Afleggen rekening en verantwoording door een testamentair bewindvoerder.

21 oktober 2018|Reacties uitgeschakeld voor Afleggen rekening en verantwoording door een testamentair bewindvoerder.

Van onze advocaat erfrecht. De Rechtbank Den Haag heeft op 2 mei 2018 uitspraak gedaan over het afleggen rekening en verantwoording door een testamentair bewindvoerder. De rechtbank dient te beoordelen of gedaagden zijn tekortgeschoten in de zorg van een goed bewindvoerder als bedoeld in artikel 4:163 van het Burgerlijk Wetboek (BW) en of zij op die grond aansprakelijk zijn jegens X. T heeft de bewindvoerders in dit verband een groot aantal verwijten gemaakt. De vorderingen van T roepen de vraag op naar de verhouding [...]

Vergeet de minderjarige erfgenaam of plaatsvervuller niet!

17 oktober 2018|Reacties uitgeschakeld voor Vergeet de minderjarige erfgenaam of plaatsvervuller niet!

Stel: uw echtgeno(o)t(e), met wie u minderjarige kinderen hebt, overlijdt en laat alleen maar schulden achter. U wil de nalatenschap verwerpen. Dat dient u te doen bij de rechtbank. Het is echter heel belangrijk dat u ook verwerpt voor uw minderjarige kinderen. Ook  in de situatie wanneer u bent gescheiden en u dus zelf geen erfgenaam bent, dient u te verwerpen voor uw minderjarige kinderen. Met name in  geval van een echtscheiding hebben veel ex-partners  weinig zin om zich met de nalatenschap van hun [...]

De uitkoopprocedure en de prijsbepaling van aandelen

14 oktober 2018|Reacties uitgeschakeld voor De uitkoopprocedure en de prijsbepaling van aandelen

Van onze advocaat aandeelhouder. Het Gerechtshof Amsterdam heeft op 20 februari 2018 uitspraak gedaan over de prijsbepaling van aandelen in een uitkoopprocedure. De aandeelhouder T heeft haar vordering gegrond op artikel 2:201a BW. Nu tegen gedaagden sub 2 verstek is verleend, dient de Ondernemingskamer op grond van het bepaalde in artikel 2:201a lid 3 BW ambtshalve te onderzoeken (i) of T als aandeelhouder voor eigen rekening ten minste 95% van het geplaatste kapitaal van P verschaft en ten minste 95% van de stemrechten van [...]

Model koopovereenkomst woning. Toerekenbare tekortkoming. Financieringsvoorbehoud. Contractuele boete. Matiging boete.

7 oktober 2018|Reacties uitgeschakeld voor Model koopovereenkomst woning. Toerekenbare tekortkoming. Financieringsvoorbehoud. Contractuele boete. Matiging boete.

Van onze advocaat contractenrecht. De Rechtbank Rotterdam heeft op 14 februari 2018 uitspraak gedaan over de matiging van een contractuele boete bij een toerekenbare tekortkoming bij de verkoop van een [...]

Mogelijkheid voor deelgenoot (erfgenaam) om ten behoeve van de gemeenschap (een nalatenschap) een vordering of verzoekschrift in te dienen jegens een andere deelgenoot (erfgenaam) dan wel jegens derden.

29 september 2018|Reacties uitgeschakeld voor Mogelijkheid voor deelgenoot (erfgenaam) om ten behoeve van de gemeenschap (een nalatenschap) een vordering of verzoekschrift in te dienen jegens een andere deelgenoot (erfgenaam) dan wel jegens derden.

Van onze advocaat kindsdeel. De Hoge Raad heeft op 6 april 2018 uitspraak gedaan over de mogelijkheid voor een deelgenoot om ten behoeve van de nalatenschap een vordering of verzoekschrift [...]

Het risico van verzwijgen: “wie zwijgt, raakt kwijt”

28 september 2018|Reacties uitgeschakeld voor Het risico van verzwijgen: “wie zwijgt, raakt kwijt”

Hoewel het in deze zaak gaat om verdeling van goederen bij een echtscheiding, is de situatie in geval van een nalatenschap precies het zelfde: "wie zwijgt, raakt kwijt". Partijen zijn [...]

Vordering tot verdeling van nalatenschap waarvan executele nog niet is voltooid. Executeur kan aan overdracht beheer nalatenschap niet de voorwaarde verbinden dat hem décharge voor gevoerde beheer wordt verleend.

22 september 2018|Reacties uitgeschakeld voor Vordering tot verdeling van nalatenschap waarvan executele nog niet is voltooid. Executeur kan aan overdracht beheer nalatenschap niet de voorwaarde verbinden dat hem décharge voor gevoerde beheer wordt verleend.

