Erfrecht. Legaat in testament. Verzoek tot wijziging van een legaat op de voet van artikel 4:123 BW. Last. Legaat onder verplichting. Verzorging huisdieren. Opheffing van legaat?

4 december 2023|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Legaat in testament. Verzoek tot wijziging van een legaat op de voet van artikel 4:123 BW. Last. Legaat onder verplichting. Verzorging huisdieren. Opheffing van legaat?

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft onlangs uitspraak gedaan over een verzoek tot wijziging van een legaat onder verplichting. Erflaatster heeft op 22 november 2018 haar (laatste) testament gemaakt. In dat testament heeft zij de S tot haar enig erfgenaam benoemd, onder de last van diverse legaten. Eén van die legaten is voor verzoeker en luidt als volgt: “ (….) een bedrag in contanten, groot vijftigduizend euro (€ 50,000,00), zulks onder de verplichting voor hem om de ten tijde van mijn overlijden in leven zijnde huisdieren [...]

Erfrecht. Verzoek tot opheffing testamentair bewind. Is voldoende aannemelijk dat verzoeker de onder bewind staande goederen zelf op verantwoorde wijze kan besturen?

27 november 2023|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Verzoek tot opheffing testamentair bewind. Is voldoende aannemelijk dat verzoeker de onder bewind staande goederen zelf op verantwoorde wijze kan besturen?

De Rechtbank Rotterdam heeft onlangs uitspraak gedaan over een verzoek tot opheffing van een testamentair bewind. Verzoeker verzoekt de rechter om bij beschikking het testamentair bewind betreffende het aan verzoeker toekomende legaat op te heffen. Verzoeker legt aan het primaire verzoek ten grondslag dat hij gedurende de periode van 2009 tot en met 2014 is behandeld vanwege verslavingsproblematiek en dat hij hiervan is genezen. In 2017 heeft erflaatster het testament opgemaakt. Verzoeker hoeft nu niet meer beschermd te worden en hij is niet meer [...]

Erfrecht. Schulden van de nalatenschap. Kosten voor begrafenis en uitvaart. Omstandigheden van de overledene. Schending van erfdeel door de kosten van de uitvaart? Toetsing.

21 november 2023|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Schulden van de nalatenschap. Kosten voor begrafenis en uitvaart. Omstandigheden van de overledene. Schending van erfdeel door de kosten van de uitvaart? Toetsing.

De Rechtbank Overijssel heeft onlangs uitspraak gedaan over de vraag of de kosten van een uitvaart tot de schulden van de nalatenschap behoorden. Eisers vorderen dat de kantonrechter voor recht verklaart dat S jegens eisers een onrechtmatige daad heeft gepleegd door de nalatenschap voor een bedrag van € 15.184,51 te benadelen. Eisers leggen aan vorderingen - samengevat - ten grondslag dat S door het indienen van de factuur van de uitvaart in strijd heeft gehandeld c.q. inbreuk heeft maakt op het erfrecht van eisers [...]

Erfrecht. Zuivere aanvaarding. Onverwachte schuld. Machtiging om alsnog beneficiair te mogen aanvaarden. Ontvankelijkheid. Potentiële schuld? Termijn indienen van verzoek.

13 november 2023|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Zuivere aanvaarding. Onverwachte schuld. Machtiging om alsnog beneficiair te mogen aanvaarden. Ontvankelijkheid. Potentiële schuld? Termijn indienen van verzoek.

De Rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft onlangs uitspraak gedaan over de vraag of de erfgenamen alsnog de nalatenschap beneficiair mochten aanvaarden in verband met een hen onbekende schuld van de nalatenschap. Verzoekster [...]

Erfrecht. Verdeling nalatenschap. Medewerking aan afwikkeling door erfgenamen. Machtiging ex 3:299 BW om over bankrekeningen van erflater te beschikken.

