Van onze advocaat executeur: niet iedere executeur wordt zomaar ontslagen. In onderstaande casus ging het om de vraag of de taak van de executeur beëindigd was. De Kantonrechter van de rechtbank Midden Nederland gaf het volgende aan:

Ervan uitgaande dat [verweerder] als executeur de uitvaartkosten en de aanslag erfbelasting heeft voldaan, zijn daarmee de schulden van de nalatenschap voldaan. Zoals onder 3.2. is overwogen behoort het tot taak van de executeur om een boedelbeschrijving op te maken. Erflater heeft in zijn testament van 3 februari 2012 onder IV 2. bepaald dat dit een notariële boedelbeschrijving moet zijn. Deze heeft [verweerder] op 29 januari 2016 laten opmaken bij notaris mr. [B] te Amersfoort. Uit deze notariële boedelbeschrijving blijkt ook de waarde van de vorderingen van de kinderen op de echtgenote van erflater zijn.

Gelet op het voorgaande oordeelt de kantonrechter dat [verweerder] de taken van de executeur zoals omschreven in artikel 4:144 BW en 4:146 BW heeft voltooid. Dat betekent dat zijn taak als executeur is geëindigd. Derhalve hebben verzoekers geen belang bij hun verzoek tot ontslag van de executeur zodat dit verzoek zal worden afgewezen.

Onze advocaat executeur zal dan ook altijd eerst nagaan of de executeur nog wel werk moet verrichten of dat hij eigenlijk klaar is. Want dat zou betekenen dat een verzoek tot ontslag geen zin meer heeft. Bel onze advocaat executeur als u vragen heeft: 020-3980150 of kijk op onze algemene pagina over de executeur.