Een interessant vonnis is dat van de Rechtbank Noord Holland van 26 augustus 2015. Meerder juridische vragen kwamen aan de orde, onder andere of alle erfgenamen moeten worden betrokken bij een vordering op grond van een meerwaardeclausule die in een nalatenschap valt (antwoord: ja).

Het gedeelte dat ik wil behandelen is de vraag of bij de verdeling van de nalatenschap de overdracht van een boerderij kan worden gezien als een gift. A was erfgenaam voor zijn legitieme, zodat het voor hem interessant was om te kijken of er sprake was van een gift. Immers de legitieme wordt verhoogd door sommige giften.

De Rechtbank zegt daarover het volgende:  ‘In zijn arrest van 13 februari 2004 (ECLI:NL:HR:2004:AN8172, NJ 2004/653) heeft de Hoge Raad uitgemaakt dat in beginsel geen sprake is van schenking indien om een lonende exploitatie van de onderneming mogelijk te maken, de overdrachtsprijs wordt vastgesteld op de lagere agrarische waarde in plaats van de (hogere) waarde in het economisch verkeer.’

Vraag was hier dus of de lagere agrarische waarde nodig was om een lonende exploitatie van de onderneming mogelijk te maken. De Rechtbank beantwoordt deze vraag bevestigend, zodat er geen sprake was van een gift die relevant was bij de verdeling van de nalatenschap.

Mocht u een vraag hebben over de verdeling van een nalatenschap bel ons: 020-3980150. U kunt ook onze aparte pagina over de verdeling van een nalatenschap lezen of onze website die in zijn geheel over de verdeling van een nalatenschap gaat.