De Rechtbank Noord-Holland heeft op 24 augustus 2022 uitspraak gedaan over de vraag of Engels recht van toepassing was op een verdeling van een huwelijksgoederengemeenschap.

Gelet op de Oekraïense en Britse nationaliteit van de vrouw en de in Engeland gesloten huwelijkse voorwaarden heeft deze zaak een internationaal karakter.

De rechtbank dient eerst ambtshalve te beoordelen of de Nederlandse rechter bevoegd is van de vorderingen kennis te nemen en zo ja, welk recht op de vorderingen van toepassing is.

IPR. Procesrecht. Rechtsmacht en toepasselijk recht. Verdeling. Huwelijksvermogensrecht.Toepassing van Engels recht op de verdeling van de huwelijksgoederengemeenschap?

De rechter oordeelt als volgt.

De vorderingen zijn ingesteld na 29 januari 2019, zodat wat betreft de bevoegdheid van de rechtbank van toepassing is de Verordening (EU) 2016/1103 van de Raad van 24 juni 2016 tot uitvoering van de nauwere samenwerking op het gebied van de bevoegdheid, het toepasselijke recht en de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen op het gebied van huwelijksvermogensstelsels (HuwvermVo).

Aan de Nederlandse rechter komt rechtsmacht toe op grond van artikel 6 lid 1 onder a HuwvermVo in samenhang met artikel 3 lid 1 onder a HuwvermVo en alinea 18 van de considerans bij de HuwvermVo.

Wat betreft de bepaling van het toepasselijk recht stelt de rechtbank vast dat het in deze zaak, zowel in conventie als reconventie, in de kern scharniert op de vraag of er grond bestaat voor vernietiging van het convenant en de daarin opgenomen verdeling.

De vrouw vindt dat de verdeling alsnog moet plaatsvinden, waarbij aan de huwelijkse voorwaarden geen werking toekomt.

Op de mondelinge behandeling verklaren partijen eensluidend dat zij tijdens de onderhandelingen over het echtscheidingsconvenant de verdeling van het huwelijksvermogen naar Engels recht wensten uit te voeren.

De huwelijkse voorwaarden dienen volgens hen ook aan Engels recht te worden getoetst.

Wat betreft de aantastbaarheid van het convenant redeneren beide partijen vanuit het Nederlandse rechtstelsel, waarbij zij beiden stellen dat het Nederlands recht van toepassing op de partneralimentatieclausule in het convenant.

De rechtbank moet ambtshalve toetsen welk recht van toepassing is.

De bepaling van het toepasselijke recht dient in de eerste plaats te gebeuren aan de hand van het Haags Huwelijksvermogensverdrag 1978 (HHV 1978), omdat partijen zijn getrouwd na 1 september 1992 en vóór 29 januari 2019. Partijen hebben in de huwelijkse voorwaarden noch naderhand een rechtskeuze gemaakt.

Op grond van de hoofdregel van artikel 4 lid 1 HHV 1978 is dan het recht van de eerste gewone verblijfplaats na het huwelijk van toepassing op de verdeling van het huwelijksvermogen.

Dat is in dit geval Engeland.

Het HHV 1978 voorziet echter niet in de bepaling van het toepasselijk recht op verbintenissen die voortvloeien uit het huwelijksvermogensrecht, zoals in dit geval het convenant (en de geldigheid daarvan).

Het HHV 1978 is bovendien niet van toepassing op de handelingsbekwaamheid van echtgenoten.

De rechtbank zal hierna daarom de door de vrouw aangevoerde Nederlandse grondslagen die volgens haar tot vernietiging van het convenant (als schil van de afspraken) moeten leiden, beoordelen naar Nederlands recht omdat de overeenkomst in Nederland is gesloten, het vermogen dat in de overeenkomst wordt verdeeld, zich in Nederland bevindt en beide partijen daar ook woonden ten tijde van het sluiten van de overeenkomst (zie artikel 10:154 Rv jo artikel 4 lid 4 Verordening (EG) nr. 593/2008 inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst (Rome I).

Wilt u de gehele uitspraak bekijken? Klik dan hier.

Heeft u een vraag aan onze advocaat verdeling erfenis over de vereffening of verdeling van een erfenis, over de uitleg van een testament of over de nietigheid van een testament, over de taken en bevoegdheden van de executeur, over het kindsdeel of over de legitieme, of over het berekenen van de legitieme, belt u dan gerust onze advocaat verdeling erfenis op 020-3980150.

Wilt u meer weten over de verdeling van een erfenis, bezoek dan onze website over de verdeling van een erfenis. Klik dan hier.

Wilt u meer weten over het erfrecht, bezoek dan onze website. Klik dan hier.

Wilt u meer weten over ons advocatenkantoor? Klik dan hier.