6 november 2023|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Verdeling nalatenschap. Medewerking aan afwikkeling door erfgenamen. Machtiging ex 3:299 BW om over bankrekeningen van erflater te beschikken.

De Rechtbank Gelderland heeft onlangs uitspraak gedaan over een machtiging ex 3:299 BW om over de bankrekeningen van de erflater te kunnen beschikken. In deze zaak zijn de volgende feiten [...]

Erfrecht. Nalatenschap. Beheer. Verzoek aan de rechter tot het treffen van een beheersregeling. Behoud van de goederen en vermogen van de nalatenschap.

30 oktober 2023|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Nalatenschap. Beheer. Verzoek aan de rechter tot het treffen van een beheersregeling. Behoud van de goederen en vermogen van de nalatenschap.

De Rechtbank Overijssel heeft onlangs uitspraak gedaan over een verzoek aan de rechter tot het treffen van een beheersmaatregel. Verzoekers hebben aan het verzoek ten grondslag gelegd dat erflater niet [...]

Erfrecht. Recht op informatie. Tweetrapsmaking in een testament. Recht op inzage en afschriften van bankrekeningen. Incidentele vordering. Voorlopige voorziening.

23 oktober 2023|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Recht op informatie. Tweetrapsmaking in een testament. Recht op inzage en afschriften van bankrekeningen. Incidentele vordering. Voorlopige voorziening.

De Rechtbank Overijssel heeft onlangs uitspraak gedaan over het recht op inzage van bankrekeningen bij een tweetrapsmaking in een testament. Erflater heeft in zijn testament een tweetrapsmaking opgenomen waarbij hij [...]

Erfrecht. Rechtspositie van een legataris. Welke rechtsvorderingen komt een legataris toe? Vorderingsrechten. Recht op boedelbeschrijving? Afleggen van rekening en verantwoording?

16 oktober 2023|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Rechtspositie van een legataris. Welke rechtsvorderingen komt een legataris toe? Vorderingsrechten. Recht op boedelbeschrijving? Afleggen van rekening en verantwoording?

De Rechtbank Noord-Nederland heeft onlangs uitspraak gedaan over de vraag welke rechtsvorderingen een legataris toekwam. De rechtbank stelt voorop eiseres géén erfgenaam van erflater is, maar slechts een legataris met [...]

Erfrecht. Kort geding over de vraag of erfgenamen moeten meewerken aan de levering van een woning op grond van vóór overlijden van erflater gesloten koopovereenkomst.

9 oktober 2023|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Kort geding over de vraag of erfgenamen moeten meewerken aan de levering van een woning op grond van vóór overlijden van erflater gesloten koopovereenkomst.

Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft onlangs uitspraak gedaan over de vraag of de erfgenamen moesten meewerken aan de levering van een woning op grond van vóór overlijden van erflater gesloten koopovereenkomst. [...]

Oudere blog items

Erfrecht. Procesrecht. Proceskosten. Volledige proceskostenveroordeling? Vergoeding van de daadwerkelijk gemaakte proceskosten. Toetsingskader. Misbruik van procesrecht. Onrechtmatige daad.

21 juni 2023|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Procesrecht. Proceskosten. Volledige proceskostenveroordeling? Vergoeding van de daadwerkelijk gemaakte proceskosten. Toetsingskader. Misbruik van procesrecht. Onrechtmatige daad.

Erfrecht. Legitieme. Giften. Inbreng. Inkorting gift. Kan sprake zijn van een gift bij transacties tussen vennootschappen waarin partijen een belang hebben? Vermindering van vermogen door gift.

22 mei 2023|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Legitieme. Giften. Inbreng. Inkorting gift. Kan sprake zijn van een gift bij transacties tussen vennootschappen waarin partijen een belang hebben? Vermindering van vermogen door gift.

Wilt u meer weten over een bepaald onderwerp dan kunt u gerust vrijblijvend contact op via het telefoonnummer 020 3980 150 of stuur een e-mail naar secretariaat@brenneradvocaten.nl.