften aan kleinkinderen. Hoedanigheid van Legitimaris. Berekening van de omvang van de legitieme portie.

14 juni 2021|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Legitieme. Schenking. Giften aan afstammelingen. Giften aan kleinkinderen. Hoedanigheid van Legitimaris. Berekening van de omvang van de legitieme portie.

Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de vraag of giften aan kleinkinderen in aanmerking diende te worden genomen bij de berekening van de legitieme. Erflaatster heeft [...]

Erfrecht. Vordering tot verdeling nalatenschap ontvankelijk? Vereffening. Eerst vereffenen, dan verdelen. Schuldeisers. Kan de nalatenschap al verdeeld worden?

7 juni 2021|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Vordering tot verdeling nalatenschap ontvankelijk? Vereffening. Eerst vereffenen, dan verdelen. Schuldeisers. Kan de nalatenschap al verdeeld worden?

De Rechtbank Noord-Holland heeft op 6 januari 2021 uitspraak gedaan over de vraag of een nalatenschap al verdeeld kon worden. Partijen zijn broers. Hun vader (hierna: erflater) is op vierentachtigjarige [...]

Erfrecht. Testament met tweetrapsmaking. Informatie over bezwaard vermogen. Vruchtgebruik. Intering.

31 mei 2021|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Testament met tweetrapsmaking. Informatie over bezwaard vermogen. Vruchtgebruik. Intering.

De Rechtbank Midden-Nederland heeft op 24 februari 2021 uitspraak gedaan over de vraag of het recht op informatie over een bezwaarde vermogen bij een testament met een tweetrapsmaking. In 2014 [...]

Oudere blog items

Erfrecht. Verjaring. Verjaring van de rechtsvordering tot afgifte van een legaat. Aanvang van verjaring. Algemene en bijzondere verjaringsregels. Redelijkheid en billijkheid.

24 mei 2021|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Verjaring. Verjaring van de rechtsvordering tot afgifte van een legaat. Aanvang van verjaring. Algemene en bijzondere verjaringsregels. Redelijkheid en billijkheid.

Erfrecht. Legaat. Is de rechtsvordering tot uitkering van het legaat verjaard? Redelijkheid en billijkheid.

17 mei 2021|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Legaat. Is de rechtsvordering tot uitkering van het legaat verjaard? Redelijkheid en billijkheid.

Erfrecht. Beneficiaire aanvaarding nalatenschap. Verzoek tot benoeming van een vereffenaar. Wantrouwen. Tegenstrijdig belang. Beheer. Deskundigheid. Legitieme.

10 mei 2021|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Beneficiaire aanvaarding nalatenschap. Verzoek tot benoeming van een vereffenaar. Wantrouwen. Tegenstrijdig belang. Beheer. Deskundigheid. Legitieme.

Huurrecht. Verlaging huur vanwege corona-crisis. Verdeling financieel nadeel. Omzetverlies. TVL-subsidie. Berekening van de huurprijsverlaging.

24 april 2021|Reacties uitgeschakeld voor Huurrecht. Verlaging huur vanwege corona-crisis. Verdeling financieel nadeel. Omzetverlies. TVL-subsidie. Berekening van de huurprijsverlaging.

Erfrecht. Verdeling van een nalatenschap. Is er tussen de erfgenamen overeenstemming bereikt over de wijze van de verdeling van de nalatenschap?

14 april 2021|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Verdeling van een nalatenschap. Is er tussen de erfgenamen overeenstemming bereikt over de wijze van de verdeling van de nalatenschap?

Huurrecht. Onvoorziene omstandigheden. Huurverlaging wegens omzetverlies ten gevolge van de corona-crisis. Berekening van de huurprijsverlaging. Ingangsdatum. Lockdown. Omzetverlies. OLV.

7 april 2021|Reacties uitgeschakeld voor Huurrecht. Onvoorziene omstandigheden. Huurverlaging wegens omzetverlies ten gevolge van de corona-crisis. Berekening van de huurprijsverlaging. Ingangsdatum. Lockdown. Omzetverlies. OLV.

Erfrecht. Verhoging van de vordering uit de wettelijke verdeling en van de vordering op grond van de legitieme. Rente.

25 maart 2021|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Verhoging van de vordering uit de wettelijke verdeling en van de vordering op grond van de legitieme. Rente.

Huurrecht. Huurprijsverlaging wegens omzetverlies ten gevolge van de corona-crisis. TVL. NOW. Berekening van de huurverlaging.

15 maart 2021|Reacties uitgeschakeld voor Huurrecht. Huurprijsverlaging wegens omzetverlies ten gevolge van de corona-crisis. TVL. NOW. Berekening van de huurverlaging.

Erfrecht. Verdeling van nalatenschap. Veroordeling tot medewerking aan levering van een woning. Vonnis treedt in de plaats van de akte tot levering van onroerend goed.

8 maart 2021|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Verdeling van nalatenschap. Veroordeling tot medewerking aan levering van een woning. Vonnis treedt in de plaats van de akte tot levering van onroerend goed.

Huurrecht. Huurprijsvermindering van bedrijfsruimte op grond van onvoorziene omstandigheden. Corona-crisis.

1 maart 2021|Reacties uitgeschakeld voor Huurrecht. Huurprijsvermindering van bedrijfsruimte op grond van onvoorziene omstandigheden. Corona-crisis.

Huurrecht. Coronacrisis. Omzetverlies. Financiële onderbouwing. Opschorting. Huurverlaging. TVL-regeling.

