Erfrecht

Erfrecht. Beneficiaire aanvaarding nalatenschap. Verzoek tot benoeming van een vereffenaar. Wantrouwen. Tegenstrijdig belang. Beheer. Deskundigheid. Legitieme.

De Rechtbank Oost-Brabant heeft op 9 april 2021 uitspraak gedaan over een verzoek tot benoeming van een vereffenaar. Het verzoek strekt tot het benoemen van een vereffenaar. Verzoekers voeren aan dat de verhoudingen tussen de erfgenamen onderling en tussen de erfgenamen en de kinderen die zijn uitgesloten als erfgenaam zijn verstoord. Er is geen onderling [...]

Door | 10 mei 2021

Huurrecht. Verlaging huur vanwege corona-crisis. Verdeling financieel nadeel. Omzetverlies. TVL-subsidie. Berekening van de huurprijsverlaging.

De Rechtbank Overijssel heeft op 8 april 2021 uitspraak gedaan over de berekening van de huurverlaging wegens omzetverlies ten gevolge van de corona-crisis. In de kern gaat deze procedure om de vraag of P in het licht van de coronacrisis en de gevolgen daarvan gehouden is haar huurbetalingsverplichting volledig na te komen. Van belang hiervoor is of de coronacrisis hier als [...]

Door | 24 april 2021

Erfrecht. Verdeling van een nalatenschap. Is er tussen de erfgenamen overeenstemming bereikt over de wijze van de verdeling van de nalatenschap?

De Rechtbank Rotterdam heeft op 17 maart 2021 uitspraak gedaan over de vraag of er overeenstemming was bereikt tussen de erfgenamen over de verdeling van een nalatenschap. Op 22 oktober 2016 is te Rotterdam overleden moeder. Op 26 januari 2019 is te Goeree-Overflakkee overleden vader. Vader en moeder waren met elkaar gehuwd en uit hun [...]

Door | 14 april 2021

Huurrecht. Onvoorziene omstandigheden. Huurverlaging wegens omzetverlies ten gevolge van de corona-crisis. Berekening van de huurprijsverlaging. Ingangsdatum. Lockdown. Omzetverlies. OLV.

De Rechtbank Amsterdam heeft op 23 maart 2021 uitspraak gedaan over een verzoek tot huurprijsverlaging wegens omzetverlies ten gevolge van de corona-crisis.   Bij tussenvonnis van 15 december 2020 heeft de kantonrechter geoordeeld dat de beperkende overheidsmaatregelen als gevolg van de coronacrisis onvoorziene omstandigheden in de zin van artikel 6:258 BW opleveren die een wijziging van de huurovereenkomst te [...]

Door | 7 april 2021

Erfrecht. Verhoging van de vordering uit de wettelijke verdeling en van de vordering op grond van de legitieme. Rente.

Het Gerechtshof Den Haag heeft op 12 januari 2021 uitspraak gedaan over de verhoging van de vordering uit de wettelijke verdeling en de verhoging van de vordering op grond van de legitieme. De moeder heeft bij testament van 8 juni 2007 beschikt over haar nalatenschap, waarbij geïntimeerde is onterfd. De moeder is op 21 februari [...]

Door | 25 maart 2021

Huurrecht. Huurprijsverlaging wegens omzetverlies ten gevolge van de corona-crisis. TVL. NOW. Berekening van de huurverlaging.

De Rechtbank Amsterdam heeft op 9 maart 2021 uitspraak gedaan over een verzoek tot huurprijsverlaging wegens omzetverlies ten gevolge van de corona-crisis.   H huurt van IJ bedrijfsruimte in Amsterdam. H vordert de huurverplichtingen van H vanaf 16 maart 2020 tot en met 30 juni 2021 worden verminderd met 50% van de oorspronkelijke huurprijs, althans [...]

Door | 15 maart 2021

Erfrecht. Verdeling van nalatenschap. Veroordeling tot medewerking aan levering van een woning. Vonnis treedt in de plaats van de akte tot levering van onroerend goed.

De Advocaat-Generaal bij het Parket bij de Hoge Raad heeft op 20 november 2020 de vordering tot medewerking aan levering van een woning uit een nalatenschap besproken. De erfrechtzaak betreft een geschil tussen eisers en verweerders over de verdeling van de nalatenschap van hun ouders. Partijen verschillen onder meer van mening over de verdeling van [...]

Door | 8 maart 2021

Huurrecht. Huurprijsvermindering van bedrijfsruimte op grond van onvoorziene omstandigheden. Corona-crisis.

De Rechtbank Overijssel heeft op 19 februari 2021 uitspraak gedaan over een verzoek tot huurverlaging wegens geleden omzetverlies veroorzaakt door de corona-crisis. Tussen partijen staat vast dat eiser een winkelpand verhuurt aan Coffee Fellows aan de Marktstraat te Enschede, voor een huurprijs van € 4.893,37 per maand. Huurrecht. Huurprijsvermindering van bedrijfsruimte op grond van onvoorziene [...]

Door | 1 maart 2021

Huurrecht. Coronacrisis. Omzetverlies. Financiële onderbouwing. Opschorting. Huurverlaging. TVL-regeling.

De Rechtbank Gelderland heeft op 2 februari 2021 uitspraak gedaan over een verzoek van een huurder tot huurprijsverlaging wegens de financiële gevolgen van de corona-crisis. De coronacrisis, gelet op de omvang daarvan en de ingrijpende gevolgen voor de economie en de maatschappij, maar ook voor partijen, moet in beginsel worden aangemerkt als een onvoorziene omstandigheid [...]

Door | 25 februari 2021