Van onze advocaat executeur. De Rechtbank Rotterdam heeft op 11 april 2018 uitspraak gedaan over een vordering tot verdeling van nalatenschap waarvan executele nog niet is voltooid (in lijn met [...]

Verzoek tot het stellen van een termijn aan een erfgenaam voor het maken van een keuze tussen zuiver aanvaarden, beneficiair aanvaarden of het verwerpen van een nalatenschap.

15 september 2018|Reacties uitgeschakeld voor Verzoek tot het stellen van een termijn aan een erfgenaam voor het maken van een keuze tussen zuiver aanvaarden, beneficiair aanvaarden of het verwerpen van een nalatenschap.

Van onze advocaat erfrecht. De Rechtbank Midden-Nederland heeft op 19 juli 2018 uitspraak gedaan over een verzoek tot het stellen van een termijn aan een erfgenaam voor het maken van [...]

Legitimaris niet-erfgenaam heeft recht op inzage én afschriften van bankafschriften, schenkingen, giften vanaf vijf jaar voor de overlijdensdatum van de erflater om de omvang van de legitieme portie te kunnen bepalen. Dwangsom. Boedelbeschrijving.

9 september 2018|Reacties uitgeschakeld voor Legitimaris niet-erfgenaam heeft recht op inzage én afschriften van bankafschriften, schenkingen, giften vanaf vijf jaar voor de overlijdensdatum van de erflater om de omvang van de legitieme portie te kunnen bepalen. Dwangsom. Boedelbeschrijving.

Van onze advocaat legitieme. De Rechtbank Limburg heeft op 25 januari 2018 uitspraak gedaan over de informatieplicht voor het vaststellen van de legitieme portie. De legitimaris, niet-erfgenaam heeft recht op [...]

Oudere blog items

Kantonrechter ontheft erfgenamen, die zuiver hebben aanvaard, van de verplichting om een schuld van erflater uit hun eigen vermogen te voldoen.

2 september 2018|Reacties uitgeschakeld voor Kantonrechter ontheft erfgenamen, die zuiver hebben aanvaard, van de verplichting om een schuld van erflater uit hun eigen vermogen te voldoen.

Verzoek tot opheffing van een testamentair bewind. Overgangsrecht.

11 augustus 2018|Reacties uitgeschakeld voor Verzoek tot opheffing van een testamentair bewind. Overgangsrecht.

Executeur. Verzoek tot het stellen van een termijn voor de aanvaarding van een nalatenschap. Verlenging van de termijn mogelijk?

10 augustus 2018|Reacties uitgeschakeld voor Executeur. Verzoek tot het stellen van een termijn voor de aanvaarding van een nalatenschap. Verlenging van de termijn mogelijk?

Kan erfgenaam alsnog zekerheidsstelling voor erfdeel verlangen, ook na verloop van termijn in testament? Uitleg van een testament. Verjaring? Rechtsverwerking?

1 augustus 2018|Reacties uitgeschakeld voor Kan erfgenaam alsnog zekerheidsstelling voor erfdeel verlangen, ook na verloop van termijn in testament? Uitleg van een testament. Verjaring? Rechtsverwerking?

Kantonrechter wijst in “gewone taal” verzoek om vaststelling van een beslagvrije voet af

29 juli 2018|Reacties uitgeschakeld voor Kantonrechter wijst in “gewone taal” verzoek om vaststelling van een beslagvrije voet af

Hoger beroep mogelijk tegen beschikking op verzet aangaande uitdelingslijst in nalatenschap?

21 juli 2018|Reacties uitgeschakeld voor Hoger beroep mogelijk tegen beschikking op verzet aangaande uitdelingslijst in nalatenschap?

Verdeling van een nalatenschap. De vereiste vereffening heeft echter nog niet volledig plaatsgevonden. De rechter voert de regie bij de vereffening.

15 juli 2018|Reacties uitgeschakeld voor Verdeling van een nalatenschap. De vereiste vereffening heeft echter nog niet volledig plaatsgevonden. De rechter voert de regie bij de vereffening.

Handelen dochters onrechtmatig door hun zussen niet in staat te stellen afscheid te nemen van hun overleden (schoon)moeder?

6 juli 2018|Reacties uitgeschakeld voor Handelen dochters onrechtmatig door hun zussen niet in staat te stellen afscheid te nemen van hun overleden (schoon)moeder?

Ontslag van de executeur? Rekening en verantwoording?

1 juli 2018|Reacties uitgeschakeld voor Ontslag van de executeur? Rekening en verantwoording?