25 februari 2021|Reacties uitgeschakeld voor Huurrecht. Coronacrisis. Omzetverlies. Financiële onderbouwing. Opschorting. Huurverlaging. TVL-regeling.

Huurrecht. Onvoorziene omstandigheden. Corona. Omzetverlies. Huurverlaging vanwege de corona-crisis. Huurkorting 50% over de periode van verplichte sluiting.

17 februari 2021|Reacties uitgeschakeld voor Huurrecht. Onvoorziene omstandigheden. Corona. Omzetverlies. Huurverlaging vanwege de corona-crisis. Huurkorting 50% over de periode van verplichte sluiting.

Erfrecht. Wilsbekwaamheid erflater bij opmaken testament. Testament nietig omdat het onder invloed geestelijke stoornis is opgemaakt? Medisch bewijs. Maatstaf. Toetsing.

12 februari 2021|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Wilsbekwaamheid erflater bij opmaken testament. Testament nietig omdat het onder invloed geestelijke stoornis is opgemaakt? Medisch bewijs. Maatstaf. Toetsing.

Huur van bedrijfsruimte. Horeca. Vermindering van de huurprijs vanwege de coronacrisis. Onvoorziene omstandigheden. Omzetverlies. Huurprijsverlaging van 50 %.

2 februari 2021|Reacties uitgeschakeld voor Huur van bedrijfsruimte. Horeca. Vermindering van de huurprijs vanwege de coronacrisis. Onvoorziene omstandigheden. Omzetverlies. Huurprijsverlaging van 50 %.

Legitieme. Informatieplicht ter berekening van legitieme behelst geen verplichting tot het afleggen van rekening en verantwoording aan onterfde legitimaris.

27 januari 2021|Reacties uitgeschakeld voor Legitieme. Informatieplicht ter berekening van legitieme behelst geen verplichting tot het afleggen van rekening en verantwoording aan onterfde legitimaris.

Erfrecht. Vereffening. Toepasselijkheid van de Faillissementswet op de vereffening van een nalatenschap. Rente. Rentevergoeding gedurende de vereffening? Fixatiebeginsel.

18 januari 2021|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Vereffening. Toepasselijkheid van de Faillissementswet op de vereffening van een nalatenschap. Rente. Rentevergoeding gedurende de vereffening? Fixatiebeginsel.

Erfrecht. Bewind. Komen de door bewindvoerder in het kader van de afwikkeling van een erfenis verrichte werkzaamheden in aanmerking voor een extra beloning?

11 januari 2021|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Bewind. Komen de door bewindvoerder in het kader van de afwikkeling van een erfenis verrichte werkzaamheden in aanmerking voor een extra beloning?

Erfrecht. Verzoek tot ontslag van een testamentair bewindvoerder wegens gewichtige redenen. Testamentair bewindvoerder vraagt tevens zelf ontslag aan. Toetsing.

4 januari 2021|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Verzoek tot ontslag van een testamentair bewindvoerder wegens gewichtige redenen. Testamentair bewindvoerder vraagt tevens zelf ontslag aan. Toetsing.

Erfrecht. Procesrecht. Bevoegdheid van de rechter. Vordering tot vernietiging van een testament en van een volmacht. Vordering van onbepaalde waarde. Verwijzing.

14 december 2020|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Procesrecht. Bevoegdheid van de rechter. Vordering tot vernietiging van een testament en van een volmacht. Vordering van onbepaalde waarde. Verwijzing.

Erfrecht. Klacht tegen een notaris. De notaris weigert om erfgenamen inzage te geven in een taxatierapport. Informatieplicht van de executeur.

7 december 2020|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Klacht tegen een notaris. De notaris weigert om erfgenamen inzage te geven in een taxatierapport. Informatieplicht van de executeur.

Erfrecht. Procesrecht. Hoger beroep. Vordering tot tussenkomst. Voldoende belang? Voeging. Goede procesorde.

30 november 2020|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Procesrecht. Hoger beroep. Vordering tot tussenkomst. Voldoende belang? Voeging. Goede procesorde.

Erfrecht. Legitieme. Waardering onroerende zaken voor legitimarissen en voor erfgenamen. Peildatum. Taxatie. Waardestijging van onroerend goed.

23 november 2020|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Legitieme. Waardering onroerende zaken voor legitimarissen en voor erfgenamen. Peildatum. Taxatie. Waardestijging van onroerend goed.

Erfrecht. Fideicommis de residuo. Bezwaarde erfgenaam doet herroepelijke schenking ter zake des doods. Uitleg van het testament.

16 november 2020|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Fideicommis de residuo. Bezwaarde erfgenaam doet herroepelijke schenking ter zake des doods. Uitleg van het testament.

Erfrecht. Procesrecht. Schorsing. Overleden procespartij. Tardieve aanvulling van een niet rechtsgeldige schorsingsakte?

9 november 2020|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Procesrecht. Schorsing. Overleden procespartij. Tardieve aanvulling van een niet rechtsgeldige schorsingsakte?

Erfrecht. Verzoek om een zuivere aanvaarding van de nalatenschap alsnog om te zetten in een beneficiaire aanvaarding. Lening. Onverschuldigde betaling. Onverplicht?

2 november 2020|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Verzoek om een zuivere aanvaarding van de nalatenschap alsnog om te zetten in een beneficiaire aanvaarding. Lening. Onverschuldigde betaling. Onverplicht?

Wilt u meer weten over een bepaald onderwerp dan kunt u gerust vrijblijvend contact op via het telefoonnummer 020 3980 150 of stuur een e-mail naar secretariaat@brenneradvocaten.nl.

Bel 0203980150 of klik hier voor meer informatie