Berekening van de legitieme. Waarde van de woning bij de vaststelling van de legitieme. WOZ-waarde? Gift?

18 augustus 2019|Reacties uitgeschakeld voor Berekening van de legitieme. Waarde van de woning bij de vaststelling van de legitieme. WOZ-waarde? Gift?

De Rechtbank Noord-Nederland heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de berekening van de legitieme in verband met de waardebepaling van een woning uit de nalatenschap. Was sprake van een gift? De erfgenamen zijn verdeeld over de omvang van de nalatenschappen van vader en van moeder en over de omvang van de giften die bij de berekening van de legitieme porties moeten worden betrokken. De rechter zal hieronder de verschillende posten, waarover verschil van mening bestaat, bespreken. Wat betreft de informatieverplichting van de executeur [...]

Ontslag van de executeur op grond van een gewichtige reden?

11 augustus 2019|Reacties uitgeschakeld voor Ontslag van de executeur op grond van een gewichtige reden?

Van onze advocaat executeur. De Rechtbank Limburg heeft op 5 februari 2019 uitspraak gedaan over het ontslag van de executeur op grond van een gewichtige reden. Bij testament van de erflaatster is verzoeker samen met zijn zus (de verweerster) tot erfgenamen van de nalatenschap van de erflaatster benoemd. Verweerster is tot executeur van de nalatenschap van de erflaatster benoemd. In het inleidend verzoekschrift vraagt de erfgenaam om de executeur te ontslaan. De erfgenaam stelt zich op het standpunt dat er sprake is van gewichtige [...]

Nederlandse rechtsmacht bij de grensoverschrijdende afwikkeling van een nalatenschap. Europese Erfrechtverordening. Europese Verordening Huwelijksvermogensstelsels.

2 augustus 2019|Reacties uitgeschakeld voor Nederlandse rechtsmacht bij de grensoverschrijdende afwikkeling van een nalatenschap. Europese Erfrechtverordening. Europese Verordening Huwelijksvermogensstelsels.

Van onze advocaat verdeling erfenis. Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 16 april 2019 uitspraak gedaan over de Nederlandse rechtsmacht bij een grensoverschrijdende afwikkeling van een erfenis. Het geschil tussen partijen betreft de afwikkeling van de huwelijkse voorwaarden van erflater en de vererving en verdere afwikkeling van de nalatenschap van de erflater. De Nederlandse rechtsmacht bij een grensoverschrijdende afwikkeling van een nalatenschap. Europese Erfrechtverordening. Europese Verordening Huwelijksvermogensstelsels. De rechter oordeelt als volgt. Deze zaak is grensoverschrijdend nu erflater zijn laatste gewone verblijfplaats had in België [...]

Koop van onroerend goed. Is de koop nietig vanwege het ontbreken van een schriftelijke koopovereenkomst? Schriftelijkheidsvereiste en consumentenkoop.

29 juli 2019|Reacties uitgeschakeld voor Koop van onroerend goed. Is de koop nietig vanwege het ontbreken van een schriftelijke koopovereenkomst? Schriftelijkheidsvereiste en consumentenkoop.

Van onze advocaat contractenrecht. Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 12 maart 2019 uitspraak gedaan over de koop van een boerderij en het schriftelijkheidsvereiste bij de koop van onroerend goed. De [...]

Berekening van de omvang van de legitieme. Informatieverstrekking door de executeur of erfgenaam. Reikwijdte van artikel 4:78 BW.

2 juli 2019|Reacties uitgeschakeld voor Berekening van de omvang van de legitieme. Informatieverstrekking door de executeur of erfgenaam. Reikwijdte van artikel 4:78 BW.

Van onze advocaat legitieme. De Rechtbank Oost-Brabant heeft op 6 februari 2019 uitspraak gedaan over de reikwijdte van hetgeen een executeur of erfgenaam aan een legitimaris moet aan gegevens moet [...]

Verzoek verwerping nalatenschap namens minderjarigen. Europese Erfrechtverordening. Gewone verblijfplaats van de erflater en alternatieve bevoegdheid.

27 juni 2019|Reacties uitgeschakeld voor Verzoek verwerping nalatenschap namens minderjarigen. Europese Erfrechtverordening. Gewone verblijfplaats van de erflater en alternatieve bevoegdheid.

Van onze advocaat kindsdeel. De Rechtbank Midden-Nederland heeft op 20 februari 2019 uitspraak gedaan over een verzoek tot het verwerping van een nalatenschap namens een minderjarige ex artikel 4:193 BW. [...]

Verdeling ontbonden huwelijksgemeenschap en daarin vervatte nalatenschap. Gebruiksvergoeding. Verdeling huuropbrengsten.

22 juni 2019|Reacties uitgeschakeld voor Verdeling ontbonden huwelijksgemeenschap en daarin vervatte nalatenschap. Gebruiksvergoeding. Verdeling huuropbrengsten.

Van onze advocaat verdeling erfenis. Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 30 april 2019 uitspraak gedaan over de verdeling van een ontbonden huwelijksgemeenschap en de daarin vervatte nalatenschap. Gebruiksvergoeding. Verdeling huuropbrengsten. [...]

