De Rechtbank Overijssel heeft op 2 juni 2021uitspraak gedaan over een vordering tot verdeling van een nalatenschap. De rechter gelast tot verdeling van de nalatenschap onder de voorwaarde dat de erfbelasting wordt voldaan en dat tot vereffening van de nalatenschap wordt overgegaan.

Kortgezegd gaat het om het volgende.

In 2018 is erflater overleden, zonder testament.

Erfgenamen op grond van de wet zijn voor een kwart: de zussen en voor een achtste: de kinderen van de voor-overleden zus.

De vorderingen zien op de afwikkeling van de nalatenschap van erflater.

Erfrecht. Patstelling afwikkeling nalatenschap. Eerst vereffenen, dan verdelen. Verdeling onder voorwaarden. De rechter gelast verdeling van nalatenschap onder voorwaarde dat de erfbelasting wordt voldaan en tot vereffening van de nalatenschap wordt overgegaan.

De rechter oordeelt als volgt.

Vastgesteld kan worden dat er nog niet is vereffend en dat de erfbelasting nog niet is betaald.

Ook zijn er kosten die verband houden met de werkzaamheden van mevrouw E.

Van andere schulden is niet gebleken.

Tussen partijen is niet in geschil dat de schuld ter zake de erfbelasting ruimschoots kan worden voldaan uit de opbrengst van de boerderij en het Kamp bij verkoop.

In het tussenvonnis heeft de rechtbank gewezen op een patstelling : zolang nog niet is vereffend, kan er niet worden verdeeld en zolang er niet is verdeeld (en de onroerende zaken zijn verkocht), is er een schuld (erfbelasting) en kan er niet worden vereffend.

In het arrest van 19 mei 2017 (HR:2017:93) heeft de Hoge Raad drie opties genoemd om de patstelling te doorbreken:

-het aanhouden van de zaak totdat alsnog vereffening heeft plaatsgevonden,

-een verdeling onder voorwaarden die de positie van schuldeisers waarborgt, of

-een gedeeltelijke verdeling die de rechten van schuldeisers van de nalatenschap onverlet laat.

De rechtbank heeft partijen de gelegenheid gegeven zich hierover bij de comparitie van partijen uit te laten.

Wat de drie in het arrest genoemde opties betreft het volgende.

De rechtbank zal de zaak niet aanhouden of overgaan tot een gedeeltelijke verdeling.

Alle partijen hebben belang bij een voortvarende afhandeling van de nalatenschap en recht op een spoedige beslissing op de ingediende vorderingen.

Een verdeling onder voorwaarden dat de erfbelasting wordt voldaan komt het meest tegemoet aan het belang van alle partijen om op korte termijn uit de onverdeeldheid van de nalatenschap te geraken.

Door als voorwaarde op te nemen dat de erfbelasting eerst wordt voldaan zodat de vereffening kan plaatsvinden, betekent dat daarna tot verdeling kan worden overgegaan.

De rechtbank gaat er van dat partijen er ook voor zorgen dat de kosten van mevrouw E uit de nalatenschap worden voldaan.

Wilt u de gehele uitspraak bekijken? Klik dan hier.

Heeft u een vraag aan onze advocaat verdeling erfenis over de vereffening of verdeling van een erfenis, over de uitleg van een testament of over de nietigheid van een testament, over de taken en bevoegdheden van de executeur, over het kindsdeel of over de legitieme, of over het berekenen van de legitieme, belt u dan gerust onze advocaat verdeling erfenis op 020-3980150.

Wilt u meer weten over de verdeling van een erfenis, bezoek dan onze website over de verdeling van een erfenis. Klik dan hier.

Wilt u meer weten over het erfrecht, bezoek dan onze website. Klik dan hier.

Wilt u meer weten over ons advocatenkantoor? Klik dan hier.