Een blog over een procedure van onze advocaat bij de verdeling van een erfenis. Vaak wordt nog vergeten door advocaten om alle erfgenamen in een procedure te betrekken. De Rechtbank is het in deze procedure met onze advocaat eens dat alle erfgenamen moeten worden betrokken in een procedure tot verdeling van een erfenis.

De Rechtbank Amsterdam:

‘Effectuering van een door de rechtbank vast te stellen verdeling is afhankelijk van de medewerking van alle deelgenoten. Het is rechtens noodzakelijk dat de beslissing omtrent de omvang van de nalatenschap van erflaatster en de verdeling daarvan jegens alle betrokkenen in gelijke zin luidt. Bovendien kan alleen als alle deelgenoten in het geding zijn betrokken op verantwoorde wijze een oordeel worden gevormd over de omvang van de nalatenschap van erflaatster. In dit geval is het niet voldoende dat [naam 1] zich kennelijk “aan de zijde van [eiseres] schaart”. Op dit moment is immers nog niet duidelijk hoe de verdeling eruit al komen te zien ( [eiseres] heeft geen voorstel gedaan voor een verdeling).’

Kies dus een advocaat met kennis van het erfrecht, ook voor een procedure. Laat onze advocaat een verdeling van de erfenis in een procedure vragen. Bel 020-3980150 of lees op de algemene pagina over de verdeling van een erfenis.