Vereffening. Processueel ondeelbare rechtsverhouding. Beneficiair aanvaarde nalatenschap. Instellen van hoger beroep.

14 oktober 2019|Reacties uitgeschakeld voor Vereffening. Processueel ondeelbare rechtsverhouding. Beneficiair aanvaarde nalatenschap. Instellen van hoger beroep.

Het Gerechtshof Amsterdam heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over een processueel ondeelbare rechtsverhouding in het erfrecht. De advocaat van de erfgenaam heeft als meest verstrekkend verweer aangevoerd dat appellante niet ontvankelijk is in haar hoger beroep omdat de erfgenamen slechts gezamenlijk bevoegd zijn tot het verrichten van daden van beheer en beschikking, waaronder het instellen van hoger beroep tegen het bestreden vonnis. Daarop is namens appellante gesteld dat niet valt in te zien waarom zij niet afzonderlijk hoger beroep kan instellen nu de [...]

Verzoek tot opheffing testamentair bewind. Voorwaarden in testament. Is het aannemelijk dat de rechthebbende de onder bewind staande goederen zelf op verantwoorde wijze kan besturen?

8 oktober 2019|Reacties uitgeschakeld voor Verzoek tot opheffing testamentair bewind. Voorwaarden in testament. Is het aannemelijk dat de rechthebbende de onder bewind staande goederen zelf op verantwoorde wijze kan besturen?

De Rechtbank Amsterdam heeft op 25 april 2019 uitspraak gedaan over een verzoek tot de opheffing van een testamentair bewind. Voorwaarden in testament. Is het aannemelijk dat de rechthebbende de onder bewind staande goederen zelf op verantwoorde wijze kan besturen? Erflater heeft in zijn testament zijn echtgenote en verzoeker tot enige erfgenamen benoemd. Voorts heeft erflater de aan verzoeker nagelaten goederen (hierna: het erfdeel of de erfenis) onder bewind gesteld, onder benoeming van de tantes tot bewindvoerders. Verzoek tot opheffing testamentair bewind; Voorwaarden in [...]

Een procedure is in Groot-Brittannië aanhangig gemaakt. Gelijktijdig is een rechtszaak in Nederland over een verdeling aanhangig gemaakt. Ontvankelijkheid? Litispendentie. Brexit.

1 oktober 2019|Reacties uitgeschakeld voor Een procedure is in Groot-Brittannië aanhangig gemaakt. Gelijktijdig is een rechtszaak in Nederland over een verdeling aanhangig gemaakt. Ontvankelijkheid? Litispendentie. Brexit.

De Rechtbank Amsterdam heeft op 28 augustus 2019 uitspraak gedaan over de vraag of een vordering tot verdeling ontvankelijk was gezien het feit dat over hetzelfde onderwerp al een procedure was gestart in Groot-Brittannië. Internationale rechtsmacht Alvorens de rechtbank tot een inhoudelijke beoordeling van de verzoeken komt, dient eerst een beslissing te worden genomen op de vraag of de Nederlandse rechter rechtsmacht heeft ten aanzien van de onderhavige verzoeken. De rechter dient de rechtsmacht te bepalen aan de hand van de Verordening nr. 2201/2003 [...]

Drie kinderen, die het niet eens konden worden over de verdeling van een erfenis, moeten van de rechter een geërfde woning op Mallorca laten taxeren. Daarna moet dan via biedingen en eventueel een loting worden bezien of, en zo ja tegen welke prijs een van hen de woning krijgt toebedeeld. Internationaal erfrecht. Rechtsmacht en toepasselijk recht.

24 september 2019|Reacties uitgeschakeld voor Drie kinderen, die het niet eens konden worden over de verdeling van een erfenis, moeten van de rechter een geërfde woning op Mallorca laten taxeren. Daarna moet dan via biedingen en eventueel een loting worden bezien of, en zo ja tegen welke prijs een van hen de woning krijgt toebedeeld. Internationaal erfrecht. Rechtsmacht en toepasselijk recht.

