Het Nederlandse erfrecht is complex. Wanneer u als niet ingewijde te maken krijgt met het afwikkelen van een nalatenschap is het moeilijk om in het woud van alle regels de juiste informatie te vinden. Het is daarom van belang dat, wanneer u zich geconfronteerd ziet met een erfrecht kwestie, u een deskundige advocaat erfrecht inschakelt. Het is ook van belang dat u dat op tijd doet, het erfrecht kent in sommige gevallen korte termijnen. U wilt niet te laat zijn.

Advocaat erfrecht: gespecialiseerde advocaten

Het erfrecht is een terrein waar veel mogelijkheden en kansen liggen, waar u met een goede erfrecht advocaat optimaal gebruik van kunt maken. In Nederland zijn niet er niet veel gespecialiseerde advocaten erfrecht. Maddie Wisman en Toon Kool zijn de gespecialiseerde advocaat erfrecht die u zoekt. Zij hebben jarenlang ervaring op het gebied van erfrecht, hebben de specialisatieopleiding erfrecht gevolgd en zijn beiden lid van de Nederlandse Vereniging van Erfrecht Advocaten (VEAN).

Verdeling erfenis of legitieme portie

De advocaat erfrecht van Brenner Advocaten kan u bijstaan bij de verdeling van een erfenis. Wij procederen dagelijks bij de rechtbank over dergelijke verdelingen en kunnen voor u het maximale bereiken. De advocaat erfrecht kan u ook helpen bij het opeisen van uw legitieme of juist bij het weerhouden van een legitimaris om zijn of haar legitieme portie op te eisen. Bij het berekenen van een legitieme portie is het belangrijk om over alle relevante informatie te beschikken. De advocaat erfrecht van Brenner Advocaten verkrijgt die informatie -al dan niet via een procedure- met kennis van relevante jurisprudentie.

De executeur

De advocaat erfrecht van Brenner Advocaten staat veel executeurs bij. Hoewel een executeur zelfstandig bevoegd is kan hij of zij toch veel tegenwerking ondervinden. Andersom kunnen erfgenamen van mening zijn dat de executeur zijn werk niet goed doet en dat hij uit zijn functie moet worden ontslagen. Omdat wij zelf ook als vereffenaar in erfenissen optreden, zijn wij in staat om een executeur goed bij te staan. Ook kunnen wij goed beoordelen of een executeur fouten maakt. De advocaat erfrecht van Brenner Advocaten staat u graag bij.

Het kindsdeel

De advocaat erfrecht kan u ook bijstaan als u een kindsdeel wilt vorderen. Wat is nu een kindsdeel? Dat is het erfdeel dat u nog tegoed heeft van het overlijden van de eerste ouder. Lees hierover meer op www.kindsdeel.info. Vaak is het kindsdeel nog niet opeisbaar, maar soms ontdekt de advocaat erfrecht van Brenner Advocaten toch mogelijkheden. Ook beschikken wij over kennis en vaardigheden om het kindsdeel zo hoog of zo laag mogelijk vast te stellen, al naar gelang uw wensen en uw juridische positie.

Stel hier vrijblijvend uw vraag aan onze advocaat erfrecht. Of bel Maddie Wisman of Toon Kool, zij zien mogelijkheden die anderen niet zien en behalen voor u een maximaal resultaat: 020-3980150.