De Rechtbank Rotterdam heeft op 19 augustus 2020 uitspraak gedaan over de vraag of gedaagde, als erfgenaam tevens vereffenaar, in de juiste hoedanigheid was gedagvaard.

Eiseres heeft zich op het standpunt gesteld dat verweerder niet ontvankelijk is in de vorderingen, omdat men haar niet in haar hoedanigheid van vereffenaar heeft gedagvaard.

Een vereffenaar in een nalatenschap heeft een privatieve bevoegdheid voor wat betreft vragen die de omvang en samenstelling van de nalatenschap betreffen.

Dit betekent dat een vereffenaar als enige gerechtigd is om procedures te voeren over de omvang en samenstelling van de nalatenschap.

Verweerder heeft in deze procedure gesteld dat men schuldeiser is van de nalatenschap van erflater, zodat deze procedure ziet op de omvang en/of samenstelling van de nalatenschap van erflater en dus de vereffenaar de bevoegde persoon is om deze procedure te voeren.

Erfrecht. Gedaagde is vereffenaar en erfgenaam. Is gedaagde in haar juiste hoedanigheid gedagvaard? Uitleg van een dagvaarding.

De rechter oordeelt als volgt.

In onderhavige zaak heeft verweerder “de erfgenamen in de nalatenschap van” erflater gedagvaard.

De beantwoording van de vraag in welke hoedanigheid iemand is gedagvaard vergt uitleg van de dagvaarding.

Op grond van artikel 3:59 BW zijn de artikelen 3:33 en art. 3:35 BW op deze uitleg van overeenkomstige toepassing (Hoge Raad, 14 december 2007, HR:2007:BB4765 en Hoge Raad, 22 oktober 2004, HR:2004:AP1435).

De rechtbank overweegt als volgt.

In onderhavige zaak staat vast dat de erfgenamen van erflater en de vereffenaar in de nalatenschap van erflater één en dezelfde persoon zijn, namelijk eiseres, en dat er geen andere erfgenamen zijn.

Nu verweerder de dagvaarding aan de erfgenamen van erflater heeft betekend, komt men dus bij eiseres uit.

Eiseres had daarnaast ook uit de dagvaarding kunnen begrijpen dat zij in haar hoedanigheid vereffenaar was gedagvaard, omdat verweerder in de dagvaarding aan de vorderingen ten grondslag heeft gelegd dat men een vordering heeft op de nalatenschap van erflater en dat eiseres als vereffenaar de verplichting heeft om de schulden van de nalatenschap van erflater te voldoen.

In deze situatie waarin eiseres zowel de enige erfgenaam als de enige vereffenaar is en waarin in de dagvaarding duidelijk is omschreven dat eiseres als vereffenaar de verplichting heeft om verweerder te betalen, had eiseres redelijkerwijs moeten begrijpen dat zij in haar hoedanigheid van vereffenaar is gedagvaard.

Daarbij weegt de rechtbank ook mee dat dagvaarden van de verkeerde partij (daaronder begrijpt de rechtbank ook de verkeerde hoedanigheid van een partij) volgens de Hoge Raad niet altijd tot niet-ontvankelijkheid hoeft te leiden.

Het gaat erom of de wederpartij had moeten begrijpen wie er gedagvaard is en dat de wederpartij niet in haar belangen is geschaad.

De rechtbank is van oordeel dat daarvan sprake is.

Eiseres als vereffenaar is immers dezelfde persoon als erfgenaam en niet gebleken is dat zij in haar belangen geschaad is.

De rechtbank is daarom van oordeel dat deze kennelijke vergissing niet tot niet-ontvankelijkheid hoeft te leiden.

De procedure zal derhalve tegen eiseres in haar hoedanigheid van vereffenaar in de nalatenschap van erflater worden voortgezet.

Wilt u de gehele uitspraak bekijken? Klik dan hier.

Heeft u een vraag aan onze advocaat verdeling erfenis over de vereffening of verdeling van een erfenis, over de uitleg van een testament of over de nietigheid van een testament, over de taken en bevoegdheden van de executeur, over het kindsdeel of over de legitieme, of over het berekenen van de legitieme, belt u dan gerust onze advocaat verdeling erfenis op 020-3980150.

Wilt u meer weten over de verdeling van een erfenis, bezoek dan onze website over de verdeling van een erfenis. Klik dan hier.

Wilt u meer weten over het erfrecht, bezoek dan onze website. Klik dan hier.

Wilt u meer weten over ons advocatenkantoor? Klik dan hier.