De Rechtbank Amsterdam heeft op 14 augustus 2019 uitspraak gedaan over de wijze van verdeling van een erfenis, waar de kinderen het niet eens over konden worden. De kinderen moeten [...]

Omvang informatieplicht van een erfgenaam jegens een legitimaris. Is de verplichting tot informatieverstrekking beperkt tot het vermogen per sterfdatum van de erflater?

16 september 2019|Reacties uitgeschakeld voor Omvang informatieplicht van een erfgenaam jegens een legitimaris. Is de verplichting tot informatieverstrekking beperkt tot het vermogen per sterfdatum van de erflater?

Het Gerechtshof Den Haag heeft op 18 juni 2019 uitspraak gedaan over de omvang van de informatieplicht van een erfgenaam jegens een legitimaris op de voet van artikel 4:78 BW [...]

Onrechtmatige daad van de executeur. Persoonlijke aansprakelijkheid van de executeur?

9 september 2019|Reacties uitgeschakeld voor Onrechtmatige daad van de executeur. Persoonlijke aansprakelijkheid van de executeur?

Het Gerechtshof Amsterdam heeft op 30 juli 2019 uitspraak gedaan over een onrechtmatige daad van de executeur. Was de executeur persoonlijke aansprakelijk? Met de grief komt de advocaat van de [...]

Is er sprake van een zuivere aanvaarding in de zin van artikel 4:192 lid 1 BW? Opslaan van inboedelgoederen heeft te gelden als een daad van beheer en niet als een beschikkingshandeling.

1 september 2019|Reacties uitgeschakeld voor Is er sprake van een zuivere aanvaarding in de zin van artikel 4:192 lid 1 BW? Opslaan van inboedelgoederen heeft te gelden als een daad van beheer en niet als een beschikkingshandeling.

De Rechtbank Rotterdam heeft 10 juli 2019 uitspraak gedaan over de vraag of sprake was van een zuivere aanvaarding in de zin van artikel 4:192 lid 1 BW door te [...]

Internationaal privaatrecht. Toepasselijk recht. Arbeidsrecht. Internationaal wegvervoer. Brexit.

29 augustus 2019|Reacties uitgeschakeld voor Internationaal privaatrecht. Toepasselijk recht. Arbeidsrecht. Internationaal wegvervoer. Brexit.

Het Gerechtshof Den Haag heeft onlangs uitspraak gedaan in kort geding over het toepasselijke recht op de arbeidsovereenkomst in het internationale wegvervoer. De rechter heeft de toets uitgevoerd die is [...]

Zijn de vordering uit overbedeling uit een ouderlijke boedelverdeling verjaard?

26 augustus 2019|Reacties uitgeschakeld voor Zijn de vordering uit overbedeling uit een ouderlijke boedelverdeling verjaard?

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de vraag of de vordering uit overbedeling op grond van een ouderlijke boedelverdeling waren verjaard. De advocaat van de erfgenaam [...]

Oudere blog items

Berekening van de legitieme. Waarde van de woning bij de vaststelling van de legitieme. WOZ-waarde? Gift?

18 augustus 2019|Reacties uitgeschakeld voor Berekening van de legitieme. Waarde van de woning bij de vaststelling van de legitieme. WOZ-waarde? Gift?

Ontslag van de executeur op grond van een gewichtige reden?

11 augustus 2019|Reacties uitgeschakeld voor Ontslag van de executeur op grond van een gewichtige reden?

Nederlandse rechtsmacht bij de grensoverschrijdende afwikkeling van een nalatenschap. Europese Erfrechtverordening. Europese Verordening Huwelijksvermogensstelsels.

2 augustus 2019|Reacties uitgeschakeld voor Nederlandse rechtsmacht bij de grensoverschrijdende afwikkeling van een nalatenschap. Europese Erfrechtverordening. Europese Verordening Huwelijksvermogensstelsels.

Koop van onroerend goed. Is de koop nietig vanwege het ontbreken van een schriftelijke koopovereenkomst? Schriftelijkheidsvereiste en consumentenkoop.

