De Rechtbank Midden-Nederland heeft op 24 augustus 2022 uitspraak gedaan over de vraag of bij de bepaling van de legitieme een gift besloten kon liggen in transacties tussen vennootschappen waarin partijen een belang hadden.

Eisers stellen – samengevat – zich op het standpunt dat de onderneming in 1991 tegen een veel te lage waarde is overgedragen.

De overdracht door erflater van zijn aandelen in de onderneming aan de beheersmaatschappij van gedaagde in samenhang met de overdracht van de vergunning dient daarom gekwalificeerd te worden als een gift, aldus eisers.

Deze gift had moeten ingebracht bij het bepalen van hun erfdeel.

Omdat dit niet is gebeurd stellen zij in de akte van verdeling van 3 april 2018 benadeeld te zijn voor meer dan een kwart.

Eisers vorderen primair opnieuw een verdeling waarbij de gift wordt ingebracht.

Erfrecht. Legitieme. Giften. Inbreng. Inkorting. Kan sprake zijn van een gift bij transacties tussen vennootschappen waarin partijen een belang hebben? Vermindering van vermogen door gift.

De rechter oordeelt als volgt.

Volgens artikel 7:186 lid 2 BW is een gift iedere handeling die ertoe strekt dat degene die de handeling verricht, een ander ten koste van het eigen vermogen verrijkt.

De omstandigheid dat de betreffende handeling plaats vindt middels transacties van vennootschappen, waarin partijen een belang hebben, maakt dit niet anders.

Bepalend is dus of het vermogen van gedaagde als gevolg van een handeling ten koste van het vermogen van erflater vermeerderd is.

Hiervan kan ook sprake zijn bij transacties tussen vennootschappen, indien hierbij het vermogen van de vennootschap waarin gedaagde een belang had, vermeerderd is ten koste van een vennootschap, waarin erflater overwegende zeggenschap en een belang had.

Wilt u de gehele uitspraak bekijken? Klik dan hier.

Heeft u een vraag aan onze advocaat verdeling erfenis over de vereffening of verdeling van een erfenis, over de uitleg van een testament of over de nietigheid van een testament, over de taken en bevoegdheden van de executeur, over het kindsdeel of over de legitieme, of over het berekenen van de legitieme, belt u dan gerust onze advocaat verdeling erfenis op 020-3980150.

Wilt u meer weten over de verdeling van een erfenis, bezoek dan onze website over de verdeling van een erfenis. Klik dan hier.

Wilt u meer weten over het erfrecht, bezoek dan onze website. Klik dan hier.

Wilt u meer weten over ons advocatenkantoor? Klik dan hier.