Advocaat erfrecht

U heeft problemen met de afwikkeling van een erfenis en u zoekt u goede advocaat erfrecht om u daarbij te helpen. Wij zijn gespecialiseerde en ervaren advocaten, die u kunnen helpen om de problemen snel op te lossen. Want als u problemen heeft met een erfenis dan heeft u meestal een geschil met uw familie en dan wilt u dat zo snel mogelijk oplossen. Wij kunnen u daarbij helpen. Op deze pagina kunt u lezen welke zaken in het erfrecht wij onder andere behandelen, zoals de legitieme of het kindsdeel. Ook kunt u hieronder lezen wat onze werkwijze is en hoe u een vrijblijvend telefonisch advies van ons kunt krijgen. Bel ons gerust: 020-3980150 of stel uw vraag via het contactformulier.

Onze werkwijze

U mag onze advocaat erfrecht vrijblijvend bellen of een vraag sturen via het contactformulier. Wij kunnen u dan telefonisch het een en ander uitleggen en soms is uw vraag dan al beantwoord zonder dat het u iets kost. Als u wilt kunt u een afspraak maken op kantoor om uw zaak aan ons voor te leggen. Wij nemen dan alle feiten met u door en kijken naar de stukken. Vaak kunnen we dan ook al bepaalde punten uitleggen. U kunt dan beslissen om ons een opdracht te geven en wij gaan dan voor u aan de slag, nadat u een opdrachtbevestiging van ons heeft gehad. Vervolgens nemen wij het dossier door, geven wij u advies en maken een brief of processtuk voor u. Het kan zijn dat we u ook bijstaan in een procedure bij de rechtbank. Wij leggen u dan precies uit hoe dat werkt. Bel ons dus vrijblijvend om uw vraag voor te leggen of stel uw vraag in het contactformulier.

Verdeling erfenis of legitieme portie

Aan het einde van de afwikkeling van een erfenis moet deze worden verdeeld. Soms lukt dat niet omdat één van de erfgenamen niet wil meewerken of omdat er nog schulden zijn van erfgenamen die moeten worden verrekend. Wij kunnen u daarbij helpen. Wij luisteren goed naar u en proberen eerst de andere erfgenamen mee te krijgen in de verdeling. Als dat niet lukt dan schrijven wij voor de rechter op hoe u wilt dat de erfenis wordt verdeeld. Die vordering wordt dan ingediend bij de rechtbank en nadat de anderen schriftelijk hebben geantwoord, volgt een zitting. Meestal kan een zaak dan definitief worden geregeld, zodat de verdeling dan definitief is geregeld. Bel ons vrijblijvend als u onze advocaat erfrecht wilt spreken over de verdeling van een erfenis: 0202-3980150. U kunt ook meer over de verdeling van een erfenis lezen op onze pagina over verdeling.

Wij staan ook veel cliënten bij die zijn onterfd en die een beroep willen doen op hun legitieme portie. Wij kunnen allereerst alle benodigde stukken om de legitieme te kunnen berekenen opeisen, want vaak heeft de onterfde legitimaris een achterstand in kennis over de omvang van de erfenis. Wij kunnen dan de maximale legitieme voor u berekenen. Als uw familie dan nog niet de legitieme wil uitkeren, vorderen we dat bij de rechtbank in een dagvaarding. Meestal wordt de zaak dan op een zitting bij de rechtbank geregeld en dan krijgt u snel uw geld. Uiteraard staan we ook de families bij die zich willen verweren tegen iemand die een te hoge legitieme vordert. Bel ons vrijblijvend als u onze advocaat erfrecht wilt spreken over de legitieme portie: 020-3980150. U kunt ook nog meer lezen over de legitieme portie op onze aparte pagina over de legitieme portie.

De executeur

De advocaat erfrecht van Brenner Advocaten staat veel executeurs bij. Hoewel een executeur zelfstandig bevoegd is kan hij of zij toch veel tegenwerking ondervinden. Andersom kunnen erfgenamen van mening zijn dat de executeur zijn werk niet goed doet en dat hij uit zijn functie moet worden ontslagen. Omdat wij zelf ook als vereffenaar in erfenissen optreden, zijn wij in staat om een executeur goed bij te staan. Ook kunnen wij goed beoordelen of een executeur fouten maakt. Onze advocaten staan u graag bij.

Het kindsdeel

Onze advocaten kunnen u ook bijstaan als u een kindsdeel wilt vorderen. Wat is nu een kindsdeel? Dat is het erfdeel dat u nog tegoed heeft van het overlijden van de eerste ouder. Lees hierover meer op www.kindsdeel.info. Vaak is het kindsdeel nog niet opeisbaar, maar soms ontdekt de advocaat erfrecht van Brenner Advocaten toch mogelijkheden. Ook beschikken wij over kennis en vaardigheden om het kindsdeel zo hoog of zo laag mogelijk vast te stellen, al naar gelang uw wensen en uw juridische positie.

Stel hier vrijblijvend uw vraag aan onze advocaat erfrecht. Of bel onze advocaten, zij zien mogelijkheden die anderen niet zien en behalen voor u een maximaal resultaat: 020-3980150.