Echtscheiding

Veel mensen denken bij familierecht meteen aan echtscheidingen. En inderdaad zijn echtscheidingen een belangrijk onderdeel van het familierecht. Bij een echtscheiding komt een veelheid van familierechtelijke kwesties aan de orde: ouderlijk gezag, partner- en kinderalimentatie, omgangsregelingen, ouderschapsplan,verdeling van huwelijksgoederengemeenschap of de afwikkeling van huwelijksvoorwaarden etc.

Jeugdrecht

Ook zonder echtscheiding kan er sprake zijn van familierechtelijke procedures. Soms speelt het jeugdrecht een grote rol, zoals in kwesties met betrekking tot ouderlijk gezag, ondertoezichtstellingen en uithuisplaatsingen. Ook procedures als vaststelling of ontkenning van vaderschap, vernietiging van erkenning en vervangende toestemming voor erkenning behoren tot de familierechtpraktijk. Het belang van de kinderen speelt hierbij een grote rol.

Erfrecht

Familierecht en erfrecht overlappen elkaar voor een deel. Het overlijden van de eerste echtgenoot heeft, net als een echtscheiding, tot gevolg dat het huwelijk wordt ontbonden. De verdeel- en verrekenkwesties die daarbij aan de orde komen zijn vergelijkbaar. De wijze waarop gehuwden hun onderlinge vermogensrechtelijke verhouding hebben vastgelegd, bepaalt mede de omvang van de nalatenschap.

Oplossingen

Zeker wanneer er kinderen bij zijn betrokken is het van groot belang om te trachten buiten de rechter om tot een oplossing te komen. Het is een misvatting dat hierbij een eigen advocaat geen rol zou kunnen spelen. Ook wanneer beide partijen een eigen advocaat hebben kan in goed overleg een ouderschapsplan worden opgesteld en een echtscheidingsconvenant.

Waarvoor kunt u bij Brenner Advocaten terecht?

  • echtscheiding
  • ontbinding van een geregistreerd partnerschap
  • ouderlijk gezag, omgang en informatie- en consultatieplicht met betrekking tot de kinderen
  • partner- en kinderalimentatie
  • boedelscheiding of de afwikkeling van huwelijkse voorwaarden
  • ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing van kinderen
  • naamwijziging
  • curatele, beschermingsbewind en mentorschap

Familierechtadvocaat

Voor alle vragen op het gebied van familierecht kunt u contact opnemen met Maddie Wisman op 020-3980150 of stuur haar een e-mail: wisman@brenneradvocaten.nl