Rekening en verantwoording executeur. Verrekening gepretendeerde vordering executeur op erflater met opbrengst nalatenschap. Processueel ondeelbare rechtsverhouding, niet alle erfgenamen in procedure betrokken.

16 juni 2019|Reacties uitgeschakeld voor Rekening en verantwoording executeur. Verrekening gepretendeerde vordering executeur op erflater met opbrengst nalatenschap. Processueel ondeelbare rechtsverhouding, niet alle erfgenamen in procedure betrokken.

Van onze advocaat executeur. De Rechtbank Rotterdam heeft op 3 mei 2019 uitspraak gedaan over het afleggen van rekening en verantwoording door de executeur. Verrekening gepretendeerde vordering executeur op erflater [...]

Contractenrecht. Matiging van een contractuele boete.

6 juni 2019|Reacties uitgeschakeld voor Contractenrecht. Matiging van een contractuele boete.

Van onze advocaat contractenrecht. De Advocaat-Generaal bij het Parket bij de Hoge Raad heeft op 5 april 2019 in zijn conclusie de reikwijdte van het matigingsrecht van een contractuele boete [...]

Oudere blog items

Verzoek tot het stellen van een termijn aan een erfgenaam voor het maken van een keuze tussen zuiver aanvaarden, beneficiair aanvaarden of het verwerpen van een nalatenschap.

30 mei 2019|Reacties uitgeschakeld voor Verzoek tot het stellen van een termijn aan een erfgenaam voor het maken van een keuze tussen zuiver aanvaarden, beneficiair aanvaarden of het verwerpen van een nalatenschap.

Onterving. Beroep op legitieme. Gift? Bewijs. Getuigenverklaring.

27 mei 2019|Reacties uitgeschakeld voor Onterving. Beroep op legitieme. Gift? Bewijs. Getuigenverklaring.

Verzoek tot de opheffing van een testamentair bewind. Overgangsrecht.

17 mei 2019|Reacties uitgeschakeld voor Verzoek tot de opheffing van een testamentair bewind. Overgangsrecht.

Wilsonbekwaamheid erflater? Nietig testament? Inzage in notarieel dossier? Geheimhoudingsplicht notaris?

10 mei 2019|Reacties uitgeschakeld voor Wilsonbekwaamheid erflater? Nietig testament? Inzage in notarieel dossier? Geheimhoudingsplicht notaris?

Vordering tot medewerking van onwillige erfgenaam aan verdeling nalatenschap. Onwillige erfgenaam veroordeeld mee te werken aan de verkoop van de woning die tot de nalatenschap behoort.

4 mei 2019|Reacties uitgeschakeld voor Vordering tot medewerking van onwillige erfgenaam aan verdeling nalatenschap. Onwillige erfgenaam veroordeeld mee te werken aan de verkoop van de woning die tot de nalatenschap behoort.

Legitieme en executeur. Voldoen van legitieme portie is een vordering op de erfgenamen en niet op de executeur. Dat erfgenaam en executeur één en dezelfde persoon zijn, maakt dit niet anders.

26 april 2019|Reacties uitgeschakeld voor Legitieme en executeur. Voldoen van legitieme portie is een vordering op de erfgenamen en niet op de executeur. Dat erfgenaam en executeur één en dezelfde persoon zijn, maakt dit niet anders.

Afleggen rekening en verantwoording over beheer van bankrekening van erflater tijdens diens leven? Volmacht. Rechtsverhouding.

20 april 2019|Reacties uitgeschakeld voor Afleggen rekening en verantwoording over beheer van bankrekening van erflater tijdens diens leven? Volmacht. Rechtsverhouding.

Non-conformiteit bij de koop van een woning. Asbest in woning. Normaal gebruik mogelijk? Onderzoekplicht koper. Mededelingsplicht verkoper.

12 april 2019|Reacties uitgeschakeld voor Non-conformiteit bij de koop van een woning. Asbest in woning. Normaal gebruik mogelijk? Onderzoekplicht koper. Mededelingsplicht verkoper.

Beneficiaire aanvaarding. Te gelde maken onroerend goed. Bij uitzondering machtiging aan de vereffenaar verleend tot verkoop van de tot de nalatenschap behorende onroerende zaak.

7 april 2019|Reacties uitgeschakeld voor Beneficiaire aanvaarding. Te gelde maken onroerend goed. Bij uitzondering machtiging aan de vereffenaar verleend tot verkoop van de tot de nalatenschap behorende onroerende zaak.

Vordering tot medewerking aan de verkoop van een woning uit een nalatenschap.

27 maart 2019|Reacties uitgeschakeld voor Vordering tot medewerking aan de verkoop van een woning uit een nalatenschap.

De uitleg van een earn-out-bepaling in een koopovereenkomst.

25 maart 2019|Reacties uitgeschakeld voor De uitleg van een earn-out-bepaling in een koopovereenkomst.

Verzoek tot het ontslag van de executeur. Dient rekening en verantwoording te worden afgelegd?