29 juli 2019|Reacties uitgeschakeld voor Koop van onroerend goed. Is de koop nietig vanwege het ontbreken van een schriftelijke koopovereenkomst? Schriftelijkheidsvereiste en consumentenkoop.

Berekening van de omvang van de legitieme. Informatieverstrekking door de executeur of erfgenaam. Reikwijdte van artikel 4:78 BW.

2 juli 2019|Reacties uitgeschakeld voor Berekening van de omvang van de legitieme. Informatieverstrekking door de executeur of erfgenaam. Reikwijdte van artikel 4:78 BW.

Verzoek verwerping nalatenschap namens minderjarigen. Europese Erfrechtverordening. Gewone verblijfplaats van de erflater en alternatieve bevoegdheid.

27 juni 2019|Reacties uitgeschakeld voor Verzoek verwerping nalatenschap namens minderjarigen. Europese Erfrechtverordening. Gewone verblijfplaats van de erflater en alternatieve bevoegdheid.

Verdeling ontbonden huwelijksgemeenschap en daarin vervatte nalatenschap. Gebruiksvergoeding. Verdeling huuropbrengsten.

22 juni 2019|Reacties uitgeschakeld voor Verdeling ontbonden huwelijksgemeenschap en daarin vervatte nalatenschap. Gebruiksvergoeding. Verdeling huuropbrengsten.

Rekening en verantwoording executeur. Verrekening gepretendeerde vordering executeur op erflater met opbrengst nalatenschap. Processueel ondeelbare rechtsverhouding, niet alle erfgenamen in procedure betrokken.

16 juni 2019|Reacties uitgeschakeld voor Rekening en verantwoording executeur. Verrekening gepretendeerde vordering executeur op erflater met opbrengst nalatenschap. Processueel ondeelbare rechtsverhouding, niet alle erfgenamen in procedure betrokken.

Contractenrecht. Matiging van een contractuele boete.

6 juni 2019|Reacties uitgeschakeld voor Contractenrecht. Matiging van een contractuele boete.

Verzoek tot het stellen van een termijn aan een erfgenaam voor het maken van een keuze tussen zuiver aanvaarden, beneficiair aanvaarden of het verwerpen van een nalatenschap.

30 mei 2019|Reacties uitgeschakeld voor Verzoek tot het stellen van een termijn aan een erfgenaam voor het maken van een keuze tussen zuiver aanvaarden, beneficiair aanvaarden of het verwerpen van een nalatenschap.

Onterving. Beroep op legitieme. Gift? Bewijs. Getuigenverklaring.

27 mei 2019|Reacties uitgeschakeld voor Onterving. Beroep op legitieme. Gift? Bewijs. Getuigenverklaring.

Verzoek tot de opheffing van een testamentair bewind. Overgangsrecht.

17 mei 2019|Reacties uitgeschakeld voor Verzoek tot de opheffing van een testamentair bewind. Overgangsrecht.

Wilsonbekwaamheid erflater? Nietig testament? Inzage in notarieel dossier? Geheimhoudingsplicht notaris?

10 mei 2019|Reacties uitgeschakeld voor Wilsonbekwaamheid erflater? Nietig testament? Inzage in notarieel dossier? Geheimhoudingsplicht notaris?

Vordering tot medewerking van onwillige erfgenaam aan verdeling nalatenschap. Onwillige erfgenaam veroordeeld mee te werken aan de verkoop van de woning die tot de nalatenschap behoort.

4 mei 2019|Reacties uitgeschakeld voor Vordering tot medewerking van onwillige erfgenaam aan verdeling nalatenschap. Onwillige erfgenaam veroordeeld mee te werken aan de verkoop van de woning die tot de nalatenschap behoort.

Legitieme en executeur. Voldoen van legitieme portie is een vordering op de erfgenamen en niet op de executeur. Dat erfgenaam en executeur één en dezelfde persoon zijn, maakt dit niet anders.

