De Rechtbank Oost-Brabant heeft op 23 maart 2020 uitspraak gedaan over de mogelijkheid tot schriftelijk verweer gezien de uitbraak van het Coronavirus.

Gezien de bijzondere omstandigheden in verband met de corona uitbraak, heeft de voorzieningenrechter, omdat gedaagde heeft verklaard dat hij ziekteverschijnselen vertoont, gedaagde in de gelegenheid gesteld schriftelijk zijn bezwaar naar voren te brengen. Dit vonnis wordt daarmee geacht op tegenspraak te zijn gewezen.

Procesrecht. Kort geding. Coronavirus. Mogelijkheid tot het voeren van schriftelijk verweer.

De rechter oordeelt als volgt.

Gedaagden hebben bij e-mailbericht van 20 maart 2020 om uitstel verzocht van de mondelinge behandeling op 23 maart 2020.

De voorzieningenrechter heeft gezien het spoedeisende karakter van deze zaak geen uitstel verleend voor de mondelinge behandeling.

Gezien de bijzondere omstandigheden in verband met de corona uitbraak, heeft de voorzieningenrechter, omdat gedaagde heeft verklaard dat hij ziekteverschijnselen vertoont, gedaagde in de gelegenheid gesteld schriftelijk zijn bezwaar naar voren te brengen.

Gedaagde heeft bij e-mailberichten van 20 maart 2020 om 13.39 uur en 23 maart 2020 om 12.12 uur schriftelijk verweer gevoerd.

Dit vonnis wordt daarmee geacht op tegenspraak te zijn gewezen

Wilt u de gehele uitspraak bekijken? Klik dan hier.

Heeft u een vraag aan onze advocaat contractenrecht over het ondernemingsrecht, over het contractenrecht, over overmacht in het contractenrecht, of over de juridische gevolgen van het Coronavirus, belt u dan gerust onze advocaat contractenrecht op 020-3980150.

Wilt u meer weten over het contractenrecht, bezoek dan onze website over het contracten- en ondernemingsrecht. Klik dan hier.

Wilt u meer weten over ons advocatenkantoor? Klik dan hier.