Heeft de erfgenaam de nalatenschap zuiver aanvaard? Beschikkingshandeling. Gift. Betaling van een schuld.

21 september 2020|Reacties uitgeschakeld voor Heeft de erfgenaam de nalatenschap zuiver aanvaard? Beschikkingshandeling. Gift. Betaling van een schuld.

Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft op 8 september 2020 uitspraak gedaan over de vraag of een erfgenaam een nalatenschap zuiver had aanvaard vanwege het verrichten van beschikkingshandelingen. De rechtbank heeft ion eerste instantie de vraag of er zuiver is aanvaard bevestigend beantwoord. Het oordeel van de rechtbank is gebaseerd op de overweging dat appellant na het overlijden van erflaatster een bedrag van € 500,- van de betaalrekening van erflaatster heeft opgenomen en van dat bedrag € 50,- cadeau heeft gedaan aan zijn kleindochter en een [...]

Erfrecht. Gedaagde is vereffenaar en erfgenaam. Is gedaagde in haar juiste hoedanigheid gedagvaard? Uitleg van een dagvaarding.

15 september 2020|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Gedaagde is vereffenaar en erfgenaam. Is gedaagde in haar juiste hoedanigheid gedagvaard? Uitleg van een dagvaarding.

De Rechtbank Rotterdam heeft op 19 augustus 2020 uitspraak gedaan over de vraag of gedaagde, als erfgenaam tevens vereffenaar, in de juiste hoedanigheid was gedagvaard. Eiseres heeft zich op het standpunt gesteld dat verweerder niet ontvankelijk is in de vorderingen, omdat men haar niet in haar hoedanigheid van vereffenaar heeft gedagvaard. Een vereffenaar in een nalatenschap heeft een privatieve bevoegdheid voor wat betreft vragen die de omvang en samenstelling van de nalatenschap betreffen. Dit betekent dat een vereffenaar als enige gerechtigd is om procedures [...]

Erfrecht. Vordering in incident tot het verstrekken van informatie over de nalatenschap. Voorlopige voorziening?

7 september 2020|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Vordering in incident tot het verstrekken van informatie over de nalatenschap. Voorlopige voorziening?

De Rechtbank Oost-Brabant heeft op 26 augustus 2020 uitspraak gedaan over een vordering in incident tot het verstrekken van informatie over een nalatenschap. Eiser en gedaagde zijn broer en zus. In de hoofdzaak vordert eiser samengevat de verdeling van de nalatenschap. In dit incident vordert eiser bij wijze van provisionele vordering dat gedaagde wordt veroordeeld om aan eiser de volgende informatie en/of bescheiden te verschaffen: 1) de aanslag en aangifte erfbelasting zoals door gedaagde ingediend; 2) de aanslag en aangifte inkomstenbelasting 2018 van moeder; [...]

Verzoek tot het opheffen van een testamentair bewind. Overgangsrecht.

1 september 2020|Reacties uitgeschakeld voor Verzoek tot het opheffen van een testamentair bewind. Overgangsrecht.

De Rechtbank Noord-Holland heeft op 2 juli 2020 uitspraak gedaan over een verzoek tot het opheffen van een testamentair bewind, ingesteld bij een testament dat was  opgemaakt vóór 1 januari [...]

Executele. Loon van de executeur. Onkostenvergoeding voor de executeur. Dagvaarding van een executeur die zijn taken heeft neergelegd.

24 augustus 2020|Reacties uitgeschakeld voor Executele. Loon van de executeur. Onkostenvergoeding voor de executeur. Dagvaarding van een executeur die zijn taken heeft neergelegd.

De Rechtbank Rotterdam heeft op 5 augustus 2020 uitspraak gedaan over de vraag of de gemaakte onkosten door de executeur tijdens de executele vergoed diende te worden of dat deze [...]

Legitieme. Berekening van de legitimaire massa. Informatierecht. Schenking.

20 augustus 2020|Reacties uitgeschakeld voor Legitieme. Berekening van de legitimaire massa. Informatierecht. Schenking.

De Rechtbank Midden-Nederland heeft op 24 juni 2020 uitspraak gedaan over de berekening van de legitimaire massa in verband met gedane giften. In deze procedure vorderen vader en de zussen [...]

Legitieme. Tijdig beroep gedaan op legitieme portie? Termijn. Redelijkheid en billijkheid.

10 augustus 2020|Reacties uitgeschakeld voor Legitieme. Tijdig beroep gedaan op legitieme portie? Termijn. Redelijkheid en billijkheid.

Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft op 23 juni 2020 uitspraak gedaan over de vraag of tijdig beroep was gedaan op de legitieme portie. In het eindvonnis van 22 augustus 2018 heeft [...]

Erfrecht. Behoort de woning tot de nalatenschap? Verblijvensbeding.

3 augustus 2020|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Behoort de woning tot de nalatenschap? Verblijvensbeding.

De Rechtbank Midden-Nederland heeft op 18 juni 2020 uitspraak gedaan over de vraag of de woning tot de nalatenschap behoorde. Inhoudelijk moet vooraf gezegd worden dat dit een zaak is [...]

Erfrecht. Geldlening. Lening of schenking? Kosten van levensonderhoud. Morele verplichting? Bewijs.

6 juli 2020|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Geldlening. Lening of schenking? Kosten van levensonderhoud. Morele verplichting? Bewijs.

De Rechtbank Rotterdam heeft op 25 juni 2020 uitspraak gedaan over de vraag of in een nalatenschap sprake was van een geldlening of van een schenking. Aan vader was door [...]

Oudere blog items

Erfrecht. Schenking. Misbruik van omstandigheden. Erflaatster wilsonbekwaam?

29 juni 2020|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Schenking. Misbruik van omstandigheden. Erflaatster wilsonbekwaam?

Afgifte van een legaat tegen inbreng. Aan inbrengplicht niet voldaan. Ongedaanmaking mogelijk? Schulden van de nalatenschap. Hoofdelijke aansprakelijkheid.

22 juni 2020|Reacties uitgeschakeld voor Afgifte van een legaat tegen inbreng. Aan inbrengplicht niet voldaan. Ongedaanmaking mogelijk? Schulden van de nalatenschap. Hoofdelijke aansprakelijkheid.

Erfrecht. Incidentele vordering tot het afleggen van rekening en verantwoording. Vordering toegewezen. Geen gesloten stelsel van incidentele vorderingen.

15 juni 2020|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Incidentele vordering tot het afleggen van rekening en verantwoording. Vordering toegewezen. Geen gesloten stelsel van incidentele vorderingen.

Erfrecht. Verplichting tot het afleggen van rekening en verantwoording voor het als gevolmachtigde gevoerde beheer van de bankrekening van erflaatster tijdens haar leven?

8 juni 2020|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Verplichting tot het afleggen van rekening en verantwoording voor het als gevolmachtigde gevoerde beheer van de bankrekening van erflaatster tijdens haar leven?

Testamentair vruchtgebruik van de echtelijke woning. Verzorgbehoefte? Toetsing.

1 juni 2020|Reacties uitgeschakeld voor Testamentair vruchtgebruik van de echtelijke woning. Verzorgbehoefte? Toetsing.

Executeur. Ontslag executeur tevens afwikkelingsbewindvoerder. Gewichtige redenen. Verstoorde verhouding met erfgenamen reden voor ontslag executeur-bewindvoerder?

25 mei 2020|Reacties uitgeschakeld voor Executeur. Ontslag executeur tevens afwikkelingsbewindvoerder. Gewichtige redenen. Verstoorde verhouding met erfgenamen reden voor ontslag executeur-bewindvoerder?

Legitieme. Gift. Inbrengplicht? Informatieplicht over de legitieme.

18 mei 2020|Reacties uitgeschakeld voor Legitieme. Gift. Inbrengplicht? Informatieplicht over de legitieme.

Is de executeur ernstig tekort geschoten in de uitoefening van zijn werkzaamheden? Onrechtmatige daad van de executeur?

11 mei 2020|Reacties uitgeschakeld voor Is de executeur ernstig tekort geschoten in de uitoefening van zijn werkzaamheden? Onrechtmatige daad van de executeur?

Legitieme. Schenking. Berekening van de legitieme. Gebruikelijke giften? Morele verplichting? Levensonderhoud.

4 mei 2020|Reacties uitgeschakeld voor Legitieme. Schenking. Berekening van de legitieme. Gebruikelijke giften? Morele verplichting? Levensonderhoud.

Erfrecht. Verjaring? Onverdeeldheid. Vordering tot verdeling. Gedwongen schuldverrekening.

30 april 2020|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Verjaring? Onverdeeldheid. Vordering tot verdeling. Gedwongen schuldverrekening.

Corona-crisis. Faillissement. Faillietverklaring. Procesrecht. Telefonisch horen en voeren van verweer. Tijdelijk regeling Insolventiezaken vanwege de Corona-crisis.

20 april 2020|Reacties uitgeschakeld voor Corona-crisis. Faillissement. Faillietverklaring. Procesrecht. Telefonisch horen en voeren van verweer. Tijdelijk regeling Insolventiezaken vanwege de Corona-crisis.