26 april 2019|Reacties uitgeschakeld voor Legitieme en executeur. Voldoen van legitieme portie is een vordering op de erfgenamen en niet op de executeur. Dat erfgenaam en executeur één en dezelfde persoon zijn, maakt dit niet anders.

Afleggen rekening en verantwoording over beheer van bankrekening van erflater tijdens diens leven? Volmacht. Rechtsverhouding.

20 april 2019|Reacties uitgeschakeld voor Afleggen rekening en verantwoording over beheer van bankrekening van erflater tijdens diens leven? Volmacht. Rechtsverhouding.

Non-conformiteit bij de koop van een woning. Asbest in woning. Normaal gebruik mogelijk? Onderzoekplicht koper. Mededelingsplicht verkoper.

12 april 2019|Reacties uitgeschakeld voor Non-conformiteit bij de koop van een woning. Asbest in woning. Normaal gebruik mogelijk? Onderzoekplicht koper. Mededelingsplicht verkoper.

Beneficiaire aanvaarding. Te gelde maken onroerend goed. Bij uitzondering machtiging aan de vereffenaar verleend tot verkoop van de tot de nalatenschap behorende onroerende zaak.

7 april 2019|Reacties uitgeschakeld voor Beneficiaire aanvaarding. Te gelde maken onroerend goed. Bij uitzondering machtiging aan de vereffenaar verleend tot verkoop van de tot de nalatenschap behorende onroerende zaak.

Vordering tot medewerking aan de verkoop van een woning uit een nalatenschap.

27 maart 2019|Reacties uitgeschakeld voor Vordering tot medewerking aan de verkoop van een woning uit een nalatenschap.

De uitleg van een earn-out-bepaling in een koopovereenkomst.

25 maart 2019|Reacties uitgeschakeld voor De uitleg van een earn-out-bepaling in een koopovereenkomst.

Verzoek tot het ontslag van de executeur. Dient rekening en verantwoording te worden afgelegd?

24 maart 2019|Reacties uitgeschakeld voor Verzoek tot het ontslag van de executeur. Dient rekening en verantwoording te worden afgelegd?

Verzoek tot vestiging van een verzorgingsvruchtgebruik. Vangnetfunctie. Behoefte aan vruchtgebruik op goederen van de nalatenschap voor noodzakelijke verzorging?

14 maart 2019|Reacties uitgeschakeld voor Verzoek tot vestiging van een verzorgingsvruchtgebruik. Vangnetfunctie. Behoefte aan vruchtgebruik op goederen van de nalatenschap voor noodzakelijke verzorging?

Verdeling erfenis tussen vijf kinderen. Alle kinderen moeten worden opgeroepen. Mogelijkheid van herstel van de dagvaarding.

10 maart 2019|Reacties uitgeschakeld voor Verdeling erfenis tussen vijf kinderen. Alle kinderen moeten worden opgeroepen. Mogelijkheid van herstel van de dagvaarding.

Beneficiaire of zuivere aanvaarding? Rechtsgevolgen van aanvaarden van partiële verdeling. Heeft de erfgenaam de rechtsbescherming van de beneficiaire aanvaarding verloren?

3 maart 2019|Reacties uitgeschakeld voor Beneficiaire of zuivere aanvaarding? Rechtsgevolgen van aanvaarden van partiële verdeling. Heeft de erfgenaam de rechtsbescherming van de beneficiaire aanvaarding verloren?

Brexit. Duurzaam verblijf. Hoofdverblijfplaats. Afwezigheid en de Verblijfsrichtlijn.

21 februari 2019|Reacties uitgeschakeld voor Brexit. Duurzaam verblijf. Hoofdverblijfplaats. Afwezigheid en de Verblijfsrichtlijn.

Wilt u meer weten over een bepaald onderwerp dan kunt u gerust vrijblijvend contact op via het telefoonnummer 020 3980 150 of stuur een e-mail naar secretariaat@brenneradvocaten.nl.

Bel 0203980150 of klik hier voor meer informatie