Koop van een appartement. Non-conformiteit? Ongeschikt voor normaal gebruik? Ouderdomsclausule. Klachtplicht.

24 juni 2018|Reacties uitgeschakeld voor Koop van een appartement. Non-conformiteit? Ongeschikt voor normaal gebruik? Ouderdomsclausule. Klachtplicht.

Verzoek om alsnog beneficiair te mogen aanvaarden. Bekendheid met schuld?

23 juni 2018|Reacties uitgeschakeld voor Verzoek om alsnog beneficiair te mogen aanvaarden. Bekendheid met schuld?

Voorwaardelijke verdeling van een nalatenschap door de rechter.

17 juni 2018|Reacties uitgeschakeld voor Voorwaardelijke verdeling van een nalatenschap door de rechter.

Wilsonbekwaamheid van erflaatster? Stoornis van de geestvermogens? Is de wilsverklaring onder invloed van de geestelijke stoornis gedaan? Nietig testament? Onderzoek deskundigen.

9 juni 2018|Reacties uitgeschakeld voor Wilsonbekwaamheid van erflaatster? Stoornis van de geestvermogens? Is de wilsverklaring onder invloed van de geestelijke stoornis gedaan? Nietig testament? Onderzoek deskundigen.

Beroepsaansprakelijkheid notaris. Waarschuwingsplicht jegens projectontwikkelaar met betrekking tot risico’s verbonden aan de gestelde zekerheden? Borgstelling.

3 juni 2018|Reacties uitgeschakeld voor Beroepsaansprakelijkheid notaris. Waarschuwingsplicht jegens projectontwikkelaar met betrekking tot risico’s verbonden aan de gestelde zekerheden? Borgstelling.

Is het voor het vruchtgebruik van de langstlevende echtgenoot dwingend voorgeschreven om jaarlijks verplicht opgave te doen?

2 juni 2018|Reacties uitgeschakeld voor Is het voor het vruchtgebruik van de langstlevende echtgenoot dwingend voorgeschreven om jaarlijks verplicht opgave te doen?

Testament van invloed op begunstiging levensverzekering?

29 mei 2018|Reacties uitgeschakeld voor Testament van invloed op begunstiging levensverzekering?

Inroepen van de legitieme. Onrechtmatig handelen van de executeur? Afstand van recht? Rechtsverwerking?

26 mei 2018|Reacties uitgeschakeld voor Inroepen van de legitieme. Onrechtmatig handelen van de executeur? Afstand van recht? Rechtsverwerking?

Mag de executeur dan toch verdelen?

25 mei 2018|Reacties uitgeschakeld voor Mag de executeur dan toch verdelen?

Tegenstrijdig belang van de erfgenaam als executeur en als erfgenaam?

15 mei 2018|Reacties uitgeschakeld voor Tegenstrijdig belang van de erfgenaam als executeur en als erfgenaam?

Onttrekken van gelden uit erfenis. Verzwijging of lening? Kwijtschelding? Bewijs en bewijslastverdeling. Verbeurdverklaring van erfdeel.

11 mei 2018|Reacties uitgeschakeld voor Onttrekken van gelden uit erfenis. Verzwijging of lening? Kwijtschelding? Bewijs en bewijslastverdeling. Verbeurdverklaring van erfdeel.

Schenking onder uitsluitingsclausule. Is een voorschot op een erfenis gelijk te stellen met een verkrijging krachtens erfrecht?

5 mei 2018|Reacties uitgeschakeld voor Schenking onder uitsluitingsclausule. Is een voorschot op een erfenis gelijk te stellen met een verkrijging krachtens erfrecht?

Handelen van notaris als executeur-afwikkelingsbewindvoerder

29 april 2018|Reacties uitgeschakeld voor Handelen van notaris als executeur-afwikkelingsbewindvoerder

Van wie is het saldo op de en/of-rekening?

24 april 2018|Reacties uitgeschakeld voor Van wie is het saldo op de en/of-rekening?

Huwelijksvoorwaarden en nalatenschap: niet al te letterlijk

24 april 2018|Reacties uitgeschakeld voor Huwelijksvoorwaarden en nalatenschap: niet al te letterlijk

Koop onroerend goed. Verjaringstermijn van dwaling, bedrog en onrechtmatige daad.

21 april 2018|Reacties uitgeschakeld voor Koop onroerend goed. Verjaringstermijn van dwaling, bedrog en onrechtmatige daad.

Wilt u meer weten over een bepaald onderwerp dan kunt u gerust vrijblijvend contact op via het telefoonnummer 020 3980 150 of stuur een e-mail naar secretariaat@brenneradvocaten.nl.

Bel 0203980150 of klik hier voor meer informatie