24 maart 2019|Reacties uitgeschakeld voor Verzoek tot het ontslag van de executeur. Dient rekening en verantwoording te worden afgelegd?

Verzoek tot vestiging van een verzorgingsvruchtgebruik. Vangnetfunctie. Behoefte aan vruchtgebruik op goederen van de nalatenschap voor noodzakelijke verzorging?

14 maart 2019|Reacties uitgeschakeld voor Verzoek tot vestiging van een verzorgingsvruchtgebruik. Vangnetfunctie. Behoefte aan vruchtgebruik op goederen van de nalatenschap voor noodzakelijke verzorging?

Verdeling erfenis tussen vijf kinderen. Alle kinderen moeten worden opgeroepen. Mogelijkheid van herstel van de dagvaarding.

10 maart 2019|Reacties uitgeschakeld voor Verdeling erfenis tussen vijf kinderen. Alle kinderen moeten worden opgeroepen. Mogelijkheid van herstel van de dagvaarding.

Beneficiaire of zuivere aanvaarding? Rechtsgevolgen van aanvaarden van partiële verdeling. Heeft de erfgenaam de rechtsbescherming van de beneficiaire aanvaarding verloren?

3 maart 2019|Reacties uitgeschakeld voor Beneficiaire of zuivere aanvaarding? Rechtsgevolgen van aanvaarden van partiële verdeling. Heeft de erfgenaam de rechtsbescherming van de beneficiaire aanvaarding verloren?

Brexit. Duurzaam verblijf. Hoofdverblijfplaats. Afwezigheid en de Verblijfsrichtlijn.

21 februari 2019|Reacties uitgeschakeld voor Brexit. Duurzaam verblijf. Hoofdverblijfplaats. Afwezigheid en de Verblijfsrichtlijn.

Brexit. Informatieverstrekking van de Nederlandse overheid over de Brexit in kort geding.

15 februari 2019|Reacties uitgeschakeld voor Brexit. Informatieverstrekking van de Nederlandse overheid over de Brexit in kort geding.

Enquêterecht. Risicodragend kapitaal. Vraag of een economisch belang op één lijn kan worden gesteld met het belang van een aandeelhouder.

9 februari 2019|Reacties uitgeschakeld voor Enquêterecht. Risicodragend kapitaal. Vraag of een economisch belang op één lijn kan worden gesteld met het belang van een aandeelhouder.

Het fideï-commis of de tweetrapsmaking: van wie is hetgeen er over is gebleven?

5 februari 2019|Reacties uitgeschakeld voor Het fideï-commis of de tweetrapsmaking: van wie is hetgeen er over is gebleven?

Wilsonbekwaamheid van de erflater? Nietig testament? Bewijs.

4 februari 2019|Reacties uitgeschakeld voor Wilsonbekwaamheid van de erflater? Nietig testament? Bewijs.

Uitleg van een testament. Legaat? Legitieme portie en Internationaal privaatrecht. Leerstuk van de aanpassing.

26 januari 2019|Reacties uitgeschakeld voor Uitleg van een testament. Legaat? Legitieme portie en Internationaal privaatrecht. Leerstuk van de aanpassing.

Na de Brexit : de juridische gevolgen voor de Nederlandse contractspraktijk.

21 januari 2019|Reacties uitgeschakeld voor Na de Brexit : de juridische gevolgen voor de Nederlandse contractspraktijk.

Zekerheidstelling voor proceskosten. Artikel 224 Rv en de voorgenomen uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de EU per 29 maart 2019. Brexit. Verdrag tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk betreffende de wederkerige erkenning en ten uitvoerlegging van vonnissen in burgerlijke zaken.

17 januari 2019|Reacties uitgeschakeld voor Zekerheidstelling voor proceskosten. Artikel 224 Rv en de voorgenomen uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de EU per 29 maart 2019. Brexit. Verdrag tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk betreffende de wederkerige erkenning en ten uitvoerlegging van vonnissen in burgerlijke zaken.

Naast het gewoon bewind is er sprake van een testamentair bewind. Benoeming bijzondere curator in verband met tegenstrijdige belangen rondom de minderjarige.

12 januari 2019|Reacties uitgeschakeld voor Naast het gewoon bewind is er sprake van een testamentair bewind. Benoeming bijzondere curator in verband met tegenstrijdige belangen rondom de minderjarige.

Bestuurdersaansprakelijkheid. Aanvragen faillissement vennootschap door bestuurder op de voet van art. 2:246 BW. Kennelijk onbehoorlijke taakvervulling in zin van art. 2:248 BW?

6 januari 2019|Reacties uitgeschakeld voor Bestuurdersaansprakelijkheid. Aanvragen faillissement vennootschap door bestuurder op de voet van art. 2:246 BW. Kennelijk onbehoorlijke taakvervulling in zin van art. 2:248 BW?

Wilt u meer weten over een bepaald onderwerp dan kunt u gerust vrijblijvend contact op via het telefoonnummer 020 3980 150 of stuur een e-mail naar secretariaat@brenneradvocaten.nl.

Bel 0203980150 of klik hier voor meer informatie