Coronacrisis. Procesrecht. Dagvaarding. Betekening van een exploot. Belemmering. Nietigheid? Herstelexploot.

14 april 2020|Reacties uitgeschakeld voor Coronacrisis. Procesrecht. Dagvaarding. Betekening van een exploot. Belemmering. Nietigheid? Herstelexploot.

Kort geding over corona-maatregelen. Eisers willen een volledige lockdown. Handelt de Staat onrechtmatig met het gekozen beleid?

6 april 2020|Reacties uitgeschakeld voor Kort geding over corona-maatregelen. Eisers willen een volledige lockdown. Handelt de Staat onrechtmatig met het gekozen beleid?

Procesrecht. Kort geding. Coronavirus. Mogelijkheid tot het voeren van schriftelijk verweer.

30 maart 2020|Reacties uitgeschakeld voor Procesrecht. Kort geding. Coronavirus. Mogelijkheid tot het voeren van schriftelijk verweer.

Wilsgebrek. Misbruik van omstandigheden bij schenking. Bewijslast.

22 maart 2020|Reacties uitgeschakeld voor Wilsgebrek. Misbruik van omstandigheden bij schenking. Bewijslast.

Overmacht als bedoeld in artikel 6:75 BW. Levert het Corona-virus overmacht op? Juridisch kader. Maatstaf. Relatieve onmogelijkheid.

16 maart 2020|Reacties uitgeschakeld voor Overmacht als bedoeld in artikel 6:75 BW. Levert het Corona-virus overmacht op? Juridisch kader. Maatstaf. Relatieve onmogelijkheid.

Erfrecht. Wie was rechthebbende op het saldo op een buitenlandse bankrekening? Door wie was de bankrekening gevoed?

8 maart 2020|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Wie was rechthebbende op het saldo op een buitenlandse bankrekening? Door wie was de bankrekening gevoed?

Verdeling van een nalatenschap. Procesrecht. Tussenkomst. Is tussenkomst mogelijk in het geding?

2 maart 2020|Reacties uitgeschakeld voor Verdeling van een nalatenschap. Procesrecht. Tussenkomst. Is tussenkomst mogelijk in het geding?

Contractenrecht. Wilsgebreken. Vernietiging van een overeenkomst wegens dwaling of bedrog. Juridisch kader. Maatstaf.

24 februari 2020|Reacties uitgeschakeld voor Contractenrecht. Wilsgebreken. Vernietiging van een overeenkomst wegens dwaling of bedrog. Juridisch kader. Maatstaf.

Executele. Zijn de werkzaamheden van de executeur beëindigd? Taak executeur is beperkt tot het voldoen van schulden en omvat niet tevens het incasseren van een vordering.

23 februari 2020|Reacties uitgeschakeld voor Executele. Zijn de werkzaamheden van de executeur beëindigd? Taak executeur is beperkt tot het voldoen van schulden en omvat niet tevens het incasseren van een vordering.

Legitieme. Gift. Bevoordelingsbedoeling. Juridisch kader. Maatstaf.

22 februari 2020|Reacties uitgeschakeld voor Legitieme. Gift. Bevoordelingsbedoeling. Juridisch kader. Maatstaf.

Verjaring van een vordering tot vernietiging van een testament wegens vormfouten.

17 februari 2020|Reacties uitgeschakeld voor Verjaring van een vordering tot vernietiging van een testament wegens vormfouten.

Vereffening. Zijn de door de niet-erfgenaam gemaakte kosten van lijkbezorging schulden van de nalatenschap?

9 februari 2020|Reacties uitgeschakeld voor Vereffening. Zijn de door de niet-erfgenaam gemaakte kosten van lijkbezorging schulden van de nalatenschap?

Ouderlijke boedelverdeling. Is de vordering uit de ouderlijke boedelverdeling verjaard?

3 februari 2020|Reacties uitgeschakeld voor Ouderlijke boedelverdeling. Is de vordering uit de ouderlijke boedelverdeling verjaard?

Legitieme portie. In aanmerking te nemen giften. Bedrijfsoverdracht.

27 januari 2020|Reacties uitgeschakeld voor Legitieme portie. In aanmerking te nemen giften. Bedrijfsoverdracht.

Wilt u meer weten over een bepaald onderwerp dan kunt u gerust vrijblijvend contact op via het telefoonnummer 020 3980 150 of stuur een e-mail naar secretariaat@brenneradvocaten.nl.

Bel 0203980150 of klik hier